Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (10 kierunków) i drugiego (9 kierunków) stopnia oraz jednolirych magisterkich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ASZWOJ mogą aplikować na 11 kierunków studiów stacjonarnych i 10 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • dowodzenie
 • logistyka
 • lotnictwo
 • obronność
 • prawo
 • zarządzanie i dowodzenie

Dowiedz się więcej: www.wojsko-polskie.pl

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to uczelnia z tradycjami. Jest kontynuatorką Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej, funkcjonującej w latach 1820- 1831 oraz Wyższej Szkoły Wojennej, działającej w latach 1919- 1946. Misją Akademii jest przede wszystkim służba rozwojowi Sił Zbrojnych, a także przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr dowódczo- sztabowych i administracyjnych na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością kraju.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to tradycja, historia oraz grono znamienitych absolwentów, na czele z generałem Tadeuszem Kutrzebą, generałem Stanisławem Sosabowskim, czy generałem Stanisławem Maczkiem.

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie realizuje kształcenie w ramach studiów wojskowych oraz studiów cywilnych. Studia cywilne nie wiążą się z powołaniem do służby wojskowej, niemniej jednak studenci otrzymują możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu Wojska Polskiego.

Akademia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Kampus usytuowany jest w dzielnicy Rembertów i składa się między innymi z budynków dydaktycznych, mieszących aule wykładowe, sale laboratoryjne i pracownie komputerowe, biblioteki, pływalni, czy hal i boisk sportowych.

Znaczna część oferty edukacyjnej Akademii Sztuki Wojennej stanowią kierunki poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa, obronności i dowodzeniu. Jednak kandydaci mogą wybierać spośród innych dyscyplin, takich jak Prawo, Administracja, czy Logistyka. Zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zajęcia, lecz również uczestnictwo w organizacjach studenckich oraz w najpopularniejszym programie wymiany, jakim jest Erasmus+. Ponadto, uczelnia oferuje liczne kursy i szkolenia, na przykład w zakresie komunikacji społecznej i kontaktu z mediami, ochrony danych osobowych, czy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 04.05.2022 do 15.07.2022 od 04.05.2022 do 15.07.2022
Studia II stopnia od 04.05.2022 do 05.08.2022 od 04.05.2022 do 05.08.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2022 do 15.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2022 do 05.08.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2022 do 15.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2022 do 05.08.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - studia 2022

Kierunki studiów - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: znaleziono 12

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Instytut Prawa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dowodzenie
Wydział Wojskowy

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia
Instytut Historii Wojskowej

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lotnictwo
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Obronność
Wydział Wojskowy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Instytut Prawa

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i dowodzenie
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)