Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademie Wychowania Fizycznego w Poznaniu odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 20 maja 2024 r. do 15 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na AWF ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.awf.poznan.pl

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w AWF ubiegało się 2400 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu przygotowała miejsca na 7 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się fizjoterapia, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 9 osób. Do popularnych kierunków należały także: dietetyka (ponad 3 osoby na jedno miejsce), sport (ponad 2 osoby na miejsce) oraz turystyka i rekreacja (ponad 1,5 osoby na miejsce)

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 7 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (5 kierunków) i drugiego (6 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek). Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AWF mogą aplikować na 7 kierunków studiów stacjonarnych.

Sprawdź Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu kierunki 2024/2025

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Dietetyka - Wydział Nauk o Zdrowiu AWF w Poznaniu
 • Fizjoterapia - Wydział Nauk o Zdrowiu AWF w Poznaniu
 • Neurobiologia - Wydział Nauk o Zdrowiu AWF w Poznaniu
 • Sport - Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Poznaniu
 • Taniec w kulturze fizycznej - Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Poznaniu
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Poznaniu
 • Wychowanie fizyczne - Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Poznaniu

Dowiedz się więcej: www.awf.poznan.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od maja do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów w systemie IRK - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów w punkcie rekrutacyjnym

od sierpnia do września 2024

Publikacja list osób przyjętych na studia wrzesień 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od lipca do września 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od maja do września 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.awf.poznan.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

uczelnie i studia w Poznaniu

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: fizjoterapia (1020), dietetyka (484), sport (420), wychowanie fizyczne (386), turystyka i rekreacja (358), taniec w kulturze fizycznej (147).      
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: fizjoterapia (8,5), dietetyka (3), sport (2,6), wychowanie fizyczne (2,4), turystyka i rekreacja (2,2), taniec w kulturze fizycznej (1,8). 
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu:
 • fizjoterapia: 1020 kandydatów
 • dietetyka: 484 kandydatów
 • sport: 420 kandydatów
 • wychowanie fizyczne: 386 kandydatów
 • turystyka i rekreacja: 358 kandydatów
 • taniec w kulturze fizycznej: 147 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • fizjoterapia: 9 kandydatów
 • dietetyka: 3 kandydatów
 • sport: 3 kandydatów
 • wychowanie fizyczne: 2 kandydatów
 • turystyka i rekreacja: 2 kandydatów
 • taniec w kulturze fizycznej: 2 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów
 

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu jest uczelnią o bogatej tradycji, ponieważ proces kształcenia kadr z zakresu wychowania fizycznego zapoczątkowano w 1919 roku, w Katedrze Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego Wszechnicy Piastowskiej. Obecna nazwa funkcjonuje od 1973 roku.

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu należy do grona najlepszych uczelni o takim profilu. Może o tym świadczyć lista sportowców z nią związanych: Władysław Komar, Władysław Kozakiewicz, Ryszard Wolny, Andrzej Wroński, Włodzimierz Zawadzki.

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Realizuje również kształcenie na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej. Ponadto, do działalności uczelni należy także prowadzenie różnego rodzaju kursów, na przykład Kursu instruktora sportu. Realizacją założeń dydaktycznych zajmuje się także Wydział zamiejscowy w Gorzowie Wielkopolskim.

Poszerzaniu horyzontów, zgłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zajęcia. Studenci mają możliwość uczestnictwa w działalności wielu kół naukowych. W poznańskiej AWF swoje prace prowadzą między innymi: Studencki Koło Naukowe Fizjoterapii, Studenckie Koło Naukowe Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej, czy Studenckie Koło Naukowe Psychologii Sportu.

Na ofertę dydaktyczną Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu składają się takie kierunki jak: Wychowanie fizyczne, Sport, Fizjoterapia, Dietetyka, Turystyka i rekreacja, Taniec w kulturze fizycznej, Neurobiologia. Ten ostatni prowadzony jest w ramach międzywydziałowych studiów magisterskich czterech poznańskich uczelni.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 20.05.2024 do 15.07.2024
Studia II stopnia od 20.05.2024 do 09.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 20.05.2024 do 15.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 20.05.2024 do 09.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu: znaleziono 7

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dietetyka
Wydział Nauk o Zdrowiu AWF w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizjoterapia
Wydział Nauk o Zdrowiu AWF w Poznaniu

jednolite

stacjonarne

Neurobiologia
Wydział Nauk o Zdrowiu AWF w Poznaniu

II stopnia

stacjonarne

Sport
Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Taniec w kulturze fizycznej
Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne
Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Komentarze (0)