Komunikacja europejska

Komunikacja europejska

Dodaj do ulubionych

Komunikacja europejska studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Komunikacja europejska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku komunikacja europejska
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku komunikacja europejska rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 20 października 2022 r. | komunikacja europejska - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności komunikacja europejska możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | komunikacja europejska - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Komunikacja europejska dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy oraz kompetencji praktycznych w zakresie komunikacji interpersonalnej. Kierunek oferuje wszechstronne wykształcenie dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy, którego fundamentem jest umiejętność zarządzania relacjami interpersonalnymi, diagnozowania procesów społecznych, prawidłowego i skutecznego wykorzystywania komunikacji wirtualnej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku komunikacja europejska najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po studiach można obrać różnorodne drogi zawodowe. Absolwenci Komunikacji europejskiej mogą pracować w różnego typu przedsiębiorstwach, zarówno publicznych jak i prywatnych, międzynarodowych korporacjach, czy instytucjach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Odnajdą się także w mediach, agencjach marketingowych i agencjach public relations.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Komunikację europejską cechuje różnorodność. Podobnie prezentuje się przestrzeń rekrutacyjna, albowiem w postępowaniu kwalifikacyjnym brane pod uwagę są różne przedmioty.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Komunikacja europejska:

 • biologia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • język grecki i kultura antyczna,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KOMUNIKACJA EUROPEJSKA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komunikacja europejska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Komunikacja europejska - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Komunikacja europejska studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Komunikacja europejska studia I stopnia

Komunikacja europejska studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku komunikacja europejska

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA EUROPEJSKA?

Studia na kierunku Komunikacja europejska charakteryzują się tym, że przekazują wiedzę interdyscyplinarną, złożoną przede wszystkim z dziedzin humanistycznych i społecznych, a także tym, że program nauczania realizowany jest poprzez wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, warsztaty oraz zajęcia terenowe. Lektoraty z języków obcych prowadzone są od pierwszego semestru i pozwalają uzyskać umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Komunikacja europejska możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Komunikacja europejska dają możliwość pozyskania wiedzy praktycznej. W toku studiów studenci zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak komunikacja społeczna i komunikacja kulturowa, interpretacje tekstów popkultury, komunikacja medialna, sztuka wystąpień publicznych, zarządzanie informacją, organizacja i zarządzanie eventami.

Studia mają rozbudzić kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Mają nauczyć zarządzania relacjami interpersonalnymi, prowadzenia skutecznych działań promocyjnych, prowadzenia komunikacji w nowych mediach, wykorzystywania technologii informacyjnych, prowadzenia akcji z zakresu public relations w mediach społecznościowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA EUROPEJSKA?

Studia na kierunku Komunikacja europejska trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOMUNIKACJA EUROPEJSKA?

Przed absolwentami studiów na kierunku Komunikacja europejska otwierają się szerokie możliwości zawodowe. Mogą pracować między innymi w działach promocji, działach marketingu i public relations, w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych. Innym rozwiązaniem jest podjęcie zatrudnienia w małych firmach, startupach, dużych agencjach marketingowych, czy międzynarodowych korporacjach. Ponadto, absolwenci Komunikacji europejskiej bez trudu odnajdą się w mediach tradycyjnych, czyli prasie, radiu i telewizji, jak również w mediach internetowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Komunikacja europejska:

 • dział promocji,
 • agencja marketingowa,
 • agencja public relations,
 • media tradycyjne,
 • media internetowe,
 • korporacje międzynarodowe,
 • agencje reklamowe,
 • start- upy.

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Humanistyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA EUROPEJSKA

Komentarze (0)