Uniwersytet Śląski w Katowicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Śląski w Katowicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Śląski w Katowicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest największą na Śląsku publiczną uczelnią humanistyczną, która kształci blisko 24 tysiące studentów i doktorantów. Uczelnia składa się z ośmiu wydziałów i prowadzi kształcenie także poza stolicą Górnego Śląska- w Chorzowie, Sosnowcu i Cieszynie.

Wszechstronnie nastawiona oferta edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego umożliwia nie tylko rozwijanie pasji i zainteresowań studentów, lecz również odnalezienie się absolwentów na rynku pracy. Ponadto, uczelnia prowadzi inne formy działalności, które skierowane są do wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku. Do najważniejszych form takiej działalności należą między innymi: Uniwersytet Śląski Dzieci, Uniwersytet Śląski Młodzieży, Uniwersytet Śląski Maturzystów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Dyplomacji.

Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Ponadto, prowadzi naukę w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz w obszarze MBA, czyli Master of Business Administration.

Studenci uczelni mogą skorzystać z dwóch programów mobilności, które oferują wyjazdy krajowe i zagraniczne. Pierwszym jest MOST, czyli program umożliwiający realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty. Drugim jest Erasmus+, w ramach którego studenci mogą ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki do krajów uczestniczących w programie oraz krajów pozaeuropejskich, nienależących do Unii Europejskiej.

Kierunki studiów oferowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach to dziedziny z obszarów nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych oraz sztuki. Oferta dydaktyczna jest zatem bogata i różnorodna i każdy kandydat bez trudu odnajdzie w niej szansę na rozwijanie zainteresowań – również w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 do 11.07.2021 od 01.06.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 od 01.06.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 11.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach - studia 2021

Specjalności - Uniwersytet Śląski w Katowicach: znaleziono 233

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja ogólna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja publiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracyjno-samorządowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Animacja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Archiwalna i zarządzanie dokumentacją

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bioelektronika

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biofizyka leków

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biofizyka molekularna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biologia eksperymentalna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biologia ogólna - specjalność nauczycielska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biologia żywności i żywienia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biomatematyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biomaterials

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Biomateriały

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bioróżnorodność i waloryzacja przyrody

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia roślin

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia środowiska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia budowlana

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia informatyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia leków

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia sądowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia środowiska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia stosowana

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Diagnostyka i obrazowanie medyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Doradztwo indywidualne i life coaching

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo kulturowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Doradztwo polityczno-publiczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dozymetria i terapia onkologiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dozymetria kliniczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dynamika litosfery i kartografia geologiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dyskurs publiczny

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dziedzictwo kulturowe

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edytorstwo i redakcja tekstu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ekologia kulturowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Eksploracja obszarów polarnych i górskich

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Elektroradiologia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Environmental biotechnology

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Estetyka miasta

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Estetyka wizualności

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Europejskie studia leksykograficzne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filmoznawstwo i wiedza o mediach

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia grecka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia grecka i łacińska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia łacińska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia klasyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filozofia nowych mediów i komunikacji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filozoficzno-kulturowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Fizyka badań podstawowych i fizyka stosowana **(fundamental and applied physics)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka ogólna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geochemia i mineralogia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geochemia i mineralogia środowiska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geochemiczne metody oceny i rekonstrukcji geozagrożeń

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Geoekologia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geofizyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geograficzne systemy informacyjne gis, teledetekcja, zastosowania geodezji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geographic information systems

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geologia poszukiwawcza

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Gerontologiczna praca socjalna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gis w analizie geozagrożeń i zarządzeniu kryzysowym

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Gospodarka turystyczna

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Gospodarowanie zasobami surowców mineralnych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Grafika aplikacji webowych i hybrydowych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Grafika artystyczna

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Grafika i wizualizacja komputerowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Grafika komputerowa gier

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Grafika projektowa

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Human resources w nowoczesnej organizacji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Hydrogeologia i geologia inżynierska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne