Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

18.03.2022

Planowanie przestrzenne – Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku Planowanie przestrzenne na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku planowanie przestrzenne w PŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Planowanie przestrzenne określa zasady zagospodarowania terenu. Dzięki niemu możliwe jest kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny i zrównoważony oraz zachowując wartości środowiskowe, kulturowe, czy krajobrazowe. Specjalistów tej dziedzinie kształci Politechnika Łódzka.

Kształcenie na kierunku Planowanie przestrzenne na Politechnice Łódzkiej umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie dostosowywania przestrzeni do potrzeb człowieka, jak również pozostawiania jej w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Studenci nabywają umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów infrastruktury miejskiej, zwłaszcza sieci ciepłowniczych, energetycznych, wodociągowych oraz transportowych. Ponadto, uczą się opracowywać analizy i inwentaryzacje urbanistyczne, a także planować działania wobec obszarów zdegradowanych na podstawie dokumentów planistycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Planowanie przestrzenne na Politechnice Łódzkiej posiadają bogaty program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • historia budowy miast,
 • rysunek planistyczny,
 • socjologia miasta,
 • geometria wykreślna,
 • geodezja i kartografia,
 • samorząd terytorialny,
 • grafika inżynierska,
 • budownictwo ogólne,
 • fizyka miasta,
 • gospodarka nieruchomościami

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Planowanie przestrzenne na Politechnice Łódzkiej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie pracy nad projektami planistycznymi w wielodyscyplinarnym zespole projektowym, planowania nowoczesnych i zrównoważonych miast, budownictwa ekologicznego, odnawialnych źródeł energii, infrastruktury miejskiej, jak również obsługi specjalistycznych programów komputerowych.

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Planowania przestrzennego na Politechnice Łódzkiej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach planistycznych i projektowych, administracji regionalnej i krajowej, jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach nieruchomości.

 

Opinie

Łódź należy do najchętniej wybieranych ośrodków akademickich. W mieście tym można znaleźć wiele możliwości edukacyjnych, w tym w ramach planowania przestrzennego. Ale którą uczelnię wybrać? Która najlepiej spełni oczekiwania? Przed podjęciem decyzji warto dowiedzieć się, co ciekawego może zaproponować omawiana przez nas uczelnia. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Wiktoria, studentka Planowania przestrzennego mówi:

„Politechnika Łódzka to jedna z najlepszych polskich uczelni, zatem studiowania tutaj jest sporym powodem do dumy. Owszem, nauki jest sporo i trzeba włożyć w nią trochę wysiłku, ale warto, bo dzięki temu bez problemu odnajdziemy się na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE - ważne informacje

Planowanie przestrzenne studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Planowanie przestrzenne na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Planowanie przestrzenne na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod badań społecznych,
 • geodezji i kartografii,
 • geograficznych systemów informacji przestrzennej,
 • odnawialnych źródeł energii,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • projektowania terenów zieleni,
 • oświetlenia urbanistycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Planowanie przestrzenne:

Absolwent kierunku Planowanie przestrzenne na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach planistycznych i projektowych,
 • administracji regionalnej i krajowej,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • agencjach nieruchomości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku planowanie przestrzenne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)