Polacy i Niemcy w Europie

Polacy i Niemcy w Europie

Studia na kierunku polacy i niemcy w europie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polacy i niemcy w europie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Polacy i Niemcy w Europie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku polacy i niemcy w europie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku polacy i niemcy w europie rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | polacy i niemcy w europie - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku polacy i niemcy w europie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | polacy i niemcy w europie - uczelnie >

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2.

Polacy i Niemcy w Europie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku Polacy i Niemcy w Europie?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By lepiej zrozumieć istotę relacji polsko-niemieckich, przyjrzysz się ogólnej historii Europy Środkowo-Wschodniej. W Twojej optyce znajdą się tematy związane z językiem i literaturą.

Spojrzysz na historyczny rozwój polszczyzny na tle innych języków słowiańskich, posiądziesz praktyczną znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, weźmiesz udział w zajęciach, które przygotują Cię do pracy z językiem polskim jako obcym oraz w takich, które pozwolą Ci poznać najnowsze tendencje językowe i orientować się we współczesnym języku polskim.

Zapoznasz się z zagadnieniami językoznawstwa i literaturoznawstwa ogólnego, poznasz najwybitniejszych przedstawicieli i największe dzieła reprezentujące poszczególne epoki literackie – od średniowiecza, przez oświecenie po romantyzm, pozytywizm i Młodą Polskę.

Prześledzisz historię konfliktów etnicznych i narodowościowych w Europie po 1989 roku, przyjrzysz się trudnemu, wciąż przepracowywanemu dziedzictwu II wojny światowej i połączysz punkty na historycznej mapie Polski i Niemiec, wyczytując z nich konsekwencje decydujące o kształcie aktualnych relacji obu państw.

Zapoznasz się z teorią polityki, prawem konstytucyjnym o współczesny, bliski życiu wymiar Twojej wiedzy z pewnością nadadzą zajęcia podczas których przyjrzysz się polsko-niemieckim spotkaniom w beletrystyce i filmie.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • praktycznej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie
 • historii Europy Środkowo-Wschodniej
 • historycznego rozwoju polszczyzny na tle innych języków słowaińskich
 • metod nauczania języka polskiego jako obcego
 • najnowszych tendencji językowych oraz zagadnień współczesnego języka polskiego
 • językoznawstwa i literaturoznawstwa ogólnego
 • historii literatury polskiej (przedstawiciele, dzieła, ramy czasowe i wyznaczniki epok literackich, od średniowiecza po Młodą Polskę)
 • historii konfliktów narodowościowych i etnicznych w Europie po 1989 roku
 • dziedzictwa i recepcji II wojny światowej
 • historii Polski i Niemiec – wspólnych punktów na historycznej mapie oraz przyczyn decydujących o kształcie aktualnych relacji polsko-niemieckich
 • teorii polityki
 • prawa Unii Europejskiej
 • kształtu i kierunków rozwoju współczesnej myśli politycznej
 • prawa konstytucyjnego
 • metodologii badań literaturoznawczych i językoznawczych
 • polsko-niemieckich wątków w beletrystyce i filmie
 • prognozowania i symulacji międzynarodowych

Jak wyglądają studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie ?

Nasze relacje, które kształtowały się na przestrzeni wieków, prowadząc nas nieraz po wyjątkowo krętych ścieżkach, można zamknąć w zbiorze kilkudziesięciu poręcznych, ale ograniczających stereotypów, które mało dociekliwym odbiorcom rzeczywistości wystarczyłyby za podstawę do wypracowania interpretacji stosunków polsko-niemieckich.

Te wymykają się jednak jednoznacznym ocenom – oglądane ze współczesnej perspektywy zyskują nowe aspekty wymagające aktualizowania wiedzy o tym, kim jesteśmy jako sąsiedzi i kim jesteśmy jako autonomiczne narody, jakie są nasze relacje społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze.

By legitymować się aktualną wiedzą na temat stosunków polsko-niemieckich, wypada zapomnieć o nadawaniu etykiet i szukaniu różnic, skupiając się na tym, jakie drogi możemy wybierać wspólnie, jako równoprawni członkowie wspólnoty europejskiej.

O tym, że warto odłożyć do lamusa myślenie o piętnach historii, opinie o żelaznym umiłowaniu porządku, sztywności poglądów i dystansie, z którymi jednoznacznie kojarzymy naszych wschodnich sąsiadów wiedzą Ci, którzy zdecydowali się na studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie.

To kierunek, który przyszłych absolwentów wyposaża w dwa dyplomy, kształtuje umiejętności językowe, pozwala zorientować się we współczesnych zjawiskach politycznych, gospodarczych i kulturowych oraz zdobyć wiedzę z zakresu historii Polski i Niemiec, zazębiającej się w wielu punktach i wciąż stwarzającej preteksty do żywych dyskusji.

 

1. Typ i tryb studiów

Jeżeli jesteś osobą dyspozycyjną, która jest przygotowana na codzienną obecność na uczelni, to kierunek Polacy i Niemcy w Europie będzie dla Ciebie odpowiednim wyborem. Studia te można realizować tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w ustalonych wcześniej przez uczelnie godzinach.

 

Studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Tematyka zajęć na powyższym kierunku będzie oscylować wokół nauk kulturoznawczych oraz społecznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny i międzynarodowym program studiów, które będziesz realizował zarówno na polskiej, jak i niemieckiej uczelni, pozwoli Ci zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Jako student będziesz miał dostęp do bogatej oferty zajęć o tematyce związanej z kwestiami politycznymi, prawnymi, kulturowymi czy literaturoznawczymi. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Teoria kultury
 • Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny na tle innych języków słowiańskich
 • Literatura staropolska i oświeceniowa
 • Prawo międzynarodowe publiczne

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach studiów na kierunku Polacy i Niemcy w Europie wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się analizować wybrane zjawiska społeczne, kulturowe i polityczne.

Studenci poznają także regulacje prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego i nauczą się ich zastosowania w praktyce. Ważnym elementem kształcenia będą zajęcia, dzięki którym skupisz się na doskonaleniu języka niemieckiego.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli zależy Ci na inwestowaniu w rozwój kompetencji językowych a wśród interesujących Cię języków jest także język polski, intrygują Cię relacje między narodami i potrafisz na nie spojrzeć w szerszej, wolnej od stereotypów perspektywie, nie chcesz, żeby studia zamknęły Cię szczelnie między stronami książek i regałami bibliotek – zależy Ci na mobilności, poznawaniu nowych ludzi, budowaniu kompetencji, dzięki którym bez problemu odnajdziesz się w środowisku międzynarodowym, studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

5. Gdzie studiować kierunek Polacy i Niemcy w Europie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Polacy i Niemcy w Europie:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie trwają 2 lata (studia II stopnia).

Studia drugiego stopnia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Polacy i Niemcy w Europie?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie? Twoje kompetencje sprawdzą się wszędzie tam, gdzie będziesz mógł wykazać się dwujęzycznością oraz umiejętnością nawiązywania relacji interkulturowych: w międzynarodowych korporacjach, firmach i przedsiębiorstwach działających na rynku polsko-niemieckim oraz organach i instytucjach Unii Europejskiej.

Orientacja w literaturze, wrażliwość na język oraz świadomość historyczna i kulturowa sprawią, że z powodzeniem odnajdziesz się w roli redaktora związanego z radiem, prasą lub telewizją, pracownika wydawnictw czy dziennikarza.

Absolwenci studiów na kierunku Polacy i Niemcy w Europie często decydują się także na karierę nauczyciela języka polskiego jako obcego, wiążą swoje zawodowe losy z polityką, dyplomacją, biznesem lub wybierają pracę w instytucjach kultury, takich jak domy kultury, galerie sztuki, muzea czy teatry.

 

Absolwent kierunku Polacy i Niemcy w Europie znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • korporacjach międzynarodowych
 • firmach i przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza polskim i niemieckim
 • administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach kultury, takich jak domy kultury, galerie sztuki czy muzea 
 • dziennikarz
 • redaktor radiowy, prasowy lub telewizyjny
 • pracownik wydawnictwa
 • nauczyciel języka polskiego jako obcego
 • specjalista do spraw komunikacji międzynarodowej związany z polityką lub dyplomacją
 • wykwalifikowany tłumacz 
 • korektor

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Polacy i niemcy w europie studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Polacy i niemcy w europie studia II stopnia

Zobacz inne kierunki historyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki historyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku polacy i niemcy w europie

Miasta, które oferują studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)