Biofizyka

Biofizyka

Biofizyka

27.01.2022

Biofizyka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku biofizyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biofizyka w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Biofizyka jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się fizycznymi i fizykochemicznymi podstawami procesów życiowych oraz wpływem zewnętrznych czynników fizycznych na te procesy. Jej interdyscyplinarność polega na tym, że współpracuje przede wszystkim z biologią, chemią i fizyką, zatem wydaje się doskonałą propozycją dla miłośników nauk ścisłych i przyrodniczych. Gdzie można studiować Biofizykę? Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Biofizyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie zjawisk, koncepcji, zasad i teorii właściwych dla fizyki i biofizyki. Studenci poznają zjawiska i procesy biologiczne, jak również zaznajamiają się z kategoriami pojęciowymi oraz terminologią przyrodniczą. Ponadto, pozyskują wiedzę w zakresie najważniejszych zagadnień biologicznych, w tym biochemii, anatomii i fizjologii, dotyczącą budowy i funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach organizacji.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biofizyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • fizyka procesów biologicznych,
 • optyka fizjologiczna,
 • podstawy biochemii,
 • biologia układu wzrokowego,
 • podstawy spektroskopii,
 • procedury optometryczne,
 • fizyka materii miękkiej,
 • fizyka ciała stałego,
 • analiza strukturalna biomolekuł,
 • metody eksperymentalne biofizyki,
 • dyfuzja w ośrodkach prostych i złożonych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Biofizyki nabywają umiejętności między innymi w zakresie wykonywania analiz ilościowych oraz formułowania na ich podstawie wniosków jakościowych, planowania i wykonywania badań doświadczalnych, stosowania technik pomiarowych, stosowania metod numerycznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Biofizyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szkolnictwie, instytucjach naukowych, firmach zaawansowanej technologii, zakładach produkcyjnych branży optycznej.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy coraz popularniejszego kierunku jakim jest Biofizyka. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Karolina, studentka Biofizyki mówi:

„Zawsze trzeba mierzyć wysoko i próbować spełniać swoje marzenia. Chciałam studiować na UAM, ponieważ dużo słyszałam o tej uczelni, o jej wykładowcach i studentach. Studia tutaj to ciekawa przygoda.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

BIOFIZYKA - ważne informacje

Biofizyka studia Poznań

Biofizyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biofizykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Biofizyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zjawisk i procesów biologicznych,
 • budowy i funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach organizacji,
 • metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i biofizycznych,
 • budowy i działania aparatury pomiarowej,
 • technik i narzędzi badawczych,
 • wykonywania analiz ilościowych,
 • stosowania metod numerycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biofizyka:

Absolwent kierunku Biofizyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szkolnictwie,
 • instytucjach naukowych,
 • firmach zaawansowanej technologii,
 • zakładach produkcyjnych branży optycznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)