Informatyka - Toruń

Informatyka - Toruń

Informatyka - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Informatyka

Odkryj kierunek Informatyka w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Informatyka studia Toruń| woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek?

Steve Jobs powiedział: „To [komputer] bierze bardzo proste do zrozumienia instrukcje: »pobierz numer, dodaj do numeru, umieść rezultat tutaj, zauważ, jeżeli jest większy niż inny numer« - lecz wykonuje je, powiedzmy, milion razy na sekundę. Przy takiej prędkości rezultaty wydają się magią". Komputeryzacja i cyfryzacja życia faktycznie przez wiele lat i przez wielu ludzi zwłaszcza ze starszych pokoleń jest postrzegana jako czary. Informatyka to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej popularnych nauk ścisłych ostatnich lat i pozwala na zapoznanie się ze światem komputerów, Internetu, programowania czy grafiki komputerowej.

Idealni kandydaci na tego typu studia informatyczne powinni wykazywać zainteresowanie nowymi technologiami. Podstawą kierunku są nauki ścisłe, to znaczy matematyka, fizyka czy informatyka, dlatego warto, by przedmioty te nie sprawiały Ci problemów. Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu predyspozycje, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak informatyka możesz realizować na Wydziale Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Wyższej Szkole Gospodarki lub w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Uczelnie w Toruniu dążą do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, które przysłuży się w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia opiera się na naukach związanych z matematyką, fizyką czy informatyką. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: algebra liniowa z geometrią analityczną, algorytmy i struktury danych, podstawy projektowania stron www, inżynieria oprogramowania, programowanie, wstęp do statystycznej analizy danych, teoria języków formalnych, współczesne systemy sieciowe, elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, teoria obliczalności, matematyka dyskretna, elementy logiki i teorii mnogości i wiele innych.

 

Praca po studiach

Studia w Toruniu zapewniają absolwentom wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pełnienia funkcji inżyniera oprogramowania, programisty, programisty aplikacji webowych, programisty aplikacji mobilnych, administratora systemów i sieci komputerowych, projektanta systemów decyzyjnych, projektanta lub analityka systemów bazodanowych, wdrożeniowca systemów informatycznych czy konsultanta w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw.

Abiturienci bardzo chętnie są zatrudniani w