Logistyka - studia online

Logistyka - studia online

Logistyka - studia online

11.04.2022

Logistyka studia online – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 2022

Logistyka obejmuje cały proces łańcucha dostaw i jej zadaniem jest planowanie i kontrolowanie skutecznego i efektywnego przepływu towarów, usług i informacji powiązanych z towarem, w całej produkcji, dystrybucji i wszystkich etapach ich dostarczania, od początkowych dostawców komponentów do końcowych odbiorców produktów. Logistyka to również kierunek kształcenia, który można podjąć w ramach studiów online w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Studia na kierunku logistyka - studia online w WSAIB GDYNIA
Forma studiów online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Logistyka online w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni stanowi przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu. Studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w projektach ułatwiających zdobywanie branżowych kompetencji, a takim projektem jest między innymi Unikatowy Program Adopcji Statków przygotowany we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem InterManager. Program ten polega na śledzeniu położenia statku i komunikowaniu się z jego załogą. W tym zadaniu największym wyzwaniem jest umiejętność skutecznego komunikowania się w języku angielskim w warunkach utrudnionej łączności z załogą na morzu.

Kierunek Logistyka online w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni dzieli się na następujące specjalności: Logistyka międzynarodowa, Logistyka morska, Logistyka przedsiębiorstw, Logistyka miejska, Transport i spedycja (na studiach pierwszego stopnia), Logistyka miejska, Logistyka międzynarodowa, Logistyka morska, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie w transporcie, spedycji i logistyce (na studiach drugiego stopnia).

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Trójmieście

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logistyka online w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • logistyka zaopatrzenia,
 • logistyka produkcji,
 • logistyka dystrybucji,
 • systemy transportowe logistyki międzynarodowej,
 • transport i spedycja w handlu zagranicznym,
 • analiza kosztów działalności logistycznej,
 • gospodarka magazynowa,
 • efektywność i jakość łańcuchów dostaw,
 • zarządzanie relacjami z klientem

 

Nabywane umiejętności

Studenci Logistyki studia online w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni nabywają umiejętności dotyczących między innymi analizowania potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw logistycznych, analizowania i interpretowania świata organizacji i procesów zarządzania, zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania, identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych, zarządzania jakością, sporządzania dokumentacji transportowej statków, zarządzania żeglugą i portem, konfigurowania systemów transportu miejskiego i ruchu publicznego, gospodarowania obszarami zurbanizowanymi.

sprawdź wszystko o: studia online

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Studenci studiów online na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych, jednostkach doradczych.

 

Opinie

Studiowanie w formie online zyskuje nowych zwolenników, ale nie wszędzie oferty nauki w tym trybie można zaliczyć do bogatych i interesujących. W której uczelni podjąć studia? Która szkoła wyższa oferuje interesujące zajęcia i wysoki poziom nauczania? Zastanawiając się nad studiami online warto zapoznać się bliżej z ofertą dydaktyczną WSAiB. Jakie ma Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni opinie? Jacek, student Logistyki online mówi:

„WSAiB to świetna uczelnia, która daje możliwość rozwijania zainteresowań. Poza tym, dzięki studiom można pozyskać różne wartościowe certyfikaty, odbyć kursy, poznać specjalistyczny język obcy. Warto tutaj studiować. Polecam.”

 

 

STUDIA W GDYNI - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdyni

Studia w Gdyni

 

 

LOGISTYKA ONLINE - ważne informacje

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę online w WSAiB Gdynia:

Absolwent kierunku Logistyka studia online w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zasad prowadzenia działalności spedycyjnej,
 • analizy kosztów działalności logistycznej,
 • prawa celnego i przewozowego,
 • gospodarki magazynowej,
 • zarządzania jakością,
 • sporządzania dokumentacji transportowej statków,
 • zarządzania żeglugą i portem,
 • konfigurowania systemów transportu miejskiego i ruchu publicznego,
 • gospodarowania obszarami zurbanizowanymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka studia online:

Absolwent kierunku Logistyka studia online w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Komentarze (0)