Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - rekrutacja na studia 2022/2023

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbędzie się w terminie od 9 maja do 11 lipca 2022 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną 13 lipca 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na up.lublin.pl

Dodatkowa rekrutacja na UP 2022 - ewentualna dodatkowa rekrutacja na kierunki studiów I stopnia (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) w rekrutacji 2022/2023 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbędzie się od 1 sierpnia do 19 września 2022 r.

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 9 maja do 11 lipca 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

13 lipca 2022

Składanie dokumentów - I tura

14 lipca 2022

15 lipca 2022

18 lipca 2022

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 1 sierpnia do 19 września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura (nie dotyczy kierunku weterynaria)

20 września 2022

Składanie dokumentów - II tura

od 21 września do 23 września 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na up.lublin.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

Sposób przeliczania ocen znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Lublinie

kierunki studiów w Lublinie

uczelnie i studia w Lublinie

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (42 kierunki) i drugiego (25 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UP mogą aplikować na 44 kierunki studiów stacjonarnych oraz 32 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki 2022/2023

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 uczelnie rolnicze i przyrodnicze cieszyły się dużą popularnością wśród kandydatów – na jedno miejsce średnio przypadało 2,9 zgłoszenia. Jednym z najchętniej wybieranych uniwersytetów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie aplikowało 6203 kandydatów, w tym 5067 chętnych na studia stacjonarne.

Na studia I stopnia, a także jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przygotował 1980 miejsc.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie możemy znaleźć aż 48 kierunków studiów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Studia oferowane są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki, jak m.in. weterynaria (1458), behawiorystyka zwierząt (395), dietetyka (309), geodezja i kartografia (230), analityka weterynaryjna (228) oraz leśnictwo (178).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: weterynaria (9,7), analityka weterynaryjna (7,6), behawiorystyka zwierząt (4,3), geodezja i kartografia (3,8), architektura krajobrazu (3,7), hipologia i jeździectwo (3,7).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 2021/2022:

 1. Weterynaria – 9,7 osób na miejsce,
 2. Analityka weterynaryjna – 7,6 osób na miejsce,
 3. Behawiorystyka zwierząt – 4,3 osób na miejsce,
 4. Geodezja i kartografia – 3,8 osób na miejsce,
 5. Architektura krajobrazu – 3,7 osób na miejsce,
 6. Hipologia i jeździectwo – 3,7 osób na miejsce.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • agrobiznes
 • agroleśnictwo
 • aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
 • analityka środowiskowa i przemysłowa
 • analityka weterynaryjna
 • architektura krajobrazu
 • behawiorystyka zwierząt
 • bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • biobiznes
 • bioinżynieria
 • biokosmetologia
 • biologia
 • biotechnologia
 • dietetyka
 • doradztwo ogrodnicze
 • doradztwo w obszarach wiejskich
 • ekoenergetyka
 • ekologia miasta
 • ekonomia
 • enologia i cydrownictwo
 • gastronomia i sztuka kulinarna
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka obiegu zamkniętego
 • gospodarka przestrzenna
 • hipologia i jeździectwo
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria ekologiczna
 • inżynieria przemysłu spożywczego
 • inżynieria rolnicza i leśna
 • inżynieria środowiska
 • kryminalistyka w biogospodarce
 • leśnictwo
 • ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
 • ochrona środowiska
 • ogrodnictwo
 • pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
 • pszczelarstwo w agroekosystemach
 • rolnictwo
 • sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
 • technologia biosurowców i biomateriałów
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • transport i logistyka
 • turystyka i rekreacja
 • weterynaria
 • zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji
 • zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
 • zielarstwo i fitoprodukty
 • zielona urbanistyka
 • zootechnika

Dowiedz się więcej: up.lublin.pl

 

Nowe kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie - rekrutacja 2022/2023

 1. gospodarka obiegu zamkniętego
 2. inżynieria ekologiczna
 3. kryminalistyka w biogospodarce
 4. zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji
 5. zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
 6. zielona urbanistyka

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest uczelnią, którą opuściło już przeszło 75 tysięcy absolwentów. Każdego roku naukę rozpoczynają nowi studenci, nastawieni na zdobywanie wysokiej jakości wykształcenia, o praktycznym charakterze.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi kształcenie na siedmiu wydziałach. Są to: Wydział Agrobioinżynierii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Wydział Biologii Środowiskowej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii.

Uniwersytet Przyrodniczy oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Oprócz tego, realizuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich.

Istotnym elementem prowadzenia kształcenia jest także mobilność studentów oraz różnego rodzaje wymiany, realizowane na podstawie umów i programów. Jednym z nich jest Erasmus+, dzięki któremu studenci mogą wyjechać na uczelnię zrzeszoną w programie, jak również na uczelnię, z którą Uniwersytet posiada podpisaną specjalną umowę. W tej drugiej grupie znajdują się między innymi: Sao Paulo State University w Brazylii, Victoria University w Australii, czy Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University w Indiach.

Oferowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki realizowane są na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Część z nich prowadzona jest w dwóch trybach, czyli stacjonarnym i niestacjonarnym.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 09.05.2022 do 11.07.2022 od 09.05.2022 do 11.07.2022
Studia II stopnia od 09.05.2022 do 11.07.2022 od 09.05.2022 do 11.07.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 09.05.2022 do 11.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 09.05.2022 do 11.07.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 09.05.2022 do 11.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 09.05.2022 do 11.07.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: znaleziono 53

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Agrobiznes
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Agroleśnictwo
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Analityka środowiskowa i przemysłowa
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka weterynaryjna
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Behawiorystyka zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Biobiznes
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne

Bioinżynieria
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biokosmetologia
Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo ogrodnicze
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo w obszarach wiejskich
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne

Ekoenergetyka
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekologia miasta
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Enologia i cydrownictwo
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Gastronomia i sztuka kulinarna
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka obiegu zamkniętego
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Hipologia i jeździectwo
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria ekologiczna
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria przemysłu spożywczego
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria rolnicza i leśna
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminalistyka w biogospodarce
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Leśnictwo
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pszczelarstwo w agroekosystemach
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Technologia biosurowców i biomateriałów
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport i logistyka
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Weterynaria
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne

Zielarstwo i fitoprodukty
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zielona urbanistyka
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie

II stopnia

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)