Informatyka

Informatyka

Informatyka – Politechnika Gdańska 2021

Studia na kierunku informatyka na Politechnice Gdańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Politechnika Gdańska to 9 wydziałów, na których realizowane są 32 kierunki studiów. Jednym z nich jest kierunek Informatyka, prowadzony na studiach I i II stopnia.

Na pierwszych czterech semestrach przekazywana jest wiedza z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Po czwartym semestrze studenci otrzymują możliwość wybrania jednego z dwóch strumieni – aplikacji lub systemów. Semestry piąty i szósty upływają pod znakiem przyswajania wiedzy specjalistycznej według oddzielnych programów. W semestrze siódmym, w ramach strumieni następuje wybór profilu dyplomowania.

Uczelnia współpracuje z wieloma znaczącymi firmami, takimi jak: Google, Microsoft, Amazon, Intel, czy FancyFon. Ponadto, gdańska uczelnia posiada najlepiej w Polsce wyposażone laboratoria dydaktyczne sieci komputerowych. Politechnika Gdańska oferuje kierunki studiów dostosowane do wymogów i standardów rynku pracy. Dlatego absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia.

Kandydaci na studia informatyczne bardzo często zadają wiele pytań, związanych z wybraną uczelnią. Jakie ma Politechnika Gdańska opinie? Tomek, absolwent Informatyki mówi: „Informatyka to świetny kierunek, a Politechnika Gdańska to świetna uczelnia czyli wybrałem najlepsze połączenie do nauki. Najważniejsza na studiach jest praktyka i ciągłe rozwijanie umiejętności. Ten kierunek dał mi taką możliwość.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Politechnice Gdańskiej:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • budowy systemów informatycznych i technik tworzenia oprogramowania,
  • wykorzystywania różnych platform programistycznych,
  • inżynierii oprogramowania,
  • tendencji na rynku produktów informatycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunku Informatyka może znaleźć zatrudnienie:

  • w zespołach zajmujących się obsługą IT i wytwarzaniem oprogramowania w firmach informatycznych, jednostkach administracji i instytucjach edukacyjnych,
  • na stanowisku specjalisty w zakresie instalacji i utrzymania urządzeń i systemów informatycznych,
  • jako programista rozproszonych aplikacji biznesowych, grafiki komputerowej lub urządzeń mobilnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia informatyczne w Gdańsku

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Studia na Politechnice Gdańskiej

Studia na Uniwersytecie Gdańskim 

Studia na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

 

Komentarze (1)

Gdańsk odpowiedz

Trudno jest utrzymać się na roku ( nie odpaść z powodu złych ocen ). Pierwszy kryzys pojawia się już w pierwszym semestrze przy goniących terminach i zbliżających się zaliczeniach a w między czasie do zrobienia projekt z podstaw programowania (gra w SDL), stron internetowych (strona w PHP w MVC według wymagań), arkusz XML z przekształceniami. Wielu studentów rezygnuje w trakcie 1 miesiąca. Kolejni rezygnują po 1 semestrze i w trakcie drugiego, gdzie gonią kolejne terminy. Trzeci semestr to już rzeź.