Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 1 czerwca 2024 r. do 15 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UP ogłoszone zostaną 19 lipca 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na puls.edu.pl/upp/kandydat

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powiększyła się o 3 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: informatyka i inżynieria danych, inżynieria hydrotechniczna oraz projektowanie żywności.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UP w Poznaniu ubiegało się 3 837 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przygotował ponad 1,7 tys. miejsc na 23 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się weterynaria, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 9 osób. Do popularnych kierunków należały także: dietetyka (ponad 3 osoby na jedno miejsce), architektura krajobrazu (ponad 3 osoby na miejsce), biotechnologia (ponad 3 osoby na miejsce) oraz projektowanie mebli (3 osoby na miejsce).   

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (23 kierunki) i drugiego (20 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UP mogą aplikować na 25 kierunków studiów stacjonarnych oraz 15 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Architektura krajobrazu - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Biologia stosowana - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu
 • Biotechnologia - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Dietetyka - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu
 • Ekoenergetyka - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Ekonomia - Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Informatyka i inżynieria danych - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Inżynieria hydrotechniczna - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Inżynieria ochrony klimatu - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Inżynieria rolnicza - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu
 • Leśnictwo - Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu
 • Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna - Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu
 • Ochrona środowiska - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Ogrodnictwo - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Projektowanie mebli - Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu
 • Projektowanie żywności - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu
 • Rolnictwo - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Technologia drewna - Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu
 • Weterynaria - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu
 • Zootechnika - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

Dowiedz się więcej: puls.edu.pl/upp/kandydat

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca do 15 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

19 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

22-23 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

1-27 sierpnia 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

28 sierpnia 2024

Składanie dokumentów - II tura

30 sierpnia 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca do 23 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

24 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

26 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 1 do 27 sierpnia 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

28 sierpnia 2024

Składanie dokumentów - II tura

30 sierpnia 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na puls.edu.pl/upp/kandydat

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znajdziesz tutaj

Uchwałę możesz pobrać tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

uczelnie i studia w Poznaniu

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

W 2022 roku na studia w UP w Poznaniu zarejestrowało się 3997 kandydatówUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przygotował 1750 miejsc na 23 kierunkach studiów (studia I stopnia i jednolite magisterskie).

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Pod względem ogólnej liczby zgłoszeń najbardziej obleganymi kierunkami były: weterynaria (989), finanse i rachunkowość (358), dietetyka (341) oraz biotechnologia (305). Najmniej osób chciało studiować inżynierię rolniczą (37).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami na UP w Poznaniu były: weterynaria (12,36), dietetyka (3,78), biotechnologia (3,38), architektura krajobrazu (3,18) oraz finanse i rachunkowość (2,98). 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP Poznań) - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 1. weterynaria: 989
 2. finanse i rachunkowość: 358
 3. dietetyka: 341
 4. biotechnologia: 305
 5. ekonomia: 260
 6. leśnictwo: 243
 7. architektura krajobrazu: 191
 8. zootechnika: 150
 9. biologia stosowana: 119
 10. technologia żywności i żywienie człowieka: 117

*pod względem ogólnej liczby zgłoszeń

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP Poznań) - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 1. weterynaria: 12,36
 2. dietetyka: 3,78
 3. biotechnologia: 3,38
 4. architektura krajobrazu: 3,18
 5. finanse i rachunkowość: 2,98
 6. ochrona środowiska: 2,74
 7. biologia stosowana: 2,64
 8. informatyka stosowana: 2,3
 9. gospodarka przestrzenna: 2,1
 10. ekonomia: 1,73
 11. leśnictwo: 1,62
 12. inżynieria środowiska 1,57

*pod względem liczby osób na jedno miejsce

 

Uniwerstytet Przyrdoniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku około 8 tysięcy studentów, zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 135 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo- dydaktycznej.

Najważniejszą misją oraz fundamentem działalności Uniwersytetu Przyrodniczego jest kształcenie i prowadzenie badań naukowych, które wychodzą naprzeciw współczesnym potrzebom kraju i regionu Wielkopolski.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi kształcenie w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, oferuje studia trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe. Za przekazywanie wiedzy i realizację programów nauczania odpowiada sześć wydziałów. Są to: Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Wydział Ekonomiczny.

Atutem uczelni jest nowoczesna baza laboratoryjna oraz dziesięć zakładów doświadczalnych, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych.

Listę oferowanych przez uczelnię kierunków otwiera Architektura krajobrazu, którą można studiować na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a zamyka Żywienie zwierząt, realizowane na drugim stopniu, w formie studiów dualnych. W katalogu dydaktycznym swoją dziedzinę odnajdą osoby o różnych zainteresowaniach. Widnieją w nim kierunki związane między innymi z ogrodnictwem, dietetyką, technologią żywności, rolnictwem, gospodarką przestrzenną, czy informatyką.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2024 do 15.07.2024 od 01.06.2024 do 15.07.2024
Studia II stopnia od 01.06.2024 do 23.07.2024 od 01.06.2024 do 23.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2024 do 15.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2024 do 23.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2024 do 15.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2024 do 23.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: znaleziono 25

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura krajobrazu
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia stosowana
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekoenergetyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i inżynieria danych
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria hydrotechniczna
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria ochrony klimatu
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria rolnicza
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Jakość i bezpieczeństwo żywności
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu

I stopnia

stacjonarne

Leśnictwo
Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna
Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu

II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Projektowanie mebli
Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Projektowanie żywności 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu

I stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia drewna
Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Weterynaria
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

jednolite

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)