Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się w terminie głównym od 20 czerwca 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na studiuj.uek.krakow.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 20 czerwca 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na studiuj.uek.krakow.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

 • Studia I stopnia i jednolite znajdziesz tutaj
 • Studia II stopnia znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (28 kierunków) i drugiego (30 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UEK mogą aplikować na 36 kierunków studiów stacjonarnych oraz 30 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • analityka gospodarcza
 • applied informatics
 • audyt finansowy
 • bankowość i zarządzanie ryzykiem
 • doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
 • ekonomia
 • ekonomia - studia doktoranckie
 • europeistyka
 • finanse i rachunkowość
 • finanse i rachunkowość - studia doktoranckie
 • global business services
 • gospodarka i administracja publiczna
 • gospodarka przestrzenna
 • gospodarka przestrzenna - studia doktoranckie
 • informatyka stosowana
 • innowacje w biznesie
 • innowacyjność produktu
 • inżynieria organizacji i zarządzania
 • jakość i zarządzanie produktem - studia doktoranckie
 • logistyka
 • logistyka międzynarodowa
 • marketing i komunikacja rynkowa
 • metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych - studia doktoranckie
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • modern business management
 • organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie
 • polityka i administracja - studia doktoranckie
 • prawo
 • przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
 • rachunkowość i controlling
 • rynki finansowe
 • stosunki międzynarodowe
 • studia miejskie
 • towaroznawstwo
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia doktoranckie
 • zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie międzynarodowe
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

dowiedz się więcej: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który jest zaliczany do najpopularniejszych uczelni ekonomicznych w kraju, kandydaci mogli wybierać w ponad 30 kierunkach studiów. Do najczęściej wybieranych kierunków możemy zaliczyć takie, jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, prawo czy rachunkowość i controlling.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Na studia stacjonarne I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na rok akademicki 2021/2022 wpłynęło 10675 zgłoszeń oraz aplikowało 6117 kandydatów. Na studia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przyjął 2213 osoby.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie obejmowała ponad 30 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studia stacjonarne aplikowało 6117 kandydatów, natomiast limit przyjęć wynosił 2406 miejsc, na co złożyły się 2213 miejsca na studia stacjonarne, a także 193 miejsca dla cudzoziemców.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Kierunki, które cieszą się największą popularnością na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie według liczby kandydatów na jedno miejsce możemy zaliczyć: marketing i komunikacja rynkowa (12,8), finanse i rachunkowość (8,1), zarządzanie (6,6), administracja (6,4), rachunkowość i controlling (5,5), ekonomia (5,3) oraz prawo (5).

Natomiast najpopularniejsze kierunki według ogólnej liczny zgłoszeń kandydatów to: finanse i rachunkowość (1216), ekonomia (1114), zarządzanie (793), prawo (676), rachunkowość i controlling (658) oraz marketing i komunikacja rynkowa (639).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:
 • finanse i rachunkowość: 1216 kandydatów
 • ekonomia: 1114 kandydatów 
 • zarządzanie: 793 kandydatów
 • prawo: 676 kandydatów
 • rachunkowość i controlling: 658 kandydatów
 • marketing i komunikacja rynkowa: 639 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Kształcąc obecnie 15 tysięcy studentów oraz prowadząc liczne badania naukowe uczelnia należy do grona największych ośrodków naukowo- badawczych o profilu ekonomicznym w kraju.

Atutem uczelni jest możliwość uzyskiwania różnych certyfikatów i uprawnień zawodowych. Zainteresowani mogą bowiem podjąć studia MBA- Master of Business Administration oraz MPA- Master of Public Administration.

O wysokiej jakości kształcenia świadczą nie tylko wysokie miejsca w rankingach uczelni ekonomicznych w Polsce, lecz również grono znamienitych absolwentów, a także rosnąca liczba kandydatów zapisujących się na studia.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej. Każdy student mogący pochwalić się znajomością języka obcego może ubiegać się o wyjazd na semestr lub rok studiów w uczelni zagranicznej, a tych do wyboru jest ponad dwieście. Wyjazdy odbywają się w ramach różnych programów, takich jak Erasmus+, CEEPUS, Double Diploma, sieci ENBS, programu STEP oraz w zakresie bilateralnych umów międzyuczelnianych.

Uniwersytet Ekonomiczny, jak sama nazwa wskazuje, jest uczelnią o profilu ekonomicznym. Jednak w ofercie edukacyjnej widnieją również kierunki niezwiązane bezpośrednio ze światem ekonomii. Oznacza to, że w uczelni swoje miejsce odnajdą zarówno osoby zainteresowane takimi dziedzinami jak Audyt finansowy, czy Bankowość i zarządzanie ryzykiem, jak również ci chcący studiować Turystykę i rekreację, Prawo, czy Zarządzanie zasobami ludzkimi.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 20.06.2022 do 07.07.2022 od 20.06.2022 do 04.09.2022
Studia II stopnia od 16.05.2022 do 26.06.2022 od 20.06.2022 do 18.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 20.06.2022 do 07.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 16.05.2022 do 26.06.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 20.06.2022 do 04.09.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 20.06.2022 do 18.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: znaleziono 35

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka gospodarcza
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Applied informatics
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Audyt finansowy
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bankowość i zarządzanie ryzykiem
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Europeistyka
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Global business services
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka i administracja publiczna
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Innowacje w biznesie
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Innowacyjność produktu
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria organizacji i zarządzania
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka międzynarodowa
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Marketing i komunikacja rynkowa
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Modern business management
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rachunkowość i controlling
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rynki finansowe
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia miejskie
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie międzynarodowe
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie projektami
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komentarze (0)