Położnictwo

Położnictwo

Położnictwo

30.01.2022

Położnictwo – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Mówiąc najprościej położnictwo jest nauką oraz działem medycyny klinicznej, które zajmują się przebiegiem ciąży, porodu oraz połogu. Co wydaje się oczywiste, jest to dziedzina, która zmieniała się na przestrzeni wieków. Na początku była to dyscyplina głównie kobieca, opierająca się wyłącznie na własnych doświadczeniach, dopiero potem, od XVI wieku stawała się nauką, w której rozwijała się zarówno wiedza, jak i metody czy narzędzia. Współczesne położnictwo to specjalistyczne kształcenie, dzięki któremu można nabyć umiejętności przede wszystkim w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie. Takie kształcenie oferuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Studia na kierunku położnictwo w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Położnictwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Studenci poznają budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym oraz czynnościowym, neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych i elektrofizjologicznych zachodzących w organizmie, fizjologię poszczególnych układów i narządów organizmu, a także fizjologię rozrodu i laktacji. Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami patologii ogólnej i patologii poszczególnych układów organizmu, budowy chromosomów, rozwoju zarodka ludzkiego, czy dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Położnictwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • embriologia i genetyka,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • podstawy opieki położniczej,
 • badanie fizykalne,
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu,
 • radiologia,
 • neonatologia i opieka neonatologiczna,
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne,
 • techniki położnicze i przyjmowanie porodu

 

Nabywane umiejętności

Studenci Położnictwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie posługiwania się mianownictwem anatomicznym, przygotowywania zapisów form recepturowych substancji leczniczych, prowadzenia dokumentacji medycznej, pobierania materiału do badań laboratoryjnych, wykonywania testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy, wykonywania zabiegów higienicznych, dokonywania oceny stanu zdrowia kobiety ciężarnej, rozpoznawania i eliminowania czynników ryzyka w przebiegu porodu, ustalania indywidualnego planu porodu, przyjmowania porodu.

 

Praca po studiach

Jak przedstawiają się perspektywy zawodowe? Absolwenci studiów na kierunku Położnictwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach i klinikach, poradniach ginekologiczno- położniczych, poradniach endokrynologiczno- ginekologicznych, szkołach rodzenia, poradniach neonatologicznych.

 

Opinie

Położnictwo należy do obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, ale nie oznacza to, że kierunek ten można studiować wyłącznie w uczelniach medycznych. Planując studia w Lublinie można podjąć kształcenie w omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Martyna, studentka Położnictwa mówi:

„Studia w KUL to szansa na zdobycie wykształcenia, ale nie tylko, ponieważ studia to także wspaniały okres nawiązywania relacji, przyjaźni, a także dobrej zabawy, którą będzie się wspominać po latach. KUL to uczelnia dla osób otwartych, z pomysłem na siebie, planami na przyszłość. Warto tutaj studiować. Polecam.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Położnictwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II:

Absolwent kierunku Położnictwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • roli, funkcji zawodowych i zadań położnej,
 • metod i procedur stosowanych w pracy położnej,
 • zasad dokumentowania stanu zdrowia i prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • zasad promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 • zasad opieki położniczej podczas porodu fizjologicznego, porodu przedwczesnego i porodu patologicznego,
 • standardów prowadzenia porodu,
 • monitorowania ciąży fizjologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Położnictwo:

Absolwent kierunku Położnictwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • szpitalach i klinikach,
 • poradniach leczenia niepłodności,
 • poradniach ginekologiczno- położniczych,
 • poradniach endokrynologiczno- ginekologicznych,
 • szkołach rodzenia,
 • sanatoriach posiadających jednostki położnicze,
 • poradniach neonatologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)