Ochrona dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunki studiów

Ochrona dóbr kultury – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021

Studia na kierunku ochrona dóbr kultury na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).  Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Ochrona dóbr kultury obejmuje różne działania, mające na celu zabezpieczenie tych dóbr przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zaginięciem, czy dewastacją. Zakłada także prace nad zapewnieniem warunków trwałego zachowania, ewidencji, rejestracji, dokumentacji. Dobra kultury to bogactwo narodowe, które wymaga szczególnej uwagi i powinny być one chronione zarówno przez zwykłych obywateli, jak i specjalistów. Tych specjalistów kształci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Ochrona dóbr kultury na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, archiwistyki, filozofii kultury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, dziedzictwa kulturowego w regionie oraz prawnych aspektów ochrony dóbr kultury.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • ochrona prawna dóbr kultury w Polsce i na świecie,
 • dokumentacja archiwalna,
 • komunikacja międzykulturowa,
 • komunikacja społeczna,
 • restytucja dóbr kultury,
 • strategie ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • rysunek odręczny i techniczny,
 • historia sztuki średniowiecznej,
 • podstawy muzealnictwa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Ochrony dóbr kultury na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza nabywają umiejętności między innymi w zakresie wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji, identyfikowania różnorodnych wytworów kulturowych, czy wykorzystywania różnorodnych technik i kanałów komunikacji. Ponadto, uczą się rozpoznawania i analizowania zabytkowej architektury, wykorzystywania technik wystawiennictwa muzealnego, dokumentowania zbiorów, interpretowania krajowego i europejskiego prawodawstwa w dziedzinie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.

 

Praca po studiach

Absolwenci Ochrony dóbr kultury na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w muzeach, urzędach sprawujących nadzór nad ochroną dziedzictwa kulturowego, instytucjach zajmujących się ochroną i promocją dóbr kultury, branży turystycznej.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, które można wymieniać niemal bez końca. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani, a podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Ochronę dóbr kultury, to warto prześwietlić uczelnię, która oferuje ten kierunek. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Grzesiek, student Ochrony dóbr kultury mówi:

„UAM to uczelnia dla każdego, kto chce zdobyć wiedzę praktyczną i nauczyć się zasad prowadzenia badań. Uczelnia uczy samodzielności, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. To miejsce dla ambitnych.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

OCHRONA DÓBR KULTURY - ważne informacje

Ochrona dóbr kultury studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ochronę dóbr kultury na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Ochrona dóbr kultury na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii sztuki polskiej i powszechnej,
 • kierunków artystycznych i estetycznych w historycznych realizacjach konserwatorskich,
 • wykonywania dokumentacji,
 • rozpoznawania i analizowania zabytkowej architektury,
 • muzealnictwa i muzeologii,
 • prawnej ochrony zabytków,
 • komunikacji społecznej i międzykulturowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ochrona dóbr kultury:

Absolwent kierunku Ochrona dóbr kultury na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • muzeach,
 • urzędach sprawujących nadzór nad ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • instytucjach zajmujących się ochroną i promocją dóbr kultury,
 • branży turystycznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)