Filologia angielska z pedagogiką

Filologia angielska z pedagogiką

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunki studiów

Filologia angielska z pedagogiką – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021

Studia na kierunku filologia angielska z pedagogiką na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Filologia angielska z pedagogiką to kierunek dla tych, którzy pragną zdobyć obszerną wiedzę z zakresu języka angielskiego, by potem tą wiedzą dzielić się z najmłodszymi. Kierunek można odnaleźć w szerokiej ofercie dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Filologia angielska z pedagogiką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego, wiedzy na temat historii i kultury krajów anglojęzycznych, a także wiedzy stanowiącej przygotowanie do pracy w szkołach.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia angielska z pedagogiką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • praktyczna nauka języka angielskiego,
 • dydaktyka języka angielskiego,
 • warsztat skutecznej nauki języka obcego,
 • warsztat analizy tekstów literatury brytyjskiej,
 • praktyczna składnia i morfologia języka angielskiego,
 • psychologia rozwojowo- wychowawcza,
 • językoznawstwo stosowane

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii angielskiej z pedagogiką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie interpretowania językowych i literackich tekstów oraz zjawisk kulturowych, wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji, czy merytorycznego i fachowego argumentowania i formułowania wniosków. Ponadto, nabywają umiejętności analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji edukacyjnych i wychowawczych, stosowania metod i technik nauczania języka angielskiego.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Filologii angielskiej z pedagogiką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach językowych, instytucjach kultury, korporacjach, mediach.

 

Opinie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest uczelnią, która ma bardzo wiele do zaoferowania. Katalog prowadzonych kierunków jest niezwykle obszerny, także w zakresie filologii. Warto podjąć tutaj naukę? Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Kamila, studentka Filologii angielskiej z pedagogiką mówi:

„Studia na UAM sprawiają przyjemność. Nie ma wypełniaczy programu, czyli niepotrzebnych zajęć. Tutaj stawia się na konkretne kształcenie.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ - ważne informacje

Filologia angielska z pedagogiką studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię angielską z pedagogiką na UAM:

Absolwent kierunku Filologia angielska z pedagogiką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • dydaktyki ogólnej i dydaktyki języka angielskiego,
 • analizy tekstów literatury brytyjskiej i amerykańskiej,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • filozoficznych, psychologicznych i społecznych koncepcji człowieka,
 • tworzenia i interpretowania różnych rodzajów wypowiedzi ustnych i pisemnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia angielska z pedagogiką:

Absolwent kierunku Filologia angielska z pedagogiką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • szkołach językowych,
 • instytucjach kultury,
 • korporacjach,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia angielska z pedagogiką - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)