Prawo w zarządzaniu biznesem

Prawo w zarządzaniu biznesem

Prawo w zarządzaniu biznesem – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku prawo w zarządzaniu bznesem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie kształci współczesnych menedżerów i liderów biznesów. Cechą charakterystyczną uczelni jest kształcenie w wymiarze praktycznym, przez co studenci wszechstronnie przygotowują się do rozwijania indywidualnie zaplanowanych ścieżek kariery. Jednym z kierunków kształcenia, który widnieje w bogatej ofercie edukacyjnej jest Prawo w zarządzaniu biznesem, realizowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Kształcenie na kierunku Prawo w zarządzaniu biznesem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy, stanowiącej połączenie wielu zagadnień, między innymi z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania i finansów. Studenci poznają prawne i ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, uczą się jak chronić prawa przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, negocjować umowy handlowe, czy opracowywać koncepcje przedsięwzięć biznesowych z uwzględnieniem wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Prawo w zarządzaniu biznesem w Akademii Leona Koźmińskiego charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo działalności gospodarczej,
 • negocjacje w obrocie gospodarczym,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo pracy,
 • umowy w działalności przedsiębiorstw,
 • prawo podatkowe w działalności gospodarczej,
 • prawo ubezpieczeń społecznych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Prawa w zarządzaniu biznesem nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie stosowania regulacji prawnych w obrocie gospodarczym, zawierania i wykonywania umów, interpretacji problemów prawnych wynikających ze stosunku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, stosowania regulacji prawnych i procedur w realizacji przedsięwzięć w ramach zamówień publicznych, czy wykorzystywania technik sprawnej komunikacji.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Prawo w zarządzaniu biznesem w Akademii Leona Koźmińskiego będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w działach administracyjno- prawnych spółek prawa handlowego, działach organizacyjno- prawnych przedsiębiorstw, administracji rządowej i samorządowej, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, międzynarodowych korporacjach.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Mogłoby się wydawać, że edukacyjna mapa kraju jest dość jednolita. Jednak w niektórych punktach tej mapy można napotkać miejsca, w których występują kierunki charakterystyczne, specjalistyczne, nastawione na pozyskanie jasno określonej wiedzy i konkretnych umiejętności. Tym miejscem jest Akademia Leona Koźmińskiego. Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego opinie? Klaudia, studentka Prawa w zarządzaniu biznesem mówi:

„Studia w ALK mają wymiar praktyczny. Uczymy się określonego działania, dostosowanego do problemu. Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia dla tych, którzy mają plan na swoją przyszłość zawodową i chcą ten plan zrealizować.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo w zarządzaniu biznesem w Akademii Leona Koźmińskiego:

Absolwent kierunku Prawo w zarządzaniu biznesem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawnych aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
 • ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
 • stosowania regulacji prawnych i procedur w realizacji przedsięwzięć w ramach zamówień publicznych,
 • ochrony praw przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi,
 • ochrony praw konsumenta,
 • interpretacji problemów prawnych wynikających ze stosunku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,
 • prowadzenia skutecznych negocjacji,
 • wykorzystywania narzędzi informacyjnych w gromadzeniu i analizie danych biznesowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo w zarządzaniu biznesem:

Absolwent kierunku Prawo w zarządzaniu biznesem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • działach administracyjno- prawnych spółek prawa handlowego,
 • działach organizacyjno- prawnych przedsiębiorstw,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach finansowych,
 • międzynarodowych korporacjach,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia prawnicze w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)