Dodaj do ulubionych

PLANOWANIE PRZESTRZENNE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Planowanie przestrzenne to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego perspektywicznego kierunku powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, geografii, fizyki lub chemii.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Planowanie przestrzenne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE PLANOWANIE PRZESTRZENNE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy +

Wydział Inżynierii Lądowej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Geodezja i planowanie przestrzenne stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Inżynieria zagrożeń środowiskowych stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku planowanie przestrzenne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku planowanie przestrzenne?

W trakcie studiów na tym niezwykle unikatowym i perspektywicznym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu kilku dziedzin związanych z planowaniem przestrzeni miejskich oraz powiązanych z tym dyscyplin naukowych.

Jako student będziesz uczęszczał na interesujące wykłady oraz warsztaty praktyczne, dzięki którym rozwiniesz swoje zdolności i kompetencje.

W ofercie kształcenia przewidziano przedmioty z obszaru budownictwa, planowania urbanistycznego czy informatyki. Oprócz rozległej wiedzy teoretycznej wykształcisz także wszechstronne umiejętności praktyczne.

W trakcie kursu, nauczysz się między innymi tworzyć strategie rozwoju miasta, dokonywać analiz urbanistycznych oraz poznasz zasady projektowania przestrzennego.

Wszyscy studenci będą mogli korzystać z nowoczesnych technologi informatycznych, które niewątpliwie usprawnią ich pracę i uczynią ją bardziej efektywną.

Uzyskaną wiedzę i kompetencje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • znajomość polityki przestrzennej
 • wiedza ekologiczna
 • wiedza z zakresu zarządzania
 • znajomość podstaw marketingu
 • znajomość nowoczesnych programów i aplikacji komputerowych
 • umiejętność praktycznego wykorzystania uzyskanej wiedzy
 • znajomość języka obcego
 • umiejętność wykonywania prac projektowych
 • znajomość rynków nieruchomości
 • wiedza z zakresu planowania przestrzennego
 • znajomość specjalistycznej terminologii

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PLANOWANIE PRZESTRZENNE?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Planowanie przestrzenne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Dla kogo ten kierunek

Współcześnie, w czasach rozwoju gospodarczego i urbanizacji, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu architektury, potrafiących zaplanować ciekawą, przyjazną środowisku i przede wszystkim funkcjonalną przestrzeń miejską.

Odpowiedzią na tego typu potrzeby stawiane przez dynamicznie zmieniający się świat, a także tendencje panujące na obecnym rynku pracy, są liczne oferty studiów dostępnych na niemal każdej krajowej uczelni wyższej.

Jednym z ciekawszych kierunków tego typu jest planowanie przestrzenne. Oferta tych perspektywicznych i zarazem interesujących studiów jest skierowana do wszystkich osób o rozwiniętej wyobraźni i kreatywnym myśleniu, które dodatkowo chciałyby zastosować swoje kompetencje w pracy zawodowej.

Jeżeli więc masz duże poczucie estetyki i chcesz mieć realny wpływ na rozwój gospodarczy i wygląd twojego miasta, to studia na kierunku planowanie przestrzenne będą dla ciebie odpowiednim wyborem!

 

3. Gdzie studiować Planowanie przestrzenne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Planowanie przestrzenne:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PLANOWANIE PRZESTRZENNE STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku planowanie przestrzenne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PLANOWANIE PRZESTRZENNE STUDIA I STOPNIA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek planowanie przestrzenne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Przedmioty:

chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku planowanie przestrzenne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
90
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek planowanie przestrzenne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tego perspektywicznego kierunku będziesz miał wszechstronną wiedzę z zakresu nauk architektonicznych i innych powiązanych z tym dyscyplin. Uzyskane kwalifikacje i kompetencje zawodowe sprawią, że bez problemu znajdziesz ciekawą i przyszłościową pracę w wielu interesujących i prężnie rozwijających się branżach.

Po ukończeniu nauki będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i pozarządowej na stanowiskach związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Wszyscy studenci będą mogli rozpocząć pracę w jednostkach terytorialnych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Ponadto, idealnie odnajdziesz się na wszystkich stanowiskach związanych z rozwojem miast i regionu, rewitalizacją, polityką społeczną czy gospodarką komunalną. Równie ciekawym rozwiązaniem będzie związanie swojej przyszłości z biurami projektowymi i planistycznymi.

Ponadto, absolwenci będą mogli rozpocząć karierę w firmach i organizacjach związanych z rozwojem gospodarczym i zajmujących się realizacją projektów rozwoju urbanistycznego i gospodarczego. Co więcej, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich i tym samym zyskać nowe perspektywy zawodowe.

 

Absolwent kierunku Planowanie przestrzenne znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • biura planistyczne
 • biura projektowe
 • firmy konsultingowe
 • agencje rozwoju
 • agencje nieruchomości
 • firmy doradcze
 • firmy związane z ochroną środowiska
 • placówki badawczo-naukowe
 • organizacje i instytucje Unii Europejskiej
 • firmy i korporacje międzynarodowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Komentarze (0)