Logopedia z audiologią

Logopedia z audiologią

Logopedia z audiologią – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Logopedia, czyli słowo i wychowanie. Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, jej zaburzeniach i sposobach ich leczenia. Funkcjonuje na pograniczu takich dyscyplin jak: językoznawstwo, foniatria, czy neurologia kliniczna. A czym jest audiologia? Dyscypliną zajmującą się psychologią i fizjologią zmysłu słuchu. Po połączeniu tych dziedzin otrzymujemy nie tylko istotną dyscyplinę zajmującą się wadami mowy i słuchu, lecz także kierunek kształcenia realizowany na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy na temat mowy i języka, językoznawstwa, jak również wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i medycznej. Studenci nabywają umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy,  słuchu i głosu oraz stosowania procedur programowania i prowadzenia terapii logopedycznej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń słuchu, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz uwarunkowanych nimi zaburzeń rozwoju mowy, trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • akustyka mowy,
 • biologiczne podstawy mowy,
 • medyczne podstawy logopedii,
 • fonetyka artykulacyjna,
 • pedagogika ogólna,
 • psychologia rozwojowa,
 • teoria zaburzeń mowy,
 • dydaktyka postępowania logopedycznego,
 • foniatria,
 • patologia narządu słuchu,
 • pedagogika społeczna,
 • wczesna interwencja logopedyczna,
 • kultura żywego słowa,
 • technika mówienia

 

Nabywane umiejętności

Studenci Logopedii z audiologią na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie interpretacji zjawisk językowych, klasyfikowania zaburzeń mowy, słuchu i głosu, rozróżniania typu zaburzeń słuchu i ich przyczyny, przeprowadzania diagnozy logopedycznej i audiologicznej, prowadzenia terapii, analizowania i interpretacji wyników badań akustycznych, foniatrycznych, laryngologicznych.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Logopedii z audiologią na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, poradniach specjalistycznych, poradniach foniatrycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych.

 

Opinie

Gdzie najlepiej studiować omawiany przez nas kierunek? Logopedia z audiologią coraz częściej pojawia się w ofertach dydaktycznych, zatem kandydaci mogą miewać trudności z wyborem odpowiedniej uczelni. Może warto przyjrzeć się bliżej opisywanemu uniwersytetowi? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Małgosia, studentka Logopedii i audiologii mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny daje studentom okazję do zdobycia wiedzy praktycznej, na dodatek bardzo szerokiej. Program studiów wypełniony jest po brzegi, ale nie ma w nim przedmiotów niepotrzebnych, zbędnych. Studia tutaj dają mocne i konkretne przygotowanie do pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logopedię z audiologią na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • diagnozowania zaburzeń mowy, słuchu i głosu,
 • interpretacji zjawisk językowych,
 • rozróżniania typów zaburzeń słuchu i ich przyczyny,
 • metod i form terapii osób z zaburzeniami mowy i słuchu,
 • budowy i funkcji organizmu człowieka w zakresie czynności językowych,
 • patologii narządów słuchu, głosu i mowy,
 • akustyki i protetyki słuchu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logopedia z audiologią:

Absolwent kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • poradniach foniatrycznych,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie: 1) konkursu świadectw obejmującego wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego, 2) rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poprawność wymowy kandydata (na podstawie rozmowy spontanicznej i czytania) oraz przydatności do zawodu.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Logopedia z audiologią - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)