Administracja

Administracja

Administracja – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Czym jest administracja? Należy zacząć od tego, że wyróżniamy administrację publiczną oraz administrację prywatną, z tym że w toku studiów znacznie bliżej zaznajamiamy się z tą pierwszą, która oznacza wykonywanie zadań przypisywanych przez porządek prawny państwu i jego organom lub innym podmiotom wykonującym funkcje władcze, na przykład samorządowi terytorialnemu. Administracja to także jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów, dzięki któremu można pozyskać szeroką wiedzę i liczne umiejętności, stanowiące podstawę wykonywania konkretnych obowiązków zawodowych. Gdzie można studiować Administrację? W Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy złożonej z zagadnień dotyczących nauk społecznych, nauk o prawie i administracji oraz nauk ekonomicznych. Studenci zgłębiają nabywają umiejętności przede wszystkim w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, administracji w biznesie, jak również swobodnego poruszania się w obszarze prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej. Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z polityką, finansami oraz zarządzaniem sektorem publicznym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • nauka administracji,
 • podstawy socjologii i metody badań socjologicznych,
 • partie i systemy partyjne,
 • konstytucyjny system organów państwowych,
 • prawo i organizacja ochrony środowiska,
 • zarządzanie logistyczne i kryzysowe w administracji,
 • prawo karne skarbowe,
 • system ochrony i pomocy prawnej w Polsce i Unii Europejskiej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Administracji w poznańskiej WSHiU nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, posługiwania się pojęciami prawnymi, stosowania terminologii administracji publicznej, wykorzystywania nowoczesnych technik kancelaryjno- biurowych, zarządzania księgowością, zawierania umów, przygotowywania i przeprowadzania badań sondażowych, stosowania procedur i przygotowywania wymaganej przy zamówieniach publicznych dokumentacji, przeprowadzania oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Administracji w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, kancelariach prawniczych, sądach, punktach doradztwa i poradnictwa prawnego, firmach marketingowych, instytucjach gospodarki budżetowej, urzędach pracy, urzędach skarbowych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?-  to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Administracja. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Zastanawiając się nad studiami w Poznaniu warto poznać bliżej omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu opinie? Martyna, studentka Administracji mówi:

„Studia powinny być praktyczne i dostosowane do tego, czego potrzebuje współczesny rynek. Właśnie dlatego studiuję w Wyższej Szkole Handlu i Usług. Tutaj każdy może rozwijać zainteresowania, zdobywać specjalistyczną wiedzę i przygotowywać się do wejścia na rynek pracy. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
 • zamówień publicznych,
 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa administracyjnego,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • administracji kadrowo- płacowej,
 • wykorzystywania nowoczesnych technik kancelaryjno- biurowych,
 • zawierania umów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • kancelariach prawniczych,
 • sądach,
 • punktach doradztwa i poradnictwa prawnego,
 • firmach marketingowych,
 • instytucjach gospodarki budżetowej,
 • urzędach pracy,
 • urzędach skarbowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze i administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze i administracji w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki prawa i administracji w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)