Teologia

Teologia

Teologia

27.01.2022

Teologia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku teologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat lub 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku teologia w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Teologia rozumiana jest jako uporządkowana wiedza religijna, lecz samo pojęcie używane jest w kilku znaczeniach. Teologia jako kierunek studiów to integralne spojrzenie na różnego rodzaju przejawy życia duchowego i religijnego, a także połączenie rozumu i wiary.

Kształcenie na kierunku Teologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy teologicznej oraz wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii, jak również umiejętności potrzebnych do pomocy drugiemu człowiekowi w jego integralnym rozwoju, głównie w rozwoju religijnym i duchowym. Studenci badają odniesienie człowieka do transcendencji oraz religijny wymiar życia ludzkiego zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Teologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • antropologia filozoficzna,
 • teoria poznania,
 • historia Kościoła,
 • egzegeza biblijna,
 • patrystyka,
 • psychologia pastoralna,
 • pedagogika,
 • teologia dogmatyczna,
 • teologia moralna,
 • prawo kanoniczne,
 • teologia fundamentalna,
 • katechetyka fundamentalna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Teologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizy zagadnień etycznych, wartościowania ludzkiego postępowania i etycznej kwalifikacji czynu, interpretowania ksiąg Starego i Nowego Testamentu, interpretowania źródeł historycznych z zakresu historii Kościoła, analizy i oceny współczesnych problemów życia duchowego i jego zagrożeń.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Teologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako duchowni katoliccy, nauczyciele religii, katecheci parafialni, pracownicy instytucji i organizacji kościelnych.

 

Opinie

Studia w Poznaniu można określić jako szeroką przestrzeń kształcenia, w której każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia odnajdzie się bez problemów. Mówiąc o studiowaniu Teologii należy zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię, ponieważ właśnie ona oferuje kształcenie w tym zakresie. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Seweryn, student Teologii mówi:

„Gdy zacząłem myśleć o studiach od razu wiedziałem, że chciałbym dostać się na UAM. Udało się. Teraz studiuję na trzecim roku i nie wyobrażam sobie, abym studiował w innym miejscu. Polecam wszystkim.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

TEOLOGIA - ważne informacje

Teologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Teologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Teologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • merytorycznego argumentowania w dyskusji światopoglądowej,
 • krytycznej analizy poznania i rezultatów poznania,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
 • interpretowania ksiąg Starego i Nowego Testamentu,
 • teologii fundamentalnej,
 • historii Kościoła,
 • symboliki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Teologia:

Absolwent kierunku Teologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • duchowny katolicki,
 • nauczyciel religii,
 • katecheta parafialny,
 • pracownik instytucji i organizacji kościelnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)