Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 22 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 w Uczelni Łazarskiego

Oferta dydaktyczna Uczelni Łazarskiego powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czeka: finance.

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (14 kierunków) i drugiego (9 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na Uczelni Łazarskiego mogą aplikować na 16 kierunków studiów stacjonarnych oraz 8 kierunków studiów niestacjonarnych

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja
 • Aviation law and professional pilot licence
 • Business economics
 • Data science in economics
 • Economics
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • International business economics
 • International relations
 • International relations and european studies
 • Kierunek lekarski
 • Law in international relations and business
 • Management
 • Pielęgniarstwo
 • Prawo
 • Prawo w biznesie
 • Prawo w it
 • Technologie finansowe
 • Zarządzanie

Dowiedz się więcej: rekrutacja.lazarski.pl

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie jest uczelnią, która charakteryzuje się praktycznym wymiarem kształcenia oraz międzynarodową atmosferą. Świadczy o tym nie tylko szeroki wybór kierunków kształcenia realizowanych w języku angielskim, lecz również ścisła współpraca z zagranicznymi uczelniami, na czele z Boston University i Coventry University, która umożliwia studentom pozyskanie dwóch dyplomów.

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych i w ramach seminarium doktoranckiego.

Programy studiów przygotowywane są we współpracy z doświadczonymi praktykami prawa i biznesu, a nad opracowaniem każdej nowej specjalności czuwa powołany ekspert danej dziedziny. Ponadto, w uczelni działa Rada Biznesu dbająca o to, by zakres merytoryczny kształcenia odpowiadał aktualnym wymaganiom rynku.

Studenci Uczelni Łazarskiego zdobywają wiedzę i umiejętności podczas zajęć, ale służy temu również uczestnictwo w kołach naukowych, a tych jest całkiem sporo, między innymi: Koło Naukowe Finansowania Projektów Unijnych, Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej, Koło Naukowe Prawa Cywilnego, czy Koło Naukowe Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oferta edukacyjna Uczelni Łazarskiego w Warszawie charakteryzuje się dużą różnorodnością. Oprócz szerokiego wyboru kierunków, kandydaci na studia otrzymują wybór języka, w którym mogą się kształcić, ponieważ katalog dydaktyczny uczelni podzielony jest na studia polskojęzyczne i anglojęzyczne.

Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, przy użyciu warsztatów, czy gier symulacyjnych.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 22.04.2024 do 30.09.2024 od 22.04.2024 do 30.09.2024
Studia II stopnia od 22.04.2024 do 30.09.2024 od 22.04.2024 do 30.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 22.04.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 22.04.2024 do 30.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 22.04.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 22.04.2024 do 30.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - studia 2024

Specjalności - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie: znaleziono 47

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Administracja gospodarcza
Administracja

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Administracja publiczna
Administracja

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Administracja w gospodarce
Prawo w biznesie

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Administrowanie ruchem lotniczym
Administracja

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Ai w biznesie
Zarządzanie

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bankowość i usługi finansowe
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biznes międzynarodowy i uwarunkowania globalne
Ekonomia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biznes rodzinny
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Corporate finance
Finance

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Data science w ekonomii
Ekonomia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Digital marketing
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Diplomacy
International relations

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

E - business i digital marketing
Zarządzanie

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-commerce
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-commerce management
Management

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Environmental management
Management

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Esg w ekonomii
Ekonomia

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Esg w lotnictwie
Prawo w biznesie

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

European studies
International relations

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Fin tech i kryptowaluty
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i bankowość
Ekonomia

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Finanse przedsiębiorstw
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geopolitics
International relations

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana w biznesie
Zarządzanie

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Innowacje i przedsiębiorczość
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

It management
Management

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

It w biznesie
Zarządzanie

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kadry i płace
Administracja

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Kontrola finansowa i audyt
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leadership and statecraft
International relations

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Marketing management
Management

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Personal investment portfolio
Finance

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Prawo nowoczesnych finansów
Technologie finansowe

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w gospodarce
Prawo w biznesie

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Project management
Management

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Real estate management
Management

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Wywiad gospodarczy i big data
Ekonomia

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Zarządzanie organizacją społeczną
Zarządzanie

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie projektami
Zarządzanie

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie środowiskowe
Zarządzanie

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w branży gier wideo
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Zarządzanie w trybie indywidualnym
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdecentralizowane finanse
Technologie finansowe

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdecentralizowane technologie i ai
Technologie finansowe

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Komentarze (0)