Kryminologia stosowana

Kryminologia stosowana

Kryminologia stosowana

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kryminologia stosowana – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Kryminologia jest to nauka o przestępstwie czerpiąca z psychologii, socjologii, a nawet pedagogiki. Mieszanka różnych dyscyplin pomaga odpowiedzieć na wiele pytań, na czele z tym odnoszącym się do naruszania prawa oraz osób, które się tego dopuszczają. A czym jest kryminologia stosowana? Jest to kierunek kształcenia, który ma za zadanie przekazać studentom metody, techniki oraz narzędzia rozwiązywania problemów z zakresu kryminologii.

Kształcenie na kierunku Kryminologia stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk o bezpieczeństwie, a także zagadnień z zakresu nauk prawnych, pedagogiki, psychologii, czy nauk biologicznych. Studenci uczą się analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia, metody, techniki i narzędzia.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Kryminologia stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • aksjologia w przestrzeni społeczno- kulturowej,
 • bezpieczeństwo systemów i sieci informatycznych,
 • elementy teorii gier i modeli ekonometrycznych,
 • metodologia badań z elementami statystyki,
 • modele i systemy interwencji kryzysowej,
 • podstawy prawa cywilnego,
 • prawo karne,
 • psychologia kryminalistyczna,
 • antropologia sądowa,
 • prawo karne wykonawcze,
 • instrumentalne metody w kryminalistyce,
 • mikrobiologia sądowa i immunologia,
 • ekonomika wojen i zbrojeń,
 • oględziny miejsca zdarzenia,
 • strategie zapobiegania przestępczości

 

Nabywane umiejętności

Studenci Kryminologii stosowanej na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie stosowania odpowiednich metod i narzędzi do rozwiązywania problemów w warunkach nie w pełni przewidywalnych, pracy i komunikacji w zespole z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i nauk współdziałających, formułowania i rozwiązywania problemów badawczych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, prawa, psychologii, pedagogiki, biologii, chemii, informatyki.

 

Praca po studiach

Jaka droga zawodowa może czekać absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Kryminologię stosowaną na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w policji, prokuraturze, służbie więziennej, służbie kuratorskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Celnej, instytucjach rządowych, samorządowych i pozarządowych.

 

Opinie

Które uczelnie oferują kształcenie w ramach kryminologii stosowanej? Przeglądając katalogi edukacyjne łatwo stwierdzić, iż nie jest ich wcale tak wiele. Podejmując decyzję o studiowaniu tego kierunku warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Konrad, student Kryminologii stosowanej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym nastawione są głównie na zdobywanie konkretnych umiejętności praktycznych. To bardzo ważne, ponieważ dzisiaj na rynku pracy najbardziej liczą się właśnie umiejętności oraz zdolność prawidłowego wykorzystywania zdobytej wiedzy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kryminologię stosowaną na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Kryminologia stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zasad prawidłowego funkcjonowania społecznego,
 • rozpoznawania zagrożeń i ich oddziaływania na człowieka i środowisko,
 • metod, technik i narzędzi stosowanych w kryminalistyce,
 • tworzenia strategii zapobiegania przestępczości oraz przeciwdziałania określonej kategorii przestępczości,
 • postępowania ze sprawcami przestępstw.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kryminologia stosowana:

Absolwent kierunku Kryminologia stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • policji,
 • prokuraturze,
 • służbie więziennej,
 • Służbie Celnej,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Straży Leśnej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • służbie kuratorskiej,
 • instytucjach rządowych, samorządowych i pozarządowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)