Rekrutacja uzupełniająca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

12 sierpnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ruszył nabór uzupełniający na studia niestacjonarne I stopnia. Zapisy potrwają do 13 września. Składanie dokumentów dla osób zakwalifikowanych będzie odbywało się od 17 do 19 września. 
Ostatnie wolne miejsca na SGH są przeznaczone dla kandydatów, którzy chcą rozpocząć prestiżowe studia na uczelni ekonomicznej i zdobywać realne doświadczenie w życiu zawodowym. Studia w trybie popołudniowym i sobotnio-niedzielnym to idealna możliwość by wiedzę zdobytą na SGH wykorzystać w realnych sytuacjach biznesowych. 
W tym roku studenci pod koniec drugiego semestru studiów mają możliwość wyboru spośród 9 kierunków w języku polskim Wśród nich finanse i rachunkowość, zarządzanie i stosunki międzynarodowe. Nowością jest natomiast kierunek: globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance), dzięki któremu studenci będą mogli zdobyć fachową wiedzę z zakresu działania administracji publicznej oraz finansów na rynkach międzynarodowych. 
Aby wziąć udział w naborze należy przejść obowiązkową procedurę rekrutacyjną: zarejestrować się  w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR) oraz wpłacić (na wygenerowane z systemu IRK indywidualne konto kandydata) opłatę rekrutacyjną. Kandydaci mają czas do 13 września by dopełnić wszystkich formalności. 
W rekrutacji uzupełniającej zostały również ostatnie wolne miejsca na studiach angielskojęzycznych I stopnia. Kandydaci, którzy chcą rozpocząć studia w wyjątkowym środowisku, gdzie wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim a małe grupy pozwalają na bezpośredni kontakt z znakomitymi wykładowcami, mają obowiązek rejestracji w systemie ISR oraz posiadania certyfikatu znajomości języka wykładowego na poziomie B2(w przypadku matury rozszerzonej jest to wynik powyżej 70%). 
SGH oferuje 4 kierunki studiów licencjackich w języku angielskim
  • Global Business, Finance and Governance (BA)
  • International Economics (BA)
  • Management (BA)
  • Quantitative Methods in Economics and Information Systems (BA)
W rekrutacji 2016 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ma zamiar przyjąć na wszystkie kierunki studiów około 5000 studentów. Na studiach licencjackich i magisterskich, studenci studiów popołudniowych i sobotnio-niedzielnych tworzą wyjątkową grupę, która wiedzę nabytą podczas zajęć przenosi do świata biznesu i gospodarki już w trakcie nauki. 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komentarze (0)