Uniwersytet Szczeciński - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Szczeciński - rekrutacja na studia 2023/2024

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w Uniwesytecie Szczecińskim odbędzie się od czerwca do lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury ogłoszone zostaną w lipcu 2023 r.

 

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na kandydaci.usz.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od czerwca do lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od lipca do sierpnia 2023

Ogłoszenie wyników - II tura

sierpień 2023

Składanie dokumentów - II tura

sierpień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne I oraz II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do sierpnia 2023

Ogłoszenie wyników sierpień 2023

Składanie dokumentów

sierpień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na kandydaci.usz.edu.pl

 

 

Uniwersytet Szczeciński kierunki studiów-  rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Szczeciński w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 80 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (68 kierunków) i drugiego (53 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na US mogą aplikować na 85 kierunków studiów stacjonarnych oraz 23 kierunki studiów niestacjonarnych.

 

Uniwersytet Szczeciński kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji
 • Animacja kultury - Wydział Nauk Społecznych
 • Archeologia - Wydział Humanistyczny
 • Bałtyckie studia kulturowe - Wydział Humanistyczny
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Nauk Społecznych
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Nauk Społecznych
 • Biologia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Biologiczne podstawy kryminalistyki - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Biotechnologia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Branding miast i regionów - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Diagnostyka sportowa - Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Humanistyczny
 • Dziennikarstwo i zarządzanie mediami - Wydział Humanistyczny
 • Economics and it applications - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Edukacja artystyczna - Wydział Nauk Społecznych
 • Ekonomia - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Eksploatacja zasobów naturalnych - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Familiologia - Wydział Teologiczny
 • Filologia angielska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia germańska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym - Wydział Humanistyczny
 • Filologia hiszpańska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia norweska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia polska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia romańska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia romańska z językiem obcym do wyboru - Wydział Humanistyczny
 • Filologia rosyjska z językiem dodatkowym - Wydział Humanistyczny
 • Filozofia - Wydział Humanistyczny
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Fizyka - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Genetyka i biologia eksperymentalna - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Geografia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Geologia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Global communication - Wydział Humanistyczny
 • Gospodarka nieruchomościami - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Historia - Wydział Humanistyczny
 • Hydrobiology - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Informatyka i ekonometria - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Informatyka w biznesie - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Innowacyjna gospodarka miejska - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • International economics - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem - Wydział Humanistyczny
 • Kierunek ekonomiczno-prawny - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Kognitywistyka komunikacji - Wydział Humanistyczny
 • Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie - Wydział Humanistyczny
 • Logistyka - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Managment instytucji publicznych i public relations - Wydział Nauk Społecznych
 • Matematyka - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Media i cywilizacja - Wydział Humanistyczny
 • Menedżer dziedzictwa kulturowego - Wydział Humanistyczny
 • Menedżer sportu i rekreacji - Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
 • Mikrobiologia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Oceanografia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Optyka okularowa - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk Społecznych
 • Politologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Polonistyczne - germanistyczne wspólne studia nauczycielskie - Wydział Humanistyczny
 • Praca socjalna - Wydział Nauk Społecznych
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji
 • Prawo internetu i ochrony informacji - Wydział Prawa i Administracji
 • Prawo medyczne - Wydział Prawa i Administracji
 • Prawo ochrony zasobów naturalnych - Wydział Prawa i Administracji
 • Prawo służb mundurowych - Wydział Prawa i Administracji
 • Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych - Wydział Prawa i Administracji
 • Przedsiębiorczość i inwestycje - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym - Wydział Humanistyczny
 • Psychologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Public management - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Rynek nieruchomości - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Social sciences - Wydział Nauk Społecznych
 • Socjologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Socjotechnika i oddziaływanie społeczne - Wydział Nauk Społecznych
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Humanistyczny
 • Studia nad wojną i wojskowością - Wydział Humanistyczny
 • Studia pisarskie - Wydział Humanistyczny
 • Teologia - Wydział Teologiczny
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Wychowanie fizyczne - Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
 • Zarządzanie - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Zdrowie publiczne - Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

 

Dowiedz się więcej: kandydaci.usz.edu.pl

 

Uniwersytet Szczeciński - wyniki rekrutacji 2022/2023 (pierwszy etap)

Najpopularniejsze kierunki studiów na Uniwersytecie Szczecińskim po pierwszym etapie rekrutacji 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Psychologia (696), Filologia angielska (374), Finanse i rachunkowość (174), Komunikacja i psychologia w biznesie (158), Bezpieczeństwo wewnętrzne (139), Logistyka (133), Filologia norweska (126) oraz Global Communication (studia w jęz. angielskim) (109).

 

Uniwersytet Szczeciński - liczba kandydatów (pierwszy etap rekrutacji 2022/2023)

 • Business management (studia w jęz. angielskim) 73
 • Branding miast i regionów 21
 • Economics and IT Applications (studia w jęz. angielskim) 26
 • Ekonomiczno - prawny 97
 • Ekonomia 122
 • Finanse i rachunkowość 174
 • Gospodarka nieruchomościami 108
 • Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie 29
 • Innowacyjna gospodarka miejska 3
 • Informatyka i ekonometria 68
 • Informatyka w biznesie 83
 • Komunikacja i psychologia w biznesie 158
 • Logistyka 133
 • Logistyka - studia inżynierskie 50
 • Przedsiębiorczość i inwestycje 63
 • Turystyka i rekreacja 80
 • Zarządzanie 209
 • Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii 44
 • Diagnostyka sportowa 67
 • Wychowanie fizyczne 73
 • Zdrowie publiczne 15
 • Archeologia 23
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 96
 • Filologia angielska 374
 • Filologia germańska 48
 • Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym 73
 • Filozofia 25
 • Filologia romańska z językiem obcym do wyboru 50
 • Global Communication (studia w jęz. angielskim) 109
 • Historia 37
 • Filologia hiszpańska 99
 • Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem 25
 • Kognitywistyka komunikacji 79
 • Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie 17
 • Media i cywilizacja 27
 • Filologia norweska 126
 • Polonistyczno - germanistyczne wspólne studia nauczycielskie 10
 • Filologia polska 43
 • Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym 19
 • Stosunki międzynarodowe 52
 • Studia nad wojną i wojskowością 13
 • Studia pisarskie 48
 • Biologia 25
 • Biotechnologia 38
 • Eksploatacja zasobów naturalnych - studia inżynierskie 4
 • Fizyka 6
 • Geografia 13
 • Geologia 24
 • Genetyka i biologia eksperymentalna 53
 • Hydrobiology (studia w jęz. angielskim) 7
 • Matematyka 34
 • Mikrobiologia 23
 • Oceanografia 34
 • Optyka okularowa 28
 • Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego 10
 • Administracja 68
 • Prawo Internetu i ochrony informacji 16
 • Prawo ochrony zasobów naturalnych 3
 • Prawo służb mundurowych 40
 • Prawo 461
 • Animacja kultury 30
 • Bezpieczeństwo narodowe 73
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne 139
 • Edukacja artystyczna 34
 • Managment instytucji publicznych i public relations 87
 • Pedagogika 70
 • Politologia 15
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza 21
 • Pedagogika resocjalizacyjna 55
 • Praca socjalna 16
 • Socjotechnika i oddziaływanie społeczne 29
 • Socjologia 58
 • Social sciences (studia w jęz. angielskim) 37
 • Pedagogika specjalna 34
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 57
 • Psychologia 696
 • Familiologia 8
 • Teologia 12

*studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie

 

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński jest największą uczelnią Pomorza Zachodniego, w której kształci się około 11 tysięcy studentów. Nie należy do grona najstarszych instytucji, ale stanowi spadkobiercę pokoleń naukowców, studentów i pracowników administracji, którzy budowali szkolnictwo wyższe w Szczecinie po 1945 roku.

Najistotniejszym zadaniem Uniwersytetu Szczecińskiego jest prowadzenie badań naukowych i kształcenia w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych, nauk o zdrowiu oraz nauk teologicznych. Co ważne, bogata i różnorodna oferta edukacyjna dostosowywana jest do wyzwań współczesności, zgodnie z najwyższymi standardami światowymi.

Uniwersytet Szczeciński realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz szkoły doktorskiej.

Oprócz kształcenia w ramach studiów uczelnia oferuje również różnego rodzaju kursy; między innymi: kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, czy otwarty kurs języka obcego.

Ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Szczecińskiego cechuje duża różnorodność. Można w niej odnaleźć kierunki reprezentujące różne dziedziny nauki; od Archeologii, przez Genetykę i biologię eksperymentalną po Zdrowie publiczne. Oznacza to, że katalog edukacyjny złożony jest zarówno z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków, jak również kierunków niszowych, mniej popularnych oraz tych, które dopiero wchodzą na edukacyjny rynek.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 08.05.2023 do 12.07.2023 od 08.05.2023 do 16.08.2023
Studia II stopnia od 08.05.2023 do 16.08.2023 od 08.05.2023 do 16.08.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.05.2023 do 12.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 08.05.2023 do 16.08.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.05.2023 do 16.08.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 08.05.2023 do 16.08.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Szczeciński: znaleziono 85

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Animacja kultury
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archeologia
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bałtyckie studia kulturowe
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologiczne podstawy kryminalistyki
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Branding miast i regionów
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Diagnostyka sportowa
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Economics and it applications
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Eksploatacja zasobów naturalnych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Familiologia
Wydział Teologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia hiszpańska
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia norweska
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska z językiem obcym do wyboru
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska z językiem dodatkowym
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Genetyka i biologia eksperymentalna
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Global communication
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka nieruchomościami
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Hydrobiology
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka w biznesie
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Innowacyjna gospodarka miejska
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

International economics
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

II stopnia

stacjonarne

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek ekonomiczno-prawny
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka komunikacji
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Managment instytucji publicznych i public relations
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media i cywilizacja
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Menedżer dziedzictwa kulturowego
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Menedżer sportu i rekreacji
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

I stopnia

stacjonarne

Mikrobiologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Oceanografia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

II stopnia

stacjonarne

Optyka okularowa
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polonistyczne - germanistyczne wspólne studia nauczycielskie
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo internetu i ochrony informacji
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo medyczne
Wydział Prawa i Administracji

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo ochrony zasobów naturalnych
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia

stacjonarne

Prawo służb mundurowych
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych
Wydział Prawa i Administracji

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Przedsiębiorczość i inwestycje
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne

Public management
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

II stopnia

stacjonarne

Rynek nieruchomości
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

II stopnia

stacjonarne

Social sciences
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjotechnika i oddziaływanie społeczne
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia nad wojną i wojskowością
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia pisarskie
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Teologia
Wydział Teologiczny

jednolite

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wychowanie fizyczne
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Zdrowie publiczne
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

Komentarze (0)