Komunikacja europejska

Komunikacja europejska

Komunikacja europejska

27.01.2022

Komunikacja europejska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku komunikacja europejska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku komunikacja europejska w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Czym może być komunikacja europejska? Otóż jest to dyscyplina skierowana do osób o szerokich zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, które poszukują sposobu na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie komunikacji interpersonalnej. To dziedzina złożona z wielu elementów, wśród których najważniejsza jest właśnie komunikacja.

Kształcenie na kierunku Komunikacja europejska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy humanistycznej. Studenci uczą się jak zarządzać relacjami interpersonalnymi, diagnozować różnego typu procesy społeczne, skutecznie wykorzystywać komunikację wirtualną, czy prowadzić działania promocyjne. Program kierunku przewiduje realizację połowy zajęć w formie warsztatów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Komunikacja europejska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • komunikacja kulturowa i podstawy komunikacji społecznej,
 • europejska tradycja literacka,
 • interpretacja tekstu popkultury,
 • nowa komunikacja medialna,
 • sztuka wystąpień publicznych,
 • semiotyka komunikacji,
 • antropologia przestrzeni publicznej,
 • zarządzanie informacją w dyplomacji publicznej,
 • komunikacja w zarządzaniu projektami,
 • historia kultury europejskiej,
 • korespondencja oficjalna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Komunikacji europejskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza uczą się wyszukiwać, analizować i przetwarzać informacje na temat zjawisk kulturowych, politycznych i społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretować je z perspektywy problemów komunikacyjnych. Ponadto, rozwijają umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, prezentowania i interpretowania wyników badań, jak również prawidłowego porozumiewania się przy użyciu różnych stylów wypowiedzi.

 

Praca po studiach

Absolwenci Komunikacji europejskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w agencjach reklamowych, firmach public relations, korporacjach międzynarodowych, instytucjach administracji publicznej, mediach, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Komunikacja europejska jest kierunkiem unikatowym. Wszyscy zainteresowani właśnie nim powinni skierować uwagę na Poznań, a dokładnie na jedną z poznańskich uczelni. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Kamil, student Komunikacji europejskiej mówi:

„Studiuję Komunikację europejską na UAM, ponieważ kierunek ten daje wiele możliwości. Po jego ukończeniu można pracować w różnych branżach i różnych dziedzinach.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

KOMUNIKACJA EUROPEJSKA - ważne informacje

Komunikacja europejska studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Komunikację europejską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Komunikacja europejska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • roli komunikacji w kształtowaniu kultury i życia społecznego,
 • zależności zachodzącymi między różnymi typami komunikacji,
 • wpływu mediów na zachowania społeczne,
 • procesów społecznych i zjawisk kulturowych kształtujących współczesną Europę,
 • zasad interpretacji, tworzenia oraz publikowania różnych tekstów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Komunikacja europejska:

Absolwent kierunku Komunikacja europejska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • agencjach reklamowych,
 • firmach public relations,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • instytucjach administracji publicznej,
 • mediach,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)