Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest uczelnią, którą opuściło już przeszło 75 tysięcy absolwentów. Każdego roku naukę rozpoczynają nowi studenci, nastawieni na zdobywanie wysokiej jakości wykształcenia, o praktycznym charakterze.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi kształcenie na siedmiu wydziałach. Są to: Wydział Agrobioinżynierii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Wydział Biologii Środowiskowej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii.

Uniwersytet Przyrodniczy oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Oprócz tego, realizuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich.

Istotnym elementem prowadzenia kształcenia jest także mobilność studentów oraz różnego rodzaje wymiany, realizowane na podstawie umów i programów. Jednym z nich jest Erasmus+, dzięki któremu studenci mogą wyjechać na uczelnię zrzeszoną w programie, jak również na uczelnię, z którą Uniwersytet posiada podpisaną specjalną umowę. W tej drugiej grupie znajdują się między innymi: Sao Paulo State University w Brazylii, Victoria University w Australii, czy Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University w Indiach.

Oferowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki realizowane są na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Część z nich prowadzona jest w dwóch trybach, czyli stacjonarnym i niestacjonarnym.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 10.05.2021 do 11.07.2021 od 10.05.2021 do 11.07.2021
Studia II stopnia od 11.01.2022 do 22.02.2021 od 11.01.2022 do 22.02.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 10.05.2021 do 11.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 11.01.2022 do 22.02.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 10.05.2021 do 11.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 11.01.2022 do 22.02.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - studia 2021

Studia podyplomowe - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: znaleziono 14

Grupa kierunku
 • Analityka laboratoryjna w ochronie środowiska

  studia podyplomowe

 • Analityka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

  studia podyplomowe

 • Architektura krajobrazu w rewitalizacji obszarów miejskich

  studia podyplomowe

 • Diagnostyka molekularna

  studia podyplomowe

 • Genetyka sądowa

  studia podyplomowe

 • Hortiterapia

  studia podyplomowe

 • Ocena oddziaływania i zarządzanie środowiskiem

  studia podyplomowe

 • Radiologia weterynaryjna

  studia podyplomowe

 • Rolnictwo ekologiczne

  studia podyplomowe

 • Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych

  studia podyplomowe

 • Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów

  studia podyplomowe

 • Szkoły w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowym żywności

  studia podyplomowe

 • Żywienie człowieka i dietetyka

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)