Kognitywistyka - Poznań

Kognitywistyka - Poznań

Studia na kierunku kognitywistyka w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kognitywistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

22.01.2024

Kognitywistyka studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku kognitywistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Kognitywistyka - Poznań
Studia na kierunku kognitywistyka w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia w Poznaniu 2024/2025 na kierunku kognitywistyka możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM).
 
Opis kierunku 
Studia na kierunku kogniwistyka skupiają się na nauce zagadnień związanych z działaniem zmysłów, mózgu i umysłu. Studenci zdobywają wiedzę z pogranicza psychologii, neurobiologii czy filozofii. Poznają tajniki percepcji, emocji, świadomości, pamięci, rozumowania, mowy i komunikacji. Program kształcenia przewiduje realizację przedmiotów takich jak: neuronauka, programowanie, sztuczna inteligencja, psychologia motywacji czy teorie inteligencji.
 
Praca po studiach 
Absolwenci kierunku kogniwistyka znajdują zatrudnienie w agencjach public relations, w sektorze szkolnictwa oraz trenerstwa. Stają się członkami multidyscyplinarnych zespołów projektowych i zajmują stanowiska testerów oprogramowania. Odnajdują się również w pracy o charakterze User Experience Desiger.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kognitywistyka?

Jeśli chcesz studiować kognitywistykę, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Ponieważ konkurencja podczas rekrutacji jest wysoka, warto już wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które poszczególne poznańskie uczelnie ustalają indywidualnie.

W zależności od etapu kształcenia oraz trybu zdobywania edukacji przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał zupełnie inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOGNITYWISTYKA W POZNANIU?

Kognitywistyka to interdyscyplinarny kierunek, który łączy nauki humanistyczne i społeczne z zagadnieniami z dziedzin informatycznych i przyrodniczych.

Studenci mają okazję zdobyć wiedzę i kompetencje odnoszące się do problematyki kognitywistycznej, związanej z zagadnieniami odnoszącymi się do sposobu funkcjonowania umysłów, narzędziami poznawczymi, fundamentami komunikowania się między podmiotami, a poszczególne treści interpretowane są zarówno pod względem fenomenologicznego opisu tego typu zjawisk, jak i ich podstaw neurofizjologicznych oraz z perspektywy obliczeniowej (logicznej).

W programie studiów znajdziesz przedmioty ogólne, kierunkowe i fakultatywne, a są one realizowane w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kognitywistyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Kierunek kognitywistyka w Poznaniu możesz realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata (sześć semestrów). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na pierwszym stopniu. Kształcenie w tym zakresie trwa dwa lata (cztery semestry) i kończy się egzaminem magisterskim, a zarazem tytułem magistra.

Możesz studiować dziennie (stacjonarnie), czyli od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kognitywistyka to fascynująca dziedzina nauki, która obejmuje umysł i procesy poznawcze. W trakcie tego typu studiów zajmiesz się badaniem i wyjaśnianiem procesów mentalnych takich jak percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja.

Niektóre zajęcia realizowane są w języku angielskim. W kompleksowo opracowanym programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak: neuronauka, podstawowe problemy kognitywistyki: percepcja, Behavioral & Cognitive Neuroscience, analiza i wizualizacja danych, językoznawstwo kognitywne, anatomia układu nerwowego.

Kierunek pozwoli Ci zapoznać się z mechanizmami biologicznymi, obliczeniowymi, fizycznymi, kulturowymi i społecznymi, które mają znaczenie dla procesów poznawczych; analizują przy tym funkcje języka jako nośnika informacji i narzędzia komunikowania.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek kognitywistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOGNITYWISTYKA W POZNANIU?

Studia na kierunku Kognitywistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kognitywistyka w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOGNITYWISTYKA W POZNANIU?

Kognitywistyka to fascynujący kierunek studiów, który wpisuje się w zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Absolwenci rozwiązują różnego rodzaju problemy badawcze, wykorzystując przy tym wiedzę psychologiczną, informatyczną, a także teorie sztucznej inteligencji, logiki, biologii, językoznawstwa i filozofii.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku kognitywistyka:

  • instytucje i organizacje, które działają w różnych dziedzinach życia publicznego
  • sektorze IT
  • agencjach reklamowych i public relations, mass mediach
  • firmach zajmujących się analizą i udostępnianiem zanalizowanych informacji (Big Data)
  • ośrodkach wykorzystujących badania mózgu w terapiach (np. neurofeedback)
  • instytuty naukowe

Absolwenci doskonale wykonują zadania, które wymagają pracy w grupie i kooperacji. Wszechstronna wiedza i umiejętności sprawiają, że odnajdziesz się jako członek lub koordynator multidyscyplinarnych zespołów projektowych i badawczych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Kognitywistyka w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kognitywistyka Poznań studia i stopnia

Kognitywistyka Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kognitywistyka Poznań studia stacjonarne

Kognitywistyka w Poznaniu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia