Literatura powszechna

Literatura powszechna

Literatura powszechna

27.01.2022

Literatura powszechna – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku literatura powszechna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku literatura powszechna w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Czym jest literatura powszechna każdy wie. Ale czy na pewno? Literatura powszechna to zbiór literatur świata, ale także unikatowy kierunek studiów, dostępny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pozwala on zgłębić wiedzę o literaturze powszechnej, której podstawą jest literatura grecka i rzymska, a punktem odniesienia literatura polska.

Kształcenie na kierunku Literatura powszechna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa. Studenci zgłębiają zagadnienia związane z filologią klasyczną, literaturoznawstwem porównawczym, filologią narodową, filologią słowiańską, jak również poznają zagadnienia związane z kulturą i sztuką.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Literatura powszechna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • arcydzieła literatury antycznej,
 • historia doktryn literackich,
 • mitologie europejskie,
 • historia idei,
 • metodologie badań literaturoznawczych,
 • główne tendencje literatury europejskiej w XXI wieku,
 • tradycja klasyczna w literaturze europejskiej,
 • teorie komparatystyki literackiej i kulturowej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Literatury powszechnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie pozyskiwania, analizowania, selekcjonowania i integrowania informacji ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych oraz formułowania na tej podstawie krytycznych sądów, stanowiących podstawę badań naukowych. Ponadto, uczą się analizować teksty literatury powszechnej pod względem formalnym i rzeczowym, jak również interpretować oddziaływanie kultury grecko- rzymskiej na współczesną cywilizację zachodnią i jej wytwory.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Literatury powszechnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, instytucjach kultury, bibliotekach.

 

Opinie

Chcąc studiować Literaturę powszechną należy wytężyć wzrok i dokładnie poszukać miejsca, w którym ona występuje. Takim miejscem jest Poznań, a dokładnie omawiana przez nas uczelnia. Warto w niej studiować? Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Sylwia, studentka Literatury powszechnej mówi:

„Kierunek, który studiuję jest najlepszym przykładem na to, że na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza każdy znajdzie coś interesującego. „

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

LITERATURA POWSZECHNA - ważne informacje

Literatura powszechna studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Literaturę powszechną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Literatura powszechna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • dziejów literatur europejskich,
 • definiowania prądów, nurtów i zjawisk literatury powszechnej,
 • budowania syntezy historycznoliterackiej,
 • porównywania zjawisk literackich,
 • procedur analitycznych językoznawstwa,
 • prawa autorskiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Literatura powszechna:

Absolwent kierunku Literatura powszechna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • wydawnictwach,
 • instytucjach kultury,
 • bibliotekach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)