Komunikacja europejska

Komunikacja europejska

Studia na kierunku komunikacja europejska możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komunikacja europejska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Komunikacja europejska studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Komunikacja europejska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku komunikacja europejska
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku komunikacja europejska rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | komunikacja europejska - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku komunikacja europejska możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | komunikacja europejska - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Komunikacja europejska dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy oraz kompetencji praktycznych w zakresie komunikacji interpersonalnej. Kierunek oferuje wszechstronne wykształcenie dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy, którego fundamentem jest umiejętność zarządzania relacjami interpersonalnymi, diagnozowania procesów społecznych, prawidłowego i skutecznego wykorzystywania komunikacji wirtualnej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku komunikacja europejska najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, biologia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po studiach można obrać różnorodne drogi zawodowe. Absolwenci Komunikacji europejskiej mogą pracować w różnego typu przedsiębiorstwach, zarówno publicznych jak i prywatnych, międzynarodowych korporacjach, czy instytucjach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Odnajdą się także w mediach, agencjach marketingowych i agencjach public relations.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Komunikację europejską cechuje różnorodność. Podobnie prezentuje się przestrzeń rekrutacyjna, albowiem w postępowaniu kwalifikacyjnym brane pod uwagę są różne przedmioty.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Komunikacja europejska:

 • biologia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • język grecki i kultura antyczna,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Komunikacja europejska - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA EUROPEJSKA?

Studia na kierunku Komunikacja europejska charakteryzują się tym, że przekazują wiedzę interdyscyplinarną, złożoną przede wszystkim z dziedzin humanistycznych i społecznych, a także tym, że program nauczania realizowany jest poprzez wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, warsztaty oraz zajęcia terenowe. Lektoraty z języków obcych prowadzone są od pierwszego semestru i pozwalają uzyskać umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Komunikacja europejska możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Komunikacja europejska dają możliwość pozyskania wiedzy praktycznej. W toku studiów studenci zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak komunikacja społeczna i komunikacja kulturowa, interpretacje tekstów popkultury, komunikacja medialna, sztuka wystąpień publicznych, zarządzanie informacją, organizacja i zarządzanie eventami.

Studia mają rozbudzić kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Mają nauczyć zarządzania relacjami interpersonalnymi, prowadzenia skutecznych działań promocyjnych, prowadzenia komunikacji w nowych mediach, wykorzystywania technologii informacyjnych, prowadzenia akcji z zakresu public relations w mediach społecznościowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA EUROPEJSKA?

Studia na kierunku Komunikacja europejska trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOMUNIKACJA EUROPEJSKA?

Przed absolwentami studiów na kierunku Komunikacja europejska otwierają się szerokie możliwości zawodowe. Mogą pracować między innymi w działach promocji, działach marketingu i public relations, w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych. Innym rozwiązaniem jest podjęcie zatrudnienia w małych firmach, startupach, dużych agencjach marketingowych, czy międzynarodowych korporacjach. Ponadto, absolwenci Komunikacji europejskiej bez trudu odnajdą się w mediach tradycyjnych, czyli prasie, radiu i telewizji, jak również w mediach internetowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Komunikacja europejska:

 • dział promocji,
 • agencja marketingowa,
 • agencja public relations,
 • media tradycyjne,
 • media internetowe,
 • korporacje międzynarodowe,
 • agencje reklamowe,
 • start- upy.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Komunikacja europejska studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Komunikacja europejska studia I stopnia

Komunikacja europejska studia II stopnia

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Komunikacja europejska

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Kampus przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv9WgpARbFkcR6xkKhuEVqEE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b117c-politechnika-krakowska.jpg Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=UNIWERSYTET%20PEDAGOGICZNY%20KRAK%C3%93W https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/40a0a-miniatura-na-miescie.jpg Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • pl. Kopernika 11a,, 45-040 Opole Uniwersytet Opolski
 • Kampus AGH https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJIZu1VqdbFkcR0RezIbqNDLI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b9653-agh.jpg Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dzień otwarty Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCWP6Nl7MHkcRf_xabKDNoaQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/be790-uniwersytet-warszawski.jpg Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)