Reżyseria dźwięku

Reżyseria dźwięku

Reżyseria dźwięku

27.01.2022

Reżyseria dźwięku – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku reżyseria dźwięku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku reżyseria dźwięku w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Lubimy słuchać muzyki i chodzić na koncerty. Ale rzadko zastanawiamy się nad tym, kto stoi za tym, aby powstało nagranie, bądź koncert. Kto stoi po drugiej stronie? Jakie działania należy wykonać, aby doszło do nagrania utworu i zrealizowania koncertu? Reżyseria dźwięku to kierunek z pogranicza sztuki i nauki. To kierunek, który kształci tych, bez których nie może się obejść realizacja teledysku, koncertu, filmu, czy gry komputerowej.

Kształcenie na kierunku Reżyseria dźwięku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu matematyki, informatyki, fizyki i akustyki. Studenci poznają język muzyków i nabywają umiejętności tłumaczenia go na praktyczny język realizatora dźwięku.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Reżyseria dźwięku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • technologia realizacji dźwięku,
 • technologia nagłaśniania koncertów,
 • pracownia MIDI,
 • pracownia montażu dźwięku,
 • pracownia treningu słuchowego,
 • akustyka wnętrz,
 • wprowadzenie do akustyki,
 • techniki przetwarzania dźwięku,
 • podstawy analizy sygnałów,
 • wiadomości o muzyce

 

Nabywane umiejętności

Studenci Reżyserii dźwięku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie diagnozowania jakości nagrania muzycznego, wykonywania złożonej analizy widmowo- czasowej nagranego sygnału dźwiękowego, planowania i wykonywania nagrania utworu muzycznego, posługiwania się oprogramowaniem dotyczącym projektowania dźwięku w przestrzeni otwartej i zamkniętej.

 

Praca po studiach

Jaką drogę zawodową mogą obrać absolwenci tego kierunku? Osoby, które ukończyły Reżyserię dźwięku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach nagłośnieniowych, studiach nagrań, radiu, telewizji, teatrach, klubach muzycznych, ośrodkach kultury.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Jeśli chcemy studiować Reżyserię dźwięku, warto skierować swoją uwagę na Poznań, bo właśnie tam kształcenie w tym zakresie prowadzi tamtejszy uniwersytet. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Radek, student Reżyserii dźwięku mówi:

„Reżyseria dźwięku od zawsze była moim marzeniem, ale w rodzinnym mieście nie miałem możliwości kształcenia. Wyjechałem na studia do Poznania i podjąłem naukę w jednej z najlepszych uczelni, czyli na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

REŻYSERIA DŹWIĘKU - ważne informacje

Reżyseria dźwięku studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Reżyserię dźwięku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Reżyseria dźwięku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • akustyki,
 • metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania problemów związanych z analizą i przetwarzaniem sygnałów dźwiękowych,
 • budowy i działania aparatury stosowanej w technologii realizacji dźwięku,
 • diagnozowania jakości nagrania muzycznego,
 • dopasowywania metod nagłośnienia do funkcji danego pomieszczenia,
 • wykonywania złożonej analizy widmowo- czasowej nagranego sygnału dźwiękowego,
 • planowania i wykonania nagrania utworu muzycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Reżyseria dźwięku:

Absolwent kierunku Reżyseria dźwięku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach nagłośnieniowych,
 • studiach nagrań,
 • radiu,
 • telewizji,
 • teatrach,
 • klubach muzycznych,
 • ośrodkach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)