Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu

 ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań,

tel./fax  61848-7098 – studia stacjonarne,

tel./fax  61848-7099 -  studia niestacjonarne

e-mail: dziekles@up.poznan.pl

http://wles.up.poznan.pl/

Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań,

tel./fax  61848-7098 – studia stacjonarne,

tel./fax  61848-7099 -  studia niestacjonarne

e-mail: dziekles@up.poznan.pl

http://wles.up.poznan.pl/

 • LEŚNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów leśnictwo
  STUDIA I STOPNIA

  Studenci podejmujący studia zdobywają wiedzę ogólną i podstawową z dziedziny m.in. botaniki leśnej, dendrologii i fitosocjologii, zoologii leśnej czy gleboznawstwa leśnego.

  Oprócz tego ich wykształcenie jest sprofilowane na zagadnienia kierunkowe, zawodowe i specjalistyczne dotyczące głównie hodowli i ochrony lasu, użytkowania zasobów leśnych oraz urządzania i organizacji leśnictwa.

  Specyfiką wydziału są liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniejszą zdobytą wiedzę teoretyczną, ale także integrują studentów. W rankingu Perspektywy 2016 kierunek Leśnictwo na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajął pierwsze miejsce wśród Wydziałów Leśnych w kraju, 5 miejsce wśród wszystkich kierunków rolniczych i leśnych.

  STUDIA II STOPNIA
  II stopień studiów - umożliwia uzyskanie tytułu magistra leśnictwa
  Forma:
  • Studia stacjonarne – 3 semestry
  • Studia niestacjonarne – 4 semestry
  Specjalności:
  • Gospodarka Leśna
  • Gospodarka Leśna z Łowiectwem
  • Gospodarka Leśna z rynkiem drzewnym
  Specjalność: Gospodarka leśna
  Wykorzystując nauki przyrodnicze, techniczno-leśne i ekonomiczne, absolwent nabywa umiejętności i wiedzę z zakresu m.in. projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych; hodowli i ochrony lasu; gospodarki łowieckiej; pozyskiwania i transportu drewna; projektowania, wykonywania i doskonalenia prac leśnych; inwentaryzacji zasobów leśnych oraz dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie.
   
  Specjalność: Gospodarka leśna z rynkiem drzewnym
  Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę o surowcu drzewnym, budowie drewna, jego właściwościach, z uwzględnieniem warunków środowiskowych i stosowanych zabiegów gospodarczych. Posiada rozszerzoną wiedzę o budowie i eksploatacji maszyn do prac hodowlanych, ochronnych, inżynieryjnych oraz do pozyskania, zrywki i wywozu drewna.
   
  Specjalność: Gospodarka leśna z łowiectwem
  Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie gospodarki łowieckiej i jej wpływu na kształtowanie populacji zwierząt w ekosystemach. Ma zaawansowaną wiedzę o leśnictwie wielofunkcyjnym i prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej . Ma świadomość wpływu leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich i jakość życia człowieka.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka leśna
  • Gospodarka leśna z rynkiem drzewnych
  • Gospodarka leśna z łowiectwem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Gospodarka leśna
  • Gospodarka leśna z rynkiem drzewnych
  • Gospodarka leśna z łowiectwem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO - LEŚNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśnicza
  Poziom studiów drugiego stopnia o profilu ogólno akademickim. Umożliwia uzyskanie tytułu mgr ochrony przyrody
  Forma:
  • Studia stacjonarne 4 semestry

  Studia są dedykowane przede wszystkim absolwentom kierunków: leśnictwo, biologia, ochrona środowiska. Student zdobywa wiedze o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony. Nabywa umiejętności związane ze sporządzaniem i merytoryczną oceną dokumentacji, ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych. 

  Niewątpliwym atutem kierunku jest połączeniu wiedzy teoretycznej i praktycznej, zajęcia w terenie, które pozwalają na zdobycie umiejętności, doświadczenia, a także integrację studentów.

