Fizyka medyczna

Fizyka medyczna

Fizyka medyczna

27.01.2022

Fizyka medyczna – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku fizyka medyczna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku fizyka medyczna w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Fizyka medyczna jest to działem fizyki, który wykorzystuje pojęcia, teorie i metody fizyczne w diagnozach medycznych. A czym zajmuje się fizyk medyczny? Zarówno obsługą skomplikowanej aparatury, jak i czynnym udziałem w planowaniu terapii i dbaniem o ochronę pacjentów przed jej ewentualnymi skutkami ubocznymi. Nietrudno odgadnąć zatem, że fundamentem wykształcenia dobrego specjalisty jest połączenie rzetelnej wiedzy o zjawiskach fizycznych z pokrewnymi dziedzinami nauki takimi jak chemia, biologia i informatyka. Tę wiedzę można nabyć na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Fizyka medyczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy, stanowiącej połączenie zagadnień fizycznych oraz medycznych. Studenci poznają mechanikę, fizykę jądrową, techniki radiacyjne, a także najnowsze metody diagnostyki obrazowej, czyli tomografię komputerową, pozytronową tomografię emisyjną, czy obrazowanie magnetycznym rezonansem jądrowym. Istotnym elementem nauki są zajęcia kliniczne, odbywające się w wyspecjalizowanych jednostkach medycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Fizyka medyczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • dozymetria,
 • fizjologia z elementami histologii,
 • fizyka,
 • metody fizyki w diagnostyce i terapii medycznej,
 • elektronika,
 • biochemia,
 • fizyka procesów biologicznych,
 • anatomia w obrazowaniu medycznym,
 • diagnostyka i terapia kliniczna,
 • ochrona radiologiczna,
 • telemedycyna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Fizyki medycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie planowania i wykonywania badań doświadczalnych i obserwacji, stosowania metod numerycznych, wykonywania analiz ilościowych, stosowania technik pomiarowych oraz układów aparatury badawczej, czy przedstawiania wyników badań.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Fizyki medycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w pracowniach diagnostycznych, firmach produkujących i dystrybuujących specjalistyczny sprzęt medyczny.

 

Opinie

Kierunki studiów w Poznaniu tworzą długą listę i na niej nie mogło zabraknąć Fizyki medycznej. Jeśli ze znalezieniem kierunku nie było problemu, to czy równie łatwo jest wybrać odpowiednią uczelnię? Poznań to duży i znaczący ośrodek akademicki, a w jego centrum znajduje się omawiana przez nas szkoła wyższa. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Martyna, studentka Fizyki medycznej mówi:

„UAM jest uczelnią, która stawia na kształcenie praktyczne. Tutaj liczy się zdobywanie i rozwijanie umiejętności. „

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

FIZYKA MEDYCZNA - ważne informacje

Fizyka medyczna studia Poznań

Fizyka medyczna studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Fizykę medyczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Fizyka medyczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • fizyki procesów biologicznych,
 • diagnostyki i terapii klinicznej,
 • anatomii i fizjologii,
 • metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i medycznych,
 • metod obrazowania w medycynie,
 • ochrony radiologicznej,
 • neurofizjologicznych metod badań mózgu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Fizyka medyczna:

Absolwent kierunku Fizyka medyczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • pracowniach diagnostycznych,
 • firmach produkujących i dystrybuujących specjalistyczny sprzęt medyczny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)