Kognitywistyka

Kognitywistyka

Kognitywistyka

27.01.2022

Kognitywistyka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku kognitywistyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kognitywistyka w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Kognitywistyka zajmuje się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu. Jest obszarem interdyscyplinarnym, w którym łączą się różne dziedziny, na czele z psychologią i informatyką. Kognitywistyka zadaje wiele pytań. Czym jest poznanie i w jaki sposób można je skutecznie badać? Czy istnieją granice poznawcze? Na czym opiera się podejmowanie decyzji? Kognitywistyka to także kierunek studiów, który odnaleźć można na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy będącej połączeniem nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych oraz zagadnień związanych z informatyką. Studia dostarczają unikalnego, spójnego zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji, który obejmuje problematykę kognitywistyczną, rozproszoną do tej pory między kilka dyscyplin: zagadnienia sposobu funkcjonowania umysłów, narzędzi poznawczych, fundamentów komunikowania się między podmiotami.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty program nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia układu nerwowego,
 • językoznawstwo kognitywne,
 • komunikacja człowiek- komputer,
 • analiza i wizualizacja danych,
 • epistemologia,
 • procesy poznawcze,
 • metodologia ze statystyką,
 • programowanie,
 • logika,
 • filozofia umysłu,
 • psychologia emocji i motywacji,
 • psychologia zachowań konsumenckich

 

Nabywane umiejętności

Studenci Kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie projektowania i przeprowadzania badań empirycznych, dokonywania analizy statystycznej i interpretacji wyników. Uczą się dobierać odpowiednią metodę badawczą dla danego problemu oraz odpowiednią  metodę statystyczną dla danego problemu i typu analizowanych danych. Ponadto, uczą się rozpoznawać wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również posługiwać  się językami formalnymi w celu reprezentacji lub rozwiązywania problemów nauk kognitywnych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w zespołach projektowych, zespołach badawczych.

 

Opinie

Zdana matura i co dalej? Dokąd na studia? Podobnych pytań, osoby które poważnie zastanawiają się nad wyższą edukacją, zadają sobie setki. Oferty dydaktyczne rodzimych uczelni powiększają się, stają się coraz ciekawsze i niektórym niełatwo jest wybrać jedną, ostateczną przestrzeń kształcenia. Studia w Poznaniu dają bardzo duży wybór, więc niektórym na pewno zakręci się w głowie od edukacyjnych propozycji. Ale skupmy się na omawianym kierunku. Jeśli zdecydowaliśmy się podjąć naukę na kierunku Kognitywistyka, to musimy wiedzieć jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Ola, studentka Kognitywistyki mówi:

„UAM jest jedną z największych uczelni w Polsce, więc każdy otrzymuje tutaj bardzo duży wybór kierunków. Dobra atmosfera, świetni wykładowcy, ciekawe zajęcia. Uczelnia na piątkę z plusem.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

KOGNITYWISTYKA - ważne informacje

Kognitywistyka studia Poznań

​Kognitywistyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kognitywistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów poznawczych,
 • zaburzeń procesów, struktur i mechanizmów poznawczych,
 • projektowania i prowadzenia badań naukowych,
 • statystycznej obróbki danych,
 • rozpoznawania wad i błędów logicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kognitywistyka:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • zespołach projektowych,
 • zespołach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)