  Unikatowy w skali kraju kierunek studiów, którego program powstał z współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia te wypełniają efekty kształcenia w dwóch dziedzinach nauk: leśnych i biologicznych i są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów pierwszego stopnia w zakresie leśnictwa, biologii i ochrony środowiska.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROJEKTOWANIE MEBLI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów projektowanie mebli
  Studia I stopnia

  Studenci kierunku Projektowanie mebli zdobywają szeroką wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, wytwarzania mebli i wyposażenia wnętrz. Poznają poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od pomysłu, modelowania, makietowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury i technologii wytwarzania w informatycznych systemach zarządzania aż po symulację procesu wytwarzania i realizację mebla. Uczą się metod zarządzania procesami produkcji.

  Studia II stopnia

  Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę w zakresie projektowania mebli i wyrobów stolarki budowlanej. Uczą się rozwiązywać zagadnienia techniczne w dziedzinie projektowania i wykonawstwa mebli, nabierają umiejętności obserwacji i prezentacji cech geometrycznych, konstrukcyjnych czy strukturalnych analizowanych zjawisk.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku projektowanie mebli brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA DREWNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów technologia drewna
  Studia I stopnia

  Studenci podejmujący studia na tym kierunku, po czterech semestrach (pierwszy stopień) mogą wybrać jedna z czterech specjalności kształcenia.  Obok szeregu przedmiotów wykształcenia ogólnego i kierunkowego, realizują także projekty, które prezentują podczas międzynarodowych spotkań na uczelniach zagranicznych oraz na wystawach i pokazach krajowych.

  Kierunek studiów Technologia drewna na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  To studia unikatowe, ponieważ kształcenie na tym kierunku prowadzone jest tylko na dwóch wydziałach w Polsce.

  Studia II stopnia

  Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii przetwarzania drewna czy materiału lignocelulozowego  i produkowanych z niego wyrobów, co czyni ich specjalistami, docenianymi i poszukiwanymi na rynku pracy.

  Kierunek studiów Technologia drewna na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  To studia unikatowe, ponieważ kształcenie na tym kierunku prowadzone jest tylko na dwóch wydziałach w Polsce.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia drewna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (16)

Jawor Ocena odpowiedz

Fajne studia. Szczególnie z sentymentem zimowe liczenie nietoperzy w Ojcowie. Polecam

Ola Ocena odpowiedz

Nigdy nie żałowałam, że studiowałam leśnictwo w Poznaniu.

Zając2017 Ocena odpowiedz

Studia na 5 + tylko Ci Ukraińcy w DS Przylesie ???? Kadra akafemicka też bardzo dobra w 95%. Najlepiej prosperujące Koło Naukowe w Poznaniu a może nawet w Polsco i Samorząd Studencki również na wysokim poziomie.

studentka Ocena odpowiedz

Gdybym mogła wybierać po raz drugi kierunek studiów wybrałam leśnictwo na UP w Poznaniu. Wiadomo, że nie wszystko jest zawsze tak jak byśmy chcieli, są niedociągnięcia ale ogólna ocena z mojej strony jest bardzo pozytywna. Wiele ciekawych przedmiotów, zajęcia w terenie (niektóre terenówki na prawdę zapadną w pamięć), bardzo ładny i ciekawy ogród dendrologiczny w którym nie raz wsłuchiwałam się w śpiew ptaków w okienkach między zajęciami, prężnie działające koło leśników, wiele imprez tematycznych i miejsc, w których można się zaangarzowac rozwijając wiedzę i umiejętności. No i przede wszystkim wspaniali ludzie, dobrze zgrani. Tacy, z którymi można jechać na spontanie stopem w góry albo pod namioty. Tacy, którzy dzielą ze mną trudy sesji i na których pomocy można polegać.

MA Ocena odpowiedz

Super miejsce do studiowania, bogate zaplecze dydaktyczne z Ogrodem Dendrologicznym tuż obok Wydziału włącznie. Większość wykładowców bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia zajęć. Fakt, że mogłoby być dużo więcej zajęć terenowych... ale to są "koszty" studiowania na Uniwersytecie, a nie Akademii Rolniczej. Studenci też bardzo w porządku, ogólnie polecam :-)

Student Ocena odpowiedz

Jeżeli państwo o to nie dba, to wypada żeby uczelnia zadbała o regularne badanie studentów kierunków leśnych pod kątem zakażenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Warto zainwestować część dostępnych środków w profilaktykę, kosztem mniej istotnych wydatków. Oczywiście myślę też o badaniu pracowników wydziału pracujących w terenie.

