Studia online w Trójmieście

Studia online w Trójmieście

Studia online w Trójmieście

Największy wybór studiów

online w Trójmieście

Odkryj kierunki studiów online i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia online w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) 2021

Studia online w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia realizowany jest zdalnie przez internet. Zajęcia w większości odbywają się na platformach e-learningowych jednak studenci muszą kilka razy uczestniczyć w zjazdach na uczelni, gdyż w tradycyjnej formie odbywają się zaliczenia i egzaminy, bądź spotkania z wykładowcami i konsultacje. 

Studia w formie online w Trójmieście zazwyczaj trwją 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia online w Trójmieście można realizować w 3 uczelniach niepublicznych: Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, Sopockiej Szkole Wyższej oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni.

Oferta studiów online w Trójmieście stale rośnie. Do popularnych kierunków należą między innymi: administracja, finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Popularne kierunki studiów online (studia online) w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

 

Kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Kierunki studiów - Gdańsk | Gdynia | Sopot: znaleziono 14

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
online
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia online
Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia online
Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia, II stopnia online
Logistics I stopnia, II stopnia online
Logistics - studia online I stopnia, II stopnia online
Logistyka I stopnia, II stopnia online
Logistyka - studia online I stopnia, II stopnia online
Management I stopnia, II stopnia online
Management - studia online I stopnia, II stopnia online
Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia online
Studia menedżersko - psychologiczne - studia online II stopnia online
Zarządzanie I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Kierunki studiów: 17 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Gdańska

Kierunki studiów: 39 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Kierunki studiów: 2 (I stopnia) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Sopocka Szkoła Wyższa

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 31 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Gdański

Kierunki studiów: 84 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 107 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet Morski w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 92 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 92 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Studia online w Trójmieście

Z każdym rokiem akademickim studia online poszerzają swoją ofertę i przyciągają nowe rzesze studentów. Za podjęciem kształcenia w takiej formie stoi jeden argument, a jest nim komfort zdobywania wiedzy.

Studia realizowane w formie tradycyjnej, a więc w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, nakładają pewne ramy i reguły oraz naznaczają terminy. Naturalnie, studiowanie w trybie online nie oznacza przekreślenia zasad i oddaniu się samowoli, ale jednak ta formuła nastawiona jest bardziej na samodzielność i dobre zarządzanie zarówno czasem, jak i energią.

Studia online powstały przede wszystkim po to, aby wyrównywać szanse i możliwości edukacyjne. Są bowiem wynikiem postępu technologicznego, który ma ułatwiać życie i poprawiać jego standard. Zdalna forma kształcenia skierowana jest głównie do tych studentów, którzy z pewnych powodów, na przykład zdrowotnych, nie mogą uczestniczyć w procesie kształcenia w tradycyjnej formie.

Należy jednak pamiętać o tym, że studia przez Internet nie są rozwiązaniem powszechnym i prawdopodobnie nigdy nie będą. Dlaczego? Ponieważ istnieją kierunki kształcenia, które nie mogą korzystać z dobrodziejstw techniki i opierają się na edukacji bezpośredniej, bardzo często zbudowanej na fundamencie reguły mistrz- uczeń. Ponadto, studia online nie oznaczają zupełnego zamknięcia na świat zewnętrzny. Studenci tej formy kształcenia również muszą pojawiać się w murach uczelni. Z tą różnicą, że trochę rzadziej w porównaniu do studentów form tradycyjnych.

 

Studia online 2021 / 2022 w Trójmieście

Nietrudno zgadnąć, że w Trójmieście istnieje spory wybór uczelni i nietrudno zgadnąć, że oferują one kształcenie w zakresie każdej dziedziny. Nie oznacza to jednak, że każda z nich posiada w swojej ofercie studia przez Internet.

Niektóre uczelnie oferują studia online jako jedną z form kształcenia do wyboru, niektóre zaś dopiero dojrzewają do tej formuły nauczania, proponując przynajmniej uzupełnianie wiedzy za pośrednictwem platform e- learningowych. Czy wybór dziedzin, dyscyplin i kierunków jest duży? Trójmiasto jest jednym z największych i najprężniej funkcjonujących ośrodków akademickich, zatem śmiało można by zakładać, że powinien być dosyć spory i różnorodny.

Studia, niezależnie od formy, możemy podzielić ze względu na różne aspekty. Przede wszystkim dzielimy je na stopnie. Czy podział ten funkcjonuje również w przestrzeni studiów online? Tak. Tutaj również mamy do czynienia ze studiami pierwszego i drugiego stopnia, choć należy zwrócić uwagę, że oferta tych drugich jest zdecydowanie skromniejsza.

 

Podział studiów online ze względu na zainteresowania

Skoro podział na stopnie mamy już za sobą, warto wspomnieć o kolejnym podziale, który znacznie ułatwia życie kandydatom poszukującym odpowiedniej oferty dydaktycznej. Dobrze wiemy, że studia możemy podzielić na grupy. Mogą to być grupy dość szerokie – na przykład studia humanistyczne, bądź bardziej szczegółowe i konkretne – na przykład studia dziennikarskie.

