Informatyka

Informatyka

Informatyka

04.07.2022

Informatyka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2022

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku informatyka w UMK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 150
 • studia stacjonarne II stopnia: 15
 • studia niestacjonarne I stopnia: 45

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 5704 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Informatyka na UMK prowadzony jest na Wydziale Matematyki i Informatyki. Ich głównym celem jest przekazanie szerokiej wiedzy, na którą składają się, między innymi: podstawy techniki mikroprocesorowej, elektroniki i miernictwa komputerowego, praktyczne posługiwanie się narzędziami informatycznymi, projektowanie i implementowanie baz danych, programowanie w językach i środowiskach stosowanych w praktyce informatycznej, oraz administrowanie średniej wielkości systemami informatycznymi.

System komputerowy należy do najlepszych w gronie polskich uczelni, a w skład jego wchodzą: zaawansowane laboratoria elektroniki i miernictwa, trzy centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows Server, laboratorium sprzętowe oraz pracownia technologii mobilnych. To wszystko sprawia, że studia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika to ciekawa przygoda.

Zapotrzebowanie na specjalistów branży IT nie słabnie, dlatego po ukończeniu nauki można zostać administratorem systemów i sieci komputerowych, programistą aplikacji mobilnych, programistą aplikacji webowych, projektantem systemów decyzyjnych, czy też inżynierem oprogramowania.

Jeśli chcesz poznać zaawansowanie metody projektowania i analizowania złożoności obliczeniowej algorytmów i programów sekwencyjnych, równoległych i rozproszonych, to wybierz Informatykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeśli chcesz zdobyć wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i o najnowszych odkryciach w zakresie technologii sieciowych i architektur komputer, to wybierz Informatykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeśli chcesz zgłębić metody przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych, to… masz rację; wystarczy użyć tylko kilku słów: Informatyka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Toruniu

Studia w Toruniu

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Toruń

Informatyka studia

Informatyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na UMK w Toruniu:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • projektowania i implementowania baz danych,
 • programowania w językach i środowiskach stosowanych w praktyce informatycznej,
 • znajomości technologii mobilnych,
 • metod przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych,
 • aktualnych kierunków rozwoju i odkryć w zakresie technologii sieciowych i architektur komputerów,
 • metod projektowania i analizowania złożoności obliczeniowej algorytmów i programów sekwencyjnych, równoległych i rozproszonych,

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunku Informatyka może znaleźć zatrudnienie jako:

 • inżynier oprogramowania,
 • administrator systemów i sieci komputerowych,
 • programista aplikacji mobilnych,
 • programista aplikacji webowych,
 • projektant lub analityk systemów bazodanowych,
 • projektant systemów decyzyjnych,
 • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw,
 • wdrożeniowiec systemów informatycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie dokumentów dotyczących ukończonych studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komentarze (0)