diva Ocena odpowiedz

Bardzo mi się podobają studia na naszym Wydziale, a w szczególności to, że jest dużo aktywności poza samym studiowaniem, tj, Koło Leśników i Samorząd Studencki. Bardzo dużo się tam rzeczy dzieje, można jeździć na konferencje, obozy naukowe i wiele innych. Samorząd organizuje różne imprezy dla studentów, więc nie ma mowy o nudzeniu się. Nie ma u nas fakultetów, co z jednej strony jest fajne, ale z drugiej na fakultetach pewnie byłyby ciekawsze przedmioty. Nauki czasami jest od groma, ale leśnik musi posiadać szeroką wiedzę specjalistyczną. I jak idę do lasu to mam całkiem inne spojrzenie na las niż statystyczny Kowalski.

Student Ocena odpowiedz

Zarówno kierunek leśnictwo jak i sam wydział bardzo fajne. Wyjątkowe jest u Nas to, że każda osoba która pragnie rozwijać swoje pasję znajdzie coś dla siebie np. w Kole Leśników. Klimat studiów tutaj jest niepowtarzalny, a pomijając karierowiczów nigdzie nie spotka się tak rewelacyjnej studenckiej braci. Niestety nigdzie nie jest idealnie i tak u Nas bardzo brakuje większej ilości zajęć terenowych, bardziej akutalnuch materiałów oraz metod nauczania i większego zaangażowania kadry w rozwój studentów (np. w postaci wspólnych badań naukowych)

lesnik12 Ocena odpowiedz

Wydział wyremontowany nawet spoko. Szkoda, że najbliższy akademik przylesie gdzie kiedyś mieszkali sami leśnicy, jest teraz oblężony przez ukrainców i nie ma tej atmosfery bo z domu studenta zrobil sie dom pracownika, co studentom sie nie podoba strasznie... co do oferty dydaktycznej nawet spoko, mogloby być troche wiecej terenowek, a mogli by tez przestać uczyć starych rzeczy, tylko samych nowosci, bo w pracy nam się to w pszyslości nie przyda, a tylko zabierają nam nerwy i czas na nauke rzeczy które byly kilkadziesiat lat temu, bo niektorzy wykladowcy nie wskoczyli do 21 wieku i nie potrafią czasami nawet maila odpalić. Troche to boli. Źle nie jest, ale zawsze może być lepiej. Na innych wydzialach pewnie podobnie.

Krzywousty Ocena odpowiedz

Mało zajęć terenowych,  większa część prowadzących nie powinna w ogóle uczyć gdyż nie mają do tego powołania. Bardzo często zachowują się arogancko do studenta tak jakby student był dla niego a nie on dla studenta.Odradzam leśnictwo na UP Poznań

Dria Ocena odpowiedz

Wydział oferuje bardzo ciekawą ofertę dydaktyczną, jednakże mało jest zajęć terenowych, dużo przedmiotów wykładanych jest w sposób nieprzystępny. Często uczymy się archaicznych metod nie mających zastosowania w praktyce.

Anakonda Ocena odpowiedz

Wydział fajny, wyremontowany, akademiki tez. na szczęście nie trzeba mieszkać w akademiku przy lesie, gdzie siedzą sami obskurni ukraińcy, tylko jest mozliwość zamieszkania w normalnych akademikach up. a sam wydzial oceniam na 5 :P

mati92 Ocena odpowiedz

Najlepszy Wydział Leśny w Polsce :) w Poznaniu w końcu się odnalazłem i cieszę się, że podjąłem studia właśnie tutaj :) szkoda, że tak szybko zleciało mi 5 lat, bo chętnie postudiowałbym jeszcze troszkę..

Popix Ocena odpowiedz

Dobrze przygotowany wydział z dobrym zapleczem dydaktycznym a DS Przylesie to super miejsce do zamieszkania na okres studiów;)

Klara Ocena odpowiedz

świetny wydział, polecam każdemu studiowanie na UP. dużo wiedzy podanej w przystępny sposób

grzegorz Ocena odpowiedz

bardzo fajne studia, dużo zajęć terenowych oraz zaangażowani wykładowcy