Dodaj do ulubionych

LITERATURA POWSZECHNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku literatura powszechna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W czasie studiów na kierunku literatura powszechna studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk filologicznych, kulturoznawczych, językoznawczych oraz literaturoznawczych. Ponadto będą mieli możliwość poznania literatury, kultury i sztuki antycznej, polskiej i europejskiej. Co więcej, poznają zasady translatoryki oraz dowiedzą się więcej na temat teatru, filmu i opery.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, instytucjach naukowo-badawczych, bibliotekach i uczelniach wyższych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Decydując się na studia na kierunku literatura powszechna należy spełnić odpowiednie warunki. W tym celu kandydaci powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni wyższej i podjąć przygotowania, dzięki którym zwiększą swoją szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku literatura powszechna to:

 • średnia ocen z dyplomu ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LITERATURA POWSZECHNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Literatura powszechna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

LITERATURA POWSZECHNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LITERATURA POWSZECHNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LITERATURA POWSZECHNA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku literatura powszechna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LITERATURA POWSZECHNA?

Literatura powszechna to studia, które wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki któremu studenci będą mieli szansę otrzymać wszechstronne wykształcenie i przygotowanie zawodowe. W ramach kształcenia skupią się na rozwijaniu wiedzy z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych i filologicznych oraz doskonaleniu umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Literatura powszechna możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek literatura powszechna będą miały szansę zdobyć wszechstronną wiedzę humanistyczną. Program kształcenia zakłada realizacje treści związanych z naukami filologicznymi, w tym z językoznawstwem i literaturoznawstwem, kulturoznawczymi, czy społecznymi. Studenci poznają zagadnienia z obszaru literaturoznawstwa porównawczego, filologi klasycznej oraz wybranych filologi narodowych.

Co więcej skupią się na rozwijaniu wiedzy z zakresu teatrologii i sztuki filmowej, a także zagłębią się w tematykę związaną z językoznawstwem ogólnym i polonistycznym. Oprócz wiedzy teoretycznej rozwiną także szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się języków obcych oraz dokonywania analizy wybranych dzieł literackich z kanonu literatury polskiej, antycznej i europejskiej. Studenci rozwiną także kompetencje translatorskie i nauczą się dokonywania tłumaczeń własnych tekstów z języka polskiego na obcy i odwrotnie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LITERATURA POWSZECHNA?

Studia na kierunku literatura powszechna trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LITERATURA POWSZECHNA?

Dyplom ukończenia studiów humanistycznych daje wiele możliwości zawodowych. Absolwenci kierunku literatura powszechna nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako pracownicy instytucji kultury, takich jak teatry, muzea czy domy kultury. Równie ciekawą opcją może być praca w wydawnictwach i redakcjach czasopism, szkołach, uczelniach wyższych, bibliotekach oraz w instytucjach naukowych. Dzięki znajomości języka obcego można także podjąć pracę w firmach i organizacjach międzynarodowych. Po ukończeniu studiów można zdecydować się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku literatura powszechna:

 • teatry

 • domy kultury

 • wydawnictwa

 • biura tłumaczeniowe

 • redakcje czasopism

 • media

 • szkoły

 • uczelnie wyższe

 • instytucje naukowe

 • własna działalność gospodarcza

 • biblioteki

 • instytucje kultury

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LITERATURA POWSZECHNA

Komentarze (0)