Polacy i Niemcy w Europie studia - kierunek studiów

Nasze relacje, które kształtowały się na przestrzeni wieków, prowadząc nas nieraz po wyjątkowo krętych ścieżkach, można zamknąć w zbiorze kilkudziesięciu poręcznych, ale ograniczających stereotypów, które mało dociekliwym odbiorcom rzeczywistości wystarczyłyby za podstawę do wypracowania interpretacji stosunków polsko-niemieckich. Te wymykają się jednak jednoznacznym ocenom – oglądane ze współczesnej perspektywy zyskują nowe aspekty wymagające aktualizowania wiedzy o tym, kim jesteśmy jako sąsiedzi i kim jesteśmy jako autonomiczne narody, jakie są nasze relacje społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze. By legitymować się aktualną wiedzą na temat stosunków polsko-niemieckich, wypada zapomnieć o nadawaniu etykiet i szukaniu różnic, skupiając się na tym, jakie drogi możemy wybierać wspólnie, jako równoprawni członkowie wspólnoty europejskiej. O tym, że warto odłożyć do lamusa myślenie o piętnach historii, opinie o żelaznym umiłowaniu porządku, sztywności poglądów i dystansie, z którymi jednoznacznie kojarzymy naszych wschodnich sąsiadów wiedzą Ci, którzy zdecydowali się na studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie. To kierunek, który przyszłych absolwentów wyposaża w dwa dyplomy, kształtuje umiejętności językowe, pozwala zorientować się we współczesnych zjawiskach politycznych, gospodarczych i kulturowych oraz zdobyć wiedzę z zakresu historii Polski i Niemiec, zazębiającej się w wielu punktach i wciąż stwarzającej preteksty do żywych dyskusji.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli zależy Ci na inwestowaniu w rozwój kompetencji językowych a wśród interesujących Cię języków jest także język polski, intrygują Cię relacje między narodami i potrafisz na nie spojrzeć w szerszej, wolnej od stereotypów perspektywie, nie chcesz, żeby studia zamknęły Cię szczelnie między stronami książek i regałami bibliotek – zależy Ci na mobilności, poznawaniu nowych ludzi, budowaniu kompetencji, dzięki którym bez problemu odnajdziesz się w środowisku międzynarodowym, studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By lepiej zrozumieć istotę relacji polsko-niemieckich, przyjrzysz się ogólnej historii Europy Środkowo-Wschodniej. W Twojej optyce znajdą się tematy związane z językiem i literaturą. Spojrzysz na historyczny rozwój polszczyzny na tle innych języków słowiańskich, posiądziesz praktyczną znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, weźmiesz udział w zajęciach, które przygotują Cię do pracy z językiem polskim jako obcym oraz w takich, które pozwolą Ci poznać najnowsze tendencje językowe i orientować się we współczesnym języku polskim. Zapoznasz się z zagadnieniami językoznawstwa i literaturoznawstwa ogólnego, poznasz najwybitniejszych przedstawicieli i największe dzieła reprezentujące poszczególne epoki literackie – od średniowiecza, przez oświecenie po romantyzm, pozytywizm i Młodą Polskę. Prześledzisz historię konfliktów etnicznych i narodowościowych w Europie po 1989 roku, przyjrzysz się trudnemu, wciąż przepracowywanemu dziedzictwu II wojny światowej i połączysz punkty na historycznej mapie Polski i Niemiec, wyczytując z nich konsekwencje decydujące o kształcie aktualnych relacji obu państw. Zapoznasz się z teorią polityki, prawem konstytucyjnym o współczesny, bliski życiu wymiar Twojej wiedzy z pewnością nadadzą zajęcia podczas których przyjrzysz się polsko-niemieckim spotkaniom w beletrystyce i filmie.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie? Twoje kompetencje sprawdzą się wszędzie tam, gdzie będziesz mógł wykazać się dwujęzycznością oraz umiejętnością nawiązywania relacji interkulturowych: w międzynarodowych korporacjach, firmach i przedsiębiorstwach działających na rynku polsko-niemieckim oraz organach i instytucjach Unii Europejskiej. Orientacja w literaturze, wrażliwość na język oraz świadomość historyczna i kulturowa sprawią, że z powodzeniem odnajdziesz się w roli redaktora związanego z radiem, prasą lub telewizją, pracownika wydawnictw czy dziennikarza. Absolwenci studiów na kierunku Polacy i Niemcy w Europie często decydują się także na karierę nauczyciela języka polskiego jako obcego, wiążą swoje zawodowe losy z polityką, dyplomacją, biznesem lub wybierają pracę w instytucjach kultury, takich jak domy kultury, galerie sztuki, muzea czy teatry.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Przy rekrutacji na kierunek Polacy i Niemcy w Europie na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej b2.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK POLACY I NIEMCY W EUROPIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU POLACY I NIEMCY W EUROPIE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku Polacy i Niemcy w Europie?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • praktycznej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie
 • historii Europy Środkowo-Wschodniej
 • historycznego rozwoju polszczyzny na tle innych języków słowaińskich
 • metod nauczania języka polskiego jako obcego
 • najnowszych tendencji językowych oraz zagadnień współczesnego języka polskiego
 • językoznawstwa i literaturoznawstwa ogólnego
 • historii literatury polskiej (przedstawiciele, dzieła, ramy czasowe i wyznaczniki epok literackich, od średniowiecza po Młodą Polskę)
 • historii konfliktów narodowościowych i etnicznych w Europie po 1989 roku
 • dziedzictwa i recepcji II wojny światowej
 • historii Polski i Niemiec – wspólnych punktów na historycznej mapie oraz przyczyn decydujących o kształcie aktualnych relacji polsko-niemieckich
 • teorii polityki
 • prawa Unii Europejskiej
 • kształtu i kierunków rozwoju współczesnej myśli politycznej
 • prawa konstytucyjnego
 • metodologii badań literaturoznawczych i językoznawczych
 • polsko-niemieckich wątków w beletrystyce i filmie
 • prognozowania i symulacji międzynarodowych

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POLACY I NIEMCY W EUROPIE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

POLACY I NIEMCY W EUROPIE STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Polacy i Niemcy w Europie?

Absolwent kierunku Polacy i Niemcy w Europie znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • korporacjach międzynarodowych
 • firmach i przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza polskim i niemieckim
 • administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach kultury, takich jak domy kultury, galerie sztuki czy muzea
 • redaktor radiowy, prasowy lub telewizyjny
 • pracownik wydawnictwa
 • korektor
 • nauczyciel języka polskiego jako obcego
 • dziennikarz
 • specjalista do spraw komunikacji międzynarodowej związany z polityką lub dyplomacją
 • wykwalifikowany tłumacz

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU POLACY I NIEMCY W EUROPIE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLACY I NIEMCY W EUROPIE

Komentarze (0)