Wschodoznawstwo

Wschodoznawstwo

Wschodoznawstwo

27.01.2022

Wschodoznawstwo – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku wschodoznawstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku wschodoznawstwo w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

„Kierunek: wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja!” – takie zdanie pada w kultowym filmie Juliusza Machulskiego. Aby przekonać się jak wygląda szeroko pojmowany wschód wystarczy wybrać kierunek Wschodoznawstwo, realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy ukierunkowanej na obszary Europy Wschodniej, Kaukazu południowego, Azji Środkowej i Syberii. Studenci zdobywają wiedzę o historii i współczesności, gospodarce, kulturze i społeczeństwie, problematyce narodowościowej, religii, etnologii i polityce, jak również uczą się języka rosyjskiego. Ponadto, otrzymują możliwość wyjazdów badawczych i praktyk terenowych, spotkań ze specjalistami z wiodących zagranicznych ośrodków naukowych z regionu, wymian studenckich prowadzonych pod okiem doświadczonych dydaktyków.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • mapa etniczna byłego ZSRR,
 • historia obszaru postradzieckiego,
 • prawo dyplomatyczne i konsularne,
 • stosunki polityczne w regionie Europy Wschodniej i Azji,
 • migracje w krajach Europy Wschodniej i Azji,
 • Unia Europejska i jej polityka sąsiedztwa,
 • religie i systemy światopoglądowe na obszarze postradzieckim,
 • Rosja XX- XXI wieku,
 • polska polityka wschodnia,
 • kultura i media w państwach Europy Wschodniej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Wschodoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie komunikowania się z otoczeniem przy użyciu specjalistycznej terminologii, uczestniczenia w debacie dotyczącej Europy Wschodniej i Azji, posługiwania się językiem rosyjskim.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Wschodoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w sektorze biznesowym, dyplomacji i instytucjach państwowych, polskich ośrodkach analitycznych, sektorze administracji publicznej i w samorządzie, biurach współpracy międzynarodowej, mediach, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Wschodnoznawstwo jest kierunkiem unikatowym. Wszyscy zainteresowani powinni zatem skierować uwagę na Poznań, a dokładnie na jedną z poznańskich uczelni. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Rafał, student Wschodoznawstwa mówi:

„UAM oferuje mnóstwo ciekawych kierunków i dużo ścieżek rozwoju. Od wyboru może się zakręcić w głowie. Tutaj każdy znajdzie swoje miejsce. Wystarczy tylko chcieć.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

WSCHODOZNAWSTWO - ważne informacje

Wschodoznawstwo studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa i współpracy regionalnej państw Europy Wschodniej,
 • transformacji politycznej i ekonomicznej państw kaukaskich i środkowoazjatyckich,
 • stosunków politycznych i gospodarczych w regionie Europy Wschodniej i Azji,
 • prawa dyplomatycznego i konsularnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Wschodoznawstwo:

Absolwent kierunku Wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • sektorze biznesowym,
 • dyplomacji i instytucjach państwowych,
 • polskich ośrodkach analitycznych,
 • sektorze administracji publicznej i w samorządzie,
 • biurach współpracy międzynarodowej,
 • mediach,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)