Administracja

Administracja

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie - kierunki studiów

Administracja – Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka 2021

Studia na kierunku Administracja w Warszawskiej Uczelni Medycznej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Czym jest administracja? Najkrócej mówiąc jest to zawiadywanie, zarządzanie, jak również zespół osób, który czymś kieruje i zarządza. Dla wyjaśnienia należy powiedzieć, że wyróżniamy administrację prywatną i publiczną, i właśnie na tej drugiej skupiamy się najmocniej, ponieważ dotyczy każdego z nas. Administracja to także jeden z kierunków studiów, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka.

Kształcenie na kierunku Administracja w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka umożliwia pozyskanie wiedzy złożonej, na którą składają się zagadnienia z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i administracji, a także nauk ekonomicznych. Studia przygotowują do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach krajowych oraz organizacjach międzynarodowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja w Warszawskiej Uczelni Medycznej posiadają bogaty program kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • historia administracji,
 • prawo konstytucyjne,
 • postępowanie administracyjne i sądowo- administracyjne,
 • prawo gospodarcze publiczne,
 • prawo pracy i prawo urzędnicze,
 • prawo karne i prawo wykroczeń,
 • legislacja w administracji

 

Studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji za sprawą realizowanych specjalności: Administracja publiczna, Administracja w instytucjach medycznych i placówkach ochrony zdrowia, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Administracji w Warszawskiej Uczelni Medycznej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie zjawisk prawnych, stosowania terminologii administracji publicznej, zawierania umów, analizowania wyników badań statystycznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Administracji w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach naczelnej i terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego, instytucjach medycznych, jednostkach administracji różnego szczebla zajmujących się bezpieczeństwem  publicznym, polityką obronną oraz zarządzaniem kryzysowym.

 

Opinie

„Dokąd na studia?-  to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Administracja. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Warszawska Uczelnia Medyczna opinie? Kamila, studentka Administracji mówi:

„Warszawska Uczelnia Medyczna to dobry wybór. Jeżeli komuś zależy na zdobyciu wiedzy praktycznej, którą rzeczywiście będzie mógł wykorzystać, to WUMED jest najlepszym do tego miejscem.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Warszawa

Administracja studia

Administracja studia online

Administracja studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w Warszawskiej Uczelni Medycznej:

Absolwent kierunku Administracja w Warszawskiej Uczelni Medycznej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
 • finansów publicznych i prawa finansowego,
 • zamówień publicznych,
 • organizacji i źródeł prawa Unii Europejskiej,
 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa administracyjnego,
 • współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego,
 • zarządzania kryzysowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Warszawskiej Uczelni Medycznej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach naczelnej i terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 • instytucjach medycznych,
 • jednostkach administracji różnego szczebla zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, polityką obronną oraz zarządzaniem kryzysowym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Komentarze (0)