Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron Filia w Katowicach

Bezpieczeństwo wewnętrzne to zagadnienie szerokie, złożone z wielu elementów. Między innymi z tego powodu można napotkać wiele definicji oraz opinii na jego temat. Niezależnie od prowadzonych dyskusji prawdą jest, iż Bezpieczeństwo wewnętrzne jako kierunek studiów staje się coraz popularniejsze i częściej wybierane. Istotne jest to, aby do zgłębiania tego pojęcia wybrać odpowiednie miejsce. Tym będzie katowicka filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w katowickiej filii Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy, obejmującej zagadnienia z zakresu między innymi prawa, humanistyki i ekonomii. Studenci uczą się analizować zjawisk związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, jak również poznają zasady funkcjonowania organów państwa. Istotnym elementem kształcenia są zajęcia z zakresu sztuk i sportów walki, a także technik interwencji oraz szkolenia strzeleckie.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron Filia w Katowicach oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • bezpieczeństwo państwa,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej,
 • bezpieczeństwo społeczne,
 • organizacja i zarządzanie,
 • zwalczanie terroryzmu,
 • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie,
 • prawa człowieka,
 • kultura bezpieczeństwa i etyka

 

WSBPiI Apeiron oferuje nowoczesne programy nauczania, dostosowane do potrzeb i wymagań rynku pracy. Oferuje również specjalności: Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo informacji.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w katowickiej filii Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: rozpoznawania głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych, kierowania i zarządzania pracownikami, przewodzenia w zmiennym otoczeniu, dostrzegania zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa państwa i analizy tych zagrożeń, organizowania komunikacji powszechnej i transportu.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać kariera zawodowa po zakończeniu nauki? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w katowickiej filii WSBPiI Apeiron będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji publicznej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa państwa, instytucjach naukowo- badawczych, służbach mundurowych, firmach zajmujących się ochroną osób i mienia.

 

Opinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem kandydatów. Jego rosnąca popularność sprawia, że widnieje w wielu ofertach dydaktycznych. Którą z nich wybrać? Planując studia w Katowicach warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron opinie? Dawid, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Apeiron to numer jeden jeśli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne. Tutaj uczymy się praktycznie, pod okiem doświadczonych specjalistów. Polecam każdemu, kto oczekuje od studiów nabycia konkretnych umiejętności.”

 

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Katowice

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Apeiron w Katowicach:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii,
 • socjologii,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej,
 • zwalczania przestępczości,
 • zwalczania terroryzmu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Apeiron w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji publicznej,
 • organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa państwa,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • służbach mundurowych,
 • firmach zajmujących się ochroną osób i mienia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Komentarze (0)