Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest uczelnią, którą opuściło już przeszło 75 tysięcy absolwentów. Każdego roku naukę rozpoczynają nowi studenci, nastawieni na zdobywanie wysokiej jakości wykształcenia, o praktycznym charakterze.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi kształcenie na siedmiu wydziałach. Są to: Wydział Agrobioinżynierii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Wydział Biologii Środowiskowej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii.

Uniwersytet Przyrodniczy oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Oprócz tego, realizuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich.

Istotnym elementem prowadzenia kształcenia jest także mobilność studentów oraz różnego rodzaje wymiany, realizowane na podstawie umów i programów. Jednym z nich jest Erasmus+, dzięki któremu studenci mogą wyjechać na uczelnię zrzeszoną w programie, jak również na uczelnię, z którą Uniwersytet posiada podpisaną specjalną umowę. W tej drugiej grupie znajdują się między innymi: Sao Paulo State University w Brazylii, Victoria University w Australii, czy Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University w Indiach.

Oferowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki realizowane są na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Część z nich prowadzona jest w dwóch trybach, czyli stacjonarnym i niestacjonarnym.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 10.05.2021 do 11.07.2021 od 10.05.2021 do 11.07.2021
Studia II stopnia od 11.01.2022 do 22.02.2021 od 11.01.2022 do 22.02.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 10.05.2021 do 11.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 11.01.2022 do 22.02.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 10.05.2021 do 11.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 11.01.2022 do 22.02.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - studia 2021

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: znaleziono 48

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Agrobiznes

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Agroleśnictwo

  II stopnia

  niestacjonarne

 • Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

  I stopnia

  stacjonarne

 • Analityka środowiskowa i przemysłowa

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analityka weterynaryjna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Architektura krajobrazu

  I stopnia

  stacjonarne

 • Behawiorystyka zwierząt

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

  I stopnia

  stacjonarne

 • Biobiznes

  II stopnia

  stacjonarne

 • Bioinżynieria

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biokosmetologia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biotechnologia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Dietetyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo ogrodnicze

  II stopnia

  niestacjonarne

 • Ekoenergetyka

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekologia miasta

  I stopnia

  stacjonarne

 • Ekonomia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Ekorehabilitacja

  I stopnia

  stacjonarne

 • Enologia i cydrownictwo

  I stopnia

  stacjonarne

 • Gastronomia i sztuka kulinarna

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geodezja i kartografia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gospodarka przestrzenna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Hipologia i jeździectwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria chemiczna i procesowa

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria przemysłu spożywczego

  II stopnia

  niestacjonarne

 • Inżynieria rolnicza i leśna

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria środowiska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Leśnictwo

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

  II stopnia

  niestacjonarne

 • Ochrona środowiska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ogrodnictwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pszczelarstwo w agrosystemach

  I stopnia

  stacjonarne

 • Rolnictwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

  I stopnia

  stacjonarne

 • Technologia biosurowców i biomateriałów

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologia żywności i żywienie człowieka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Transport i logistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Turystyka i rekreacja

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Weterynaria

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

  I stopnia

  stacjonarne

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie zasobami ziemi

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zielarstwo i fitoprodukty

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zootechnika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)