Polacy i Niemcy w Europie

Polacy i Niemcy w Europie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunki studiów

Polacy i Niemcy w Europie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021

Studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Polacy i Niemcy w Europie to przykład studiów międzykulturowych, które zainteresują osoby pragnące rozwijać się w zakresie polsko- niemieckiego literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz badań historycznych. Prowadzone są w formule multiply degree przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii.

Kształcenie na kierunku Polacy i Niemcy w Europie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy humanistycznej. Studenci zapoznają się z problematyką związków polsko- niemieckich, ze szczególnym uwzględnieniem roli języka, literatury i historii obu państw. Uczą się analizować zjawiska, procesy oraz teksty komunikacyjne, zarówno użytkowe jak i artystyczne, jak również interpretować twory  rodzimej i obcej kultury symbolicznej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty program nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • teoria kultury,
 • wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny na tle innych języków słowiańskich,
 • literatura staropolska i oświeceniowa,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • pragmatyka językowa,
 • badania literackie,
 • prawo i instytucje Unii Europejskiej,
 • prognozowanie i symulacje międzynarodowe,
 • wybitne jednostki w dziejach Europy,
 • historia Polski i Niemiec 1918- 1991,
 • tradycje i dyskursy nowoczesności

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Polacy i Niemcy w Europie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie porozumiewania się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, posługiwania się w mowie i piśmie różnymi stylami funkcjonalnymi polszczyzny i języka niemieckiego, analizowania i selekcjonowania informacji, doboru metod i konstruowania narzędzi badawczych, czy kierowania pracą zespołu.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku Polacy i Niemcy w Europie stają się specjalistami w zakresie zagadnień międzykulturowych z ugruntowaną wiedzą z obszarów kulturoznawstwa, polskiej polityki polsko- niemieckiej czy prawa międzynarodowego. Będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, branży turystycznej, dyplomacji, administracji, środkach masowego przekazu.

 

Opinie

Polacy i Niemcy w Europie to kierunek unikatowy, który odnaleźć można w katalogu dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czy warto podjąć studia w tej uczelni? Co mówią o niej studenci? Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Milena, studentka kierunku Polacy i Niemcy w Europie mówi:

„Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza można znaleźć kierunki wyjątkowe, unikatowe, których nie ma na żadnej innej uczelni. Można studiować coś zupełnie nowego i rozwijać się w tym, co naprawdę się lubi.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

POLACY I NIEMCY W EUROPIE - ważne informacje

Polacy i Niemcy w Europie studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Polacy i Niemcy w Europie na UAM:

Absolwent kierunku Polacy i Niemcy w Europie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • teorii kultury,
 • prawa międzynarodowego publicznego,
 • prawa Unii Europejskiej,
 • teorii polityki,
 • historii Polski i Niemiec.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Polacy i Niemcy w Europie:

Absolwent kierunku Polacy i Niemcy w Europie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • wydawnictwach,
 • branży turystycznej,
 • dyplomacji,
 • administracji,
 • środkach masowego przekazu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)