Administracja - studia online

Administracja - studia online

Administracja - studia online

11.04.2022

Administracja studia online – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 2022

Studia online to forma kształcenia skierowana przede wszystkim do osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w tradycyjnie realizowanym procesie nauki. To tryb, który daje sporą elastyczność, wygodę, umożliwia dostosowanie obowiązków związanych z nauką do pozostałych elementów życia codziennego. Jedną z uczelni, która oferują bogaty wachlarz studiów online jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni. W katalogu kierunków kandydaci odnajdą między innymi Administrację, realizowaną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku administracja - studia online w WSAIB GDYNIA
Forma studiów online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Administracja online w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz wiedzy z zakresu zagadnień ekonomicznych. Studenci nabywają umiejętności organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów w instytucjach, sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Uzyskują również szeroką wiedzę na temat struktur, podstaw prawnych i zakresu kompetencji działalności administracji samorządowej, rządowej oraz europejskiej.

Kierunek Administracja online dzieli się na następujące specjalności: Administracja celna i skarbowa, Administracja rządowa i samorządowa, Inteligentne miasta i metropolie, Mediacje, Obsługa biznesu (na studiach pierwszego stopnia), Administracja regionalna i europejska, Inteligentne miasta i metropolie, Mediacje, Zarządzanie w administracji publicznej (na studiach drugiego stopnia).

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Trójmieście

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja online w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo podatkowe,
 • finanse i prawo finansowe,
 • współczesne systemy administracji publicznej,
 • procesy decyzyjne w administracji,
 • kompetencje personalne i interpersonalne,
 • podstawy organizacji i zarządzania,
 • prawo w biznesie

 

Nabywane umiejętności

Studenci Administracji online w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi, rozpoznawania modeli administracji publicznej, klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego, stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami, zawierania umów, posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej, przygotowywania dokumentacji wymaganej przy zamówieniach publicznych, analizowania wyników badań statystycznych.

sprawdź wszystko o: studia online

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Administracji online w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach administracji publicznej, firmach doradczych, sądach, kancelariach prawnych, urzędach pracy, organizacjach międzynarodowych.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Mogłoby się wydawać, że kandydaci zastanawiający się nad podjęciem studiów online nie muszą zadawać sobie takiego pytania. Nic bardziej mylnego. Nie każda uczelnia oferuje taką formę kształcenia, a jeśli oferuje, to nie zawsze jest ona rozbudowana i interesująca. Planując studiować Administrację w trybie online warto zapoznać się bliżej z omawianą przez nas szkołą wyższą. Jakie ma Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni opinie? Patrycja, studentka Administracji online mówi:

„WSAiB daje mnóstwo możliwości dla osób, które chcą w przyszłości poruszać się po przestrzeni biznesu, prawa, czy administracji. Ja studiuję właśnie Administrację, ponieważ kierunek ten otwiera wiele drzwi, daje obszerną wiedzę z różnych dyscyplin, którą można wykorzystać w różnych miejscach i instytucjach. A dlaczego studiuję akurat w trybie online? Ponieważ jest to wygodna forma nauki, która pozwala dopasować rytm studiów do rytmu pozostałych obowiązków.”

 

 

STUDIA W GDYNI - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdyni

Studia w Gdyni

 

 

ADMINISTRACJA ONLINE - ważne informacje

Administracja studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację online w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu:

Absolwent kierunku Administracja studia online w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi,
 • rozpoznawania modeli administracji publicznej,
 • klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego,
 • stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami,
 • zawierania umów,
 • posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej,
 • przygotowywania dokumentacji wymaganej przy zamówieniach publicznych,
 • analizowania wyników badań statystycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja studia online:

Absolwent kierunku Administracja studia online w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach administracji publicznej,
 • firmach doradczych,
 • sądach,
 • kancelariach prawnych,
 • urzędach pracy,
 • organizacjach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Komentarze (0)