Biologia

Biologia

Biologia – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Biologia jest nauką o formach i przejawach życia, badającą budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem. Biologia jest jednym z najważniejszych kierunków studiów, a także jednym z wielu, które odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, które ugruntowane są na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci uczą się rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje, prowadzić podstawowe prace badawcze, jak również obsługiwać aparaturę.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • metody statystyczne w biologii,
 • endokrynologia,
 • bioinformatyka,
 • metodologia nauk przyrodniczych,
 • biogeografia,
 • bioetyka,
 • parazytologia,
 • diagnostyka molekularna,
 • modelowanie w badaniach środowiskowych,
 • genetyka człowieka

 

Nabywane umiejętności

Studenci Biologii na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie planowania eksperymentu, posługiwania się metodami statystyki matematycznej w analizie danych doświadczalnych, wykorzystywania danych paleontologicznych w wyjaśnianiu współczesnej różnorodności biologicznej, stosowania różnorodnych technik znakowania cząsteczek biologicznych, analizy struktury i funkcji organizmu w zależności od poziomu organizacji i warunków bytowania, oznaczania stężeń hormonów białkowych i steroidowych w płynach ustrojowych.

 

Praca po studiach

A co po studiach? Absolwenci Biologii na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w laboratoriach analitycznych, laboratoriach diagnostycznych, placówkach ochrony przyrody i środowiska.

 

Opinie

Biologia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Może warto dowiedzieć się co oferuje omawiana przez nas uczelnia? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Weronika, studentka Biologii mówi:

„Żeby zdobyć wysokiej jakości wykształcenie nie trzeba wcale wyjeżdżać do największych miast. Wystarczy wybrać po prostu dobrą uczelnię, która gwarantuje pozyskanie poszukiwanych na rynku umiejętności. Taką uczelnią jest Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biologię na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod statystycznych w biologii,
 • bioetyki,
 • przeprowadzania eksperymentów z użyciem mikroskopów,
 • metod kultur in vitro,
 • bioinformatyki,
 • hydrobiologii,
 • technik znakowania cząsteczek biologicznych,
 • ekologii ewolucyjnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • placówkach ochrony przyrody i środowiska.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Studia na kierunku Biologia - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)