Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest największą uczelnią w mieście i drugą w regionie kujawsko- pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich. Ponadto, prowadzi również prawie 40 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zawarte w harmonogramie zajęcia. Studenci UKW mogą uczestniczyć w pracach licznych kół naukowych, Akademickiego Centrum Wolontariatu, jak również w mediach, bowiem na uczelni funkcjonują redakcje gazet studenckich oraz pierwsze studenckie radio w Bydgoszczy.

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy znajdują się kierunki z obszarów nauk humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, pedagogicznych, sportu i edukacji muzycznej. W katalogu dydaktycznym, oprócz kierunków, które uznać można za standardowe, czyli Administracji, Ekonomii, czy Historii widnieją kierunki innowacyjne, takie jak: Cyberdemokracja i studia nad rozwojem, Humanistyka drugiej generacji, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, czy Rewitalizacja dróg wodnych. Niektóre z tych kierunków to jedyne takie kierunki w Polsce, a nawet Europie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 08.06.2021 do 14.07.2021 od 08.06.2021 do 10.09.2021
Studia II stopnia od 08.06.2021 do 14.07.2021 od 08.06.2021 do 10.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.06.2021 do 14.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 08.06.2021 do 14.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.06.2021 do 10.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 08.06.2021 do 10.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - studia 2021

Kierunki studiów - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: znaleziono 55

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo narodowe

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biotechnologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edytorstwo

  I stopnia

  stacjonarne

 • Ekonomia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia angielska

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia polska

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne

 • Filologia rosyjska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

  I stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geografia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Germanistyka

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Historia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Humanistyka drugiej generacji

  I stopnia

  stacjonarne

 • Informatyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria materiałowa

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria techniczno-informatyczna

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kryminologia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kulturoznawstwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Lingwistyka stosowana angielsko - arabska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne

 • Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne

 • Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska

  I stopnia

  stacjonarne

 • Logopedia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Matematyka

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne

 • Mechatronika

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona środowiska

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią

  I stopnia

  stacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika resocjalizacyjna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Politologia

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Praca socjalna

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawo w biznesie

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Przewodnictwo i pilotaż turystyczny

  I stopnia

  stacjonarne

 • Psychologia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rewitalizacja dróg wodnych

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Socjologia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Stosunki międzynarodowe

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Turystyka i rekreacja

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Wojskoznawstwo

  I stopnia

  stacjonarne

 • Wychowanie fizyczne

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne

 • Zarządzanie kryzysowe w środowisku

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komentarze (0)