Studia teologiczne Poznań

Studia teologiczne Poznań

Studia teologiczne Poznań

Największy wybór studiów

teologicznych w Poznaniu

Odkryj kierunki teologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować

Studia teologiczne Poznań | woj. wielkopolskie

“Wypłyń na głębię” tak brzmi hasło zachęcające młodych adeptów studiów wyższych do podjęcia nauki na studiach teologicznych w Poznaniu. Studia te skierowane są ku osobom mającym potrzebę kontaktu duchowego z samym sobą oraz z Bogiem. Studia teologiczne w Poznaniu prowadzone są wraz z Archidiecezją Poznańską, są one w dużym stopniu przygotowane jako seminarium duchowe, choć specjalizacje prowadzone na tym kierunku świadczą o otwartości teologów na świat i kształceniu nie tylko przyszłych kleryków. Na studiach teologicznych będziecie zdobywać wiedzę z zakresu filozofii, psychologii, pedagogiki, jak i katechetyki. Dzięki kształceniu na takich kierunkach lepiej zrozumiecie siebie w kontekście Boga i innych ludzi. To studia dla osób związanych z wiarą katolicką. Jeśli chcecie czegoś więcej dowiedzieć się o różnych religiach, lepiej skierujcie swą uwagę na religioznawstwo.

Studia teologiczne to przygoda na granicach kapłaństwa a życia świeckiego. To studia głębokiej wiary i zrozumienia Boga, to studia dla osób wierzących i niewierzących, którzy są otwarci na świat wiary. Nasza duchowość wciąż rodzi pytania o istnienie, o byt, o śmierć i życie pozagrobowe, właśnie na takie pytania studenci i wykładowcy studiów teologicznych wciąż szukają odpowiedzi. To droga ku odpowiedziom bliższym Bogu niż nauce jako sumie teorii i doświadczeń. Studia teologiczne otworzą w Was studnię takich pytań, postawią Was nie raz przed trudnymi wyborami, będą Waszą drogą kształcenia moralności i wartości, które przełożycie w przyszłości na Wasze życiowe poczynania.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU SĄ STUDIA TEOLOGICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI TEOLOGICZNE W POZNANIU

SORTOWANIE:

KIERUNKI TEOLOGICZNE W POZNANIU

Rekrutacja i wymagania na studia teologiczne w Poznaniu

Na studia dialogu i doradztwa społecznego obowiązuje konkurs świadectw maturalnych, podobnie jest z teologią w świeckiej specjalności. W przypadku teologii kapłańskiej znacznie trudniej jest się dostać na tego rodzaju studia - prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne sprawdzające przygotowanie kandydata do podjęcia służby kapłańskiej. W przypadku studiów teologicznych miejsce na wybranym kierunku zapewni Wam wygrana Olimpiada Teologiczna - może warto zawalczyć o swoją przyszłość jeszcze przed maturami?

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA TEOLOGICZNE W POZNANIU - PODYPLOMOWE

Praca po studiach teologicznych

W przypadku studiów teologii kapłańskiej sytuacja pracy wydaje się być dosyć jasną - po ukończonym kierunku możecie wejść w oficjalną służbę kapłańską i być księdzem. W przypadku teologii katechetyczno-pastoralnej sytuacja nie jest już tak oczywista. Możecie służyć Bogu i ludziom w inny sposób - prowadząc na przykład spotkania edukacyjne z zakresu nauk o rodzinie, być pomocą kościelną, jak i katechetą czy pedagogiem. Po studiach teologii katechetyczno-pastoralnej możecie również wejść w rolę nauczyciela etyki.

Możecie również zostać trenerami osobistymi, coachami, doradcami PR w sprawach zarządzania aktywizacją zasobów ludzkich, jak i mediatorami w sprawach cywilnych (do tego wymagane są dodatkowe szkolenia i uzyskanie certyfikatów). Kończąc kierunek nauki o rodzinie możecie zostać asystentami rodziny z ramienia organizacji pomocowych czy administracji samorządowej.

Bycie teologiem to rodzaj misji do spełnienia. Część absolwentów zostaje dziennikarzami, publicystami, pracują na rzecz rozwoju myśli chrześcijańskiej, piszą ku ukojeniu trosk innych, jak i w celach informacyjnych. Teologia nie zobowiązuje do pozostania w środowisku pomocowym. Kończąc tego rodzaju studia możecie podjąć każdą pracę, w której szacunek do drugiego człowieka i siebie samego jest wartością niezmienną. 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)