Arabistyka

Arabistyka

Arabistyka

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Arabistyka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na specjalności arabistyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studia filologiczne to nie tylko nauka. To podróż. To możliwość odbycia interesującej wyprawy, w nawet najdalsze zakątki świata. Taką wyprawę proponuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za sprawą Arabistyki, czyli dyscypliny skupiającej się na wszystkich zagadnieniach związanych ze światem arabskim.

Kształcenie na specjalności Arabistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie historii, kultury i religii świata arabskiego, jak również nabycie umiejętności językowych w zakresie współczesnego języka arabskiego oraz jednego z jego dialektów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na specjalności Arabistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • praktyczna nauka języka arabskiego,
 • gramatyka języka arabskiego,
 • język dyplomacji w świecie arabskim,
 • dialekt języka arabskiego,
 • literatura arabska,
 • dzieje krajów arabskich,
 • islam,
 • mniejszości religijne i etniczne w świecie arabskim,
 • sztuka arabsko- muzułmańska,
 • społeczeństwo arabskie,
 • tłumaczenia ustne,
 • teoria przekładu i tłumaczenia tekstów

 

Nabywane umiejętności

Studenci Arabistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie posługiwania się językiem arabskim, samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji, oceniania zjawisk i procesów językowych i literackich. Uczą się analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk literackich, językowych i kulturowych, a także ich wzajemne powiązanie i przenikanie się, jak również posługiwać się teoriami z zakresu języka i literatury, paradygmatami badawczymi w typowych sytuacjach społecznych i językowych.

 

Praca po studiach

Jaką drogę można obrać po zakończeniu nauki? Absolwenci Arabistyki  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w międzynarodowych korporacjach, polskich firmach utrzymujących kontakty z partnerami arabskimi, placówkach dyplomatycznych, biurach tłumaczeń, instytucjach badawczych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Poznaniu tworzą razem szeroką przestrzeń możliwości edukacyjnych. Swoje miejsce odnajdą także ci, którzy pragną pozyskać szeroką wiedzę o świecie arabskim. Którą uczelnię wybrać? Która oferuje ciekawy program i gwarantuje pozyskanie najwyższej jakości wykształcenia? Zbierając wszystkie pytania, można postawić jedno: jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Malwina, studentka Arabistyki mówi:

„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wyróżnia się tym, że oferuje takie kierunki, których nie da się uświadczyć na innych uczelniach. Proponuje nowoczesne dyscypliny, a także daje szanse zdobycia nowoczesnych umiejętności, czyli takich, które poszukiwane są na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Arabistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent specjalności  Arabistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • gramatyki języka arabskiego,
 • języka dyplomacji w świecie arabskim,
 • literatury arabskiej,
 • prawa muzułmańskiego i świeckiego w świecie arabskim,
 • zasad tłumaczeń,
 • arabskiego języka specjalistycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po specjalności Arabistyka:

Absolwent specjalności Arabistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • międzynarodowych korporacjach,
 • polskich firmach utrzymujących kontakty z partnerami arabskimi,
 • placówkach dyplomatycznych,
 • biurach tłumaczeń,
 • instytucjach badawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)