Prawdą jednak jest, że w przypadku studiów online podział nie ma jeszcze zastosowania. Jest to jednak znacznie mniejszy obszar i skromniejsza propozycja kształcenia. Zdecydowanie lepiej jest mówić o konkretnych kierunkach.

 

Kierunki studiów online w Trójmieście

Jak już wspomnieliśmy Trójmiasto należy do największych ośrodków akademickich. Czy jego rozmiar przekłada się na ofertę studiów online? Owszem, wybór kierunków kształcenia nie jest najmniejszy, co dla przyszłych studentów jest dobrą wiadomością. Przeglądając i porównując katalogi dydaktyczne łatwo zauważyć, że w przestrzeni zdalnego kształcenia najczęściej występują kierunki związane z zarządzaniem, ekonomią, czy administracją.

Bez trudu odnajdziemy studia na kierunku Finanse i rachunkowość, Zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Logistykę, Administrację. Odnajdziemy również kierunki realizowane w języku angielskim. Na przykład: Management, czy Global Logistics.

Oferowane w Trójmieście studia online pod względem jakości nauczania są tożsame ze studiami prowadzonymi w formie tradycyjnej. Większość kierunków realizowana jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Gdzie studiować online w Trójmieście?

Ktoś mógłby powiedzieć, że studia online powstały po to, aby móc studiować wszędzie. Naturalnie, jest w tym sporo racji, natomiast należy pamiętać o tym, że studia online są formą zdobywania wiedzy, która przynależy do konkretnej uczelni. W końcu kończą się uzyskaniem dyplomu.

Studia online są domeną uczelni niepublicznych i Trójmiasto nie jest wyjątkiem. Są także formą kształcenia, która nie sprawdza się we wszystkich dyscyplinach i na wszystkich kierunkach. To sprawia, że obszar poszukiwań szkoły wyższej zacieśnia się. Wszystko zależy od tego jaki kierunek chcemy studiować. Jeśli zamarzy nam się studiowanie w trybie online kierunków takich jak Nawigacja, czy Elektrotechnika w specjalności Elektroautomatyki okrętowej to od razu możemy taki plan wymazać sobie z głowy.

Studia online oferowane są najczęściej na kierunkach, których program kształcenia nie wymaga dużej ilości zajęć praktycznych, na przykład w postaci ćwiczeń, wizyt studyjnych, czy laboratoriów. A zatem proponowane są na kierunkach, które można oprzeć na samodzielności studenta.

 

Jak wybrać studia, aby mieć dobrą pracę?

Należy zacząć od tego, że nie ma studiów lepszych i gorszych. Podobnie jak nie ma formy nauki lepszej i gorszej. Wszystko i tak weryfikuje rynek, który bywa zmienny. Ważne jest zatem to, na jaką wiedzę i na jakie umiejętności istnieje zapotrzebowanie na rynku.

Owszem, niezależnie od zmiennego charakteru można zakładać, że rynek pracy zawsze będzie potrzebował określonych zawodów, na przykład lekarzy, ale nie oznacza to, że każda osoba pragnąca iść na studia powinna wybierać kierunek z obszaru nauk medycznych. Odpowiedź nie jest zatem jednoznaczna.

A czy w ofercie studiów online można odnaleźć kierunek, który gwarantuje pozyskanie wiedzy, która jest albo będzie potrzebna? Oczywiście, że tak. Mówiąc wprost, gdyby studia online oferowały kierunki nieistotne dla współczesności, to prawdopodobnie nie byłyby prowadzone.

 

Jak wybrać uczelnię w Trójmieście?

Prawdą jest, że kandydaci na studia prowadzone w formie tradycyjnej mają większy wybór, jak również większe wątpliwości z tym wyborem związane. Studia online to forma, która bywa jeszcze traktowana jak ciekawostka, nowość, czy też propozycja, która potrzebuje czasu, aby przekonać do siebie większe grono zainteresowanych nauką.

Jak już wspomnieliśmy, skupiając się na uczelniach oferujących naukę w trybie zdalnym obszar poszukiwań zacieśnia się, zostawiając do wyboru nie więcej niż kilka ofert. Jak wybrać odpowiednią? Wszystko zależy od kierunku, ponieważ oferty edukacyjne różnią się od siebie. Są bogatsze i skromniejsze. Może zdarzyć się tak, że obrany przez nas kierunek figuruje w ofertach dwóch, czy trzech szkół wyższych, jak również może okazać się, iż widnieje tylko w jednej.

 

Czy warto iść na studia online w Trójmieście?

Wspomnieliśmy już, że Trójmiasto należy do grona największych ośrodków akademickich, ale nie oznacza to, że oferta kształcenia przez Internet jest największa w skali kraju. Katalog studiów w trybie zdalnym zawiera kierunki popularne i chętnie obierane, umożliwiające pozyskanie wartościowej wiedzy.

Warto zaznaczyć raz jeszcze, że wszystko zależy od tego, jaki kierunek i jaki obszar wiedzy nas interesuje. Jeśli pragniemy kształcić się w zakresie takich dyscyplin jak Zarządzanie, Administracja, czy Logistyka to studia online w Trójmieście mogą być dobrym rozwiązaniem.

czytaj dalej

Studia online w Polsce

studia online w Łodzi

studia online w Poznaniu

studia online w Szczecinie

studia online w Warszawie

 

Komentarze (0)