Kierunki studiów Lublin

Kierunki studiów Lublin

Kierunki studiów Lublin

Kierunki studiów

w Lublinie 2024

Odkryj kierunki na lubelskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunki studiów w Lublinie 2024

W Lublinie, w którym mieszka 300 tys. osób, działa aż pięć publicznych uczelni – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy oraz 5 uczelni niepublicznych.

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na lubelskich uczelniach:

Oferta dydaktyczna lubelskich uczelni powiększyła się o 22 nowe kierunki studiów

Nowe kierunki studiów w Lublinie:

 • inżynieria polimerów (UMCS)
 • busienss analytics and data science (UMCS)
 • wschodniosłowiańskie studia translatoryczne (UMCS)
 • migracje i mobilność (UMCS)
 • socjologia cyfrowa (UMCS)
 • archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją (UMCS)
 • inżynieria druku 3d (UMCS)
 • international political communication (UMCS)
 • it cyber security (UMCS)
 • marketing i lobbing polityczny (UMCS)
 • public history in international relations (UMCS)
 • strategiczne studia wschodnioeuropejskie (UMCS)
 • studia miejskie (UMCS)
 • zarządzanie w politykach publicznych (UMCS)
 • portugalistyka (UMCS)
 • wzornictwo przemysłowe (UMCS)
 • zastosowania informatyki w inżynierii środowiska (POLLUB)
 • management (POLLUB)
 • bioanalytical technologies (POLLUB)
 • ekologia integralna (POLLUB)
 • european union law (KUL)
 • przywództwo i retoryka (KUL)

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Lublinie - rekrutacja 2023/2024

Najpopularniejsze kierunki studiów w Lublinie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Kierunek lekarski UMLUB (4059), Kierunek lekarsko dentystyczny UMLUB (1784), Weterynaria UP (1294), Informatyka POLLUB (806), Fizjoterapia UMLUB (730) oraz Farmacja UMLUB (550).

Na kolejnych miejscach znalazły się: pielęgniarstwo, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz marketing i komunikacja rynkowa.
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami w roku akademickim 2023/2024 były: Kierunek lekarsko dentystyczny UMLUB (15,27), Psychologia UMCS (11,8), Kierunek lekarski UMLUB (10,7), Kryminologia UMCS (10,4), Weterynaria UPLUB (9), analityka weterynaryjna UP (9) Public relations i zarządzanie informacją UMCS (8,75). Dużą popularnością cieszyły się także: anglistyka, zarządzanie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz lingwistyka stosowana.
 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Lublinie:

 • Kierunek lekarski: 4059 kandydatów (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Kierunek lekarsko dentystyczny: 1784 kandydatów (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Weterynaria: 1294 kandydatów (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Informatyka: 806 kandydatów (Politechnika Lubelska)
 • Fizjoterapia: 730 kandydatów (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Farmacja: 550 kandydatów (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Pielęgniarstwo: 712 kandydatów (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Budownictwo: 305 kandydatów (Politechnika Lubelska)
 • Finanse i rachunkowość: 299 kandydatów (Politechnika Lubelska)
 • Marketing i komunikacja rynkowa: 262 kandydatów (Politechnika Lubelska)
 • Mechatronika: 257 kandydatów (Politechnika Lubelska)
 • Zarządzanie: 235 kandydatów (Politechnika Lubelska)

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów.

Jakie są kierunki studiów w Lublinie w 2024/2025

Duża różnorodność uczelni sprawia, że stosunkowo nieduży Lublin jest prężnie działającym ośrodkiem akademickim, którego studenci w roku akademickim 2024/2025 mogą kształcić się w ramach wielu kierunków studiów.

Najpopularniejszymi kierunkami w Lublinie są te proponowane przez Uniwersytet Medyczny – kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, dietetyka, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo i położnictwo. Zainteresowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych tą uczelnią jest co roku bardzo duże.
Jakie kierunki studiów w Lublinie królują na największej uczelni – Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej? Okazuje się, że te, które zostały uruchomione niedawno – logistyka oraz bezpieczeństwo narodowe. Dużą popularnością cieszą się również finanse i rachunkowość, prawo, psychologia, filologia angielska, dziennikarstwo a także kierunek Wydziału Artystycznego – jazz i muzyka estradowa. Filologia ukraińska, politologia, matematyka i fizyka to natomiast kierunki studiów, na które kandydatów jest zazwyczaj mniej, niż miejsc.
W naukach ścisłych UMCS ma bowiem dużego konkurenta, z którym rywalizuje o studentów. Politechnika Lubelska, bo o niej mowa, działa w ramach sześciu wydziałów, spośród których to Wydział Mechaniczny prowadzi najchętniej wybierany kierunek – inżynierię biomedyczną. Popularne są również architektura, mechatronika, budownictwo i Informatyka. Do wyboru kandydatów pozostaje jeszcze czternaście innych kierunków studiów, między innymi zarządzanie, ochrona środowiska czy transport.
Biotechnologia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiskowa, turystyka i rekreacja, transport, weterynaria czy jedyna w Polsce behawiorystyka zwierząt to z kolei najczęściej wybierane kierunki studiów w Lublinie przez osoby aplikujące na Uniwersytet Przyrodniczy. 
Najbardziej znaną uczelnią w Lublinie jest Katolicki Uniwersytet Lubelski, który dzieli się na dziesięć wydziałów, w tym dwa zamiejscowe. Popularne kierunki na KUL-u to bezpieczeństwo narodowe, anglistyka, psychologia, prawo oraz sinologia, czyli nauka zajmująca się wszystkim, co dotyczy Chin. Znajdziecie tu zarówno kierunki dla humanistów – np. edytorstwo i retorykę stosowaną, jak i umysłów ścisłych – gospodarkę przestrzenną czy biotechnologię.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Lublinie

Kierunki studiów - Lublin: znaleziono 269

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Nadchodzące wydarzenia

Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
Administracja i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
Administracja publiczna II stopnia stacjonarne
Agrobiznes I stopnia, II stopnia stacjonarne
Agroleśnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana I stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka weterynaryjna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Anglistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Animaloterapia II stopnia stacjonarne
Applied anthropology I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architecture I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo radiacyjne I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioanalytical technologies I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
Bioinformatyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biokosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomedycyna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bussiness analytics and data science I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemistry II stopnia stacjonarne
Coaching i doradztwo kariery I stopnia stacjonarne
Computer science I stopnia, II stopnia stacjonarne
Diagnostyka ekoprzestępczości I stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo ogrodnicze II stopnia stacjonarne
Doradztwo w obszarach wiejskich II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
E-biznes: e-marketing & e-commerce I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Grupa kierunków na uczelniach

Uczelnie w Lublinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 103 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 64 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 28 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online Domy studenckie: 4

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunki studiów: 33 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 33 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Lubelska Akademia WSEI

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 63 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Lublinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 97 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki studiów: 54 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 31 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Kierunki studiów w Lublinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Opinie (1)

Wojtek Ocena odpowiedz

Dla ludzi zainteresowanych dziennikarstwem polecam wspa w Lublinie. przyjemnie prowadzone zajecia przez wykladowcow, ktorzy rzeczywiscie pracuja w zawodzie. nie przekazuja sztywnych regulek, tytlko przydatna wiedze.