Wiedza o teatrze

Wiedza o teatrze

Wiedza o teatrze

27.01.2022

Wiedza o teatrze – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku wiedza o teatrze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku wiedza o teatrze w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Wszyscy dobrze wiedzą, że kolebką europejskiego teatru była starożytna Grecja, której tradycje teatralne miały wpływ na rozwój teatru rzymskiego oraz ukształtowanie się podstawowych gatunków dramatycznych, czyli komedii i tragedii. Jak bardzo różni się teatr dawny od współczesnego? Na to pytanie odpowiedź znajdą ci, którzy wybiorą Wiedzę o teatrze, czyli kierunek realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Wiedza o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy humanistycznej, z naciskiem położonym na zagadnienia związane z teatrem i światem widowisk. Studenci zgłębiają problematykę teorii dramatu i teatru, antropologii i socjologii teatru, a także zagadnienia antropologii kultury, filozofii, historii sztuk, muzykologii, psychologii, socjologii, czy wiedzy o mediach. Studia pozwalają także nabyć szereg umiejętności przydatnych w przyszłej pracy w wielu obszarach kultury poprzez udział w warsztatach, czy realizacje własnych projektów teatralnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Wiedza o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • historia dramatu i teatru polskiego,
 • etiudy teatralne,
 • krytyka teatralna,
 • teatr dzisiejszy,
 • kulturowe metamorfozy ciała,
 • przestrzenie sztuki,
 • teatr i media,
 • analizy dramatu,
 • widowiska kulturowe,
 • dramaturg w teatrze,
 • literatura polska,
 • współczesny teatr i dramat na świecie,
 • techniki aktorskie,
 • antropologia kultury,
 • teatr muzyczny

 

Nabywane umiejętności

Studenci Wiedzy o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie formułowania wypowiedzi krytycznych odnoszących się do określonego wydarzenia teatralnego i kulturalnego, formułowania i analizowania problemów badawczych, dobierania metod i narzędzi badawczych, prezentacji wyników. Studenci posiadają uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych teorii teatru i potrafią ją wykorzystać w działaniach medialnych, kulturalnych, czy edukacyjnych, a także posiadają wiedzę o nowych mediach komunikacyjnych i ich społeczno- kulturowym znaczeniu oraz ich wpływie na sztukę teatru i sztuki widowiskowej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Wiedzy o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w ośrodkach i instytucjach kultury, teatrach, mediach, redakcjach czasopism, przemyśle kreatywnym.

 

Opinie

Chcąc studiować Wiedzę o teatrze należy udać się na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czy to dobra uczelnia? Warto w niej studiować? Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Daria, studentka Wiedzy o teatrze mówi:

„Na studiach powinno się rozwijać zainteresowania i uczyć się tego, co doprowadzi do realizacji marzeń. Dlatego powinno się studiować na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, czyli uczelni, która daje idealne warunki do osiągania celów i planów.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

WIEDZA O TEATRZE - ważne informacje

Wiedza o teatrze studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Wiedzę o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Wiedza o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii dramatu i teatru polskiego i powszechnego,
 • współczesnego dramatu i teatru,
 • sztuki komunikacji,
 • analizy i interpretacji dzieła teatralnego,
 • współczesnego życia kulturalnego,
 • emisji głosu,
 • krytyki teatralnej,
 • technik aktorskich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Wiedza o teatrze:

Absolwent kierunku Wiedza o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach i instytucjach kultury,
 • teatrach,
 • mediach,
 • redakcjach czasopism,
 • przemyśle kreatywnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)