Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Apeiron. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie 2021

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Bezpieczeństwo rozumiane było jako stan gwarantujący pewność istnienia i przetrwania. Naturalnie, słowa te są prawdziwe, jednak w rzeczywistości XXI wieku wydają się niewystarczające. A dlaczego? Między innymi dlatego, że zagrożenia zmieniają się, a wraz z nimi zmieniają się formy, sposoby i techniki dbania o bezpieczeństwo. Czym jest zatem bezpieczeństwo wewnętrzne? Czy jest ono wyłącznie rodzajem, który odnosi się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa? Jeśli tak, to jakie są to zagrożenia? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą studia w Apeiron Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy stanowiącej połączenie takich dyscyplin jak: prawo, humanistyka oraz ekonomia. Studenci zaznajamiają się z takimi zagadnienia jak: zwalczanie przestępczości, ochrona mienia, bezpieczeństwo państwa, prawa człowieka, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, czy etyka zawodowa. Uzupełnieniem programu są szkolenia strzeleckie oraz szkolenia z zakresu sztuk walki.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauka o państwie i prawie,
 • kryminologia,
 • bezpieczeństwo społeczne,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • taktyki i techniki interwencji,
 • zwalczanie przestępczości,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem, który otwiera przed studentami liczne możliwości rozwijania zainteresowań, a służą temu realizowane specjalności. Są to: Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Poszukiwanie osób zaginionych, Detektywistyka, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo informacji – na pierwszym stopniu, a także Specjalność policyjna, Ochrona osób i mienia, Administracja systemami bezpieczeństwa, Poszukiwanie osób zaginionych – na drugim stopniu.

 

Nabywane umiejętności

Na podstawie rozbudowanego programu nauczania studenci omawianego przez nas kierunku nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie rozpoznawania głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych, kierowania i zarządzania pracownikami, przewodzenia w zmiennym otoczeniu, dostrzegania zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa państwa i analizy tych zagrożeń, organizowania komunikacji powszechnej i transportu.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji publicznej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa państwa, instytucjach naukowo- badawczych, służbach mundurowych, firmach zajmujących się ochroną osób i mienia.

 

Opinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne staje się coraz popularniejszym kierunkiem studiów, zatem można je odnaleźć w wielu ofertach dydaktycznych. Ale na którą się zdecydować? Która będzie najciekawsza i spełni nasze oczekiwania? Planując studia w Krakowie warto dowiedzieć się czegoś o uczelni, która oferuje kształcenie w zakresie wybranego przez nas kierunku. Jakie ma Apeiron Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego opinie? Kamil, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Dla mnie najważniejsze było to, aby zdobyć wiedzę praktyczną. Nie interesowały mnie na studia, które bazują wyłącznie na teorii, którą potem trudno wprowadzić w życie. Dlatego wybrałem Apeiron. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Apeiron w Krakowie:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Apeiron Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii,
 • socjologii,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej,
 • zwalczania przestępczości,
 • zwalczania terroryzmu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Apeiron w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji publicznej,
 • organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa państwa,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • służbach mundurowych,
 • firmach zajmujących się ochroną osób i mienia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Komentarze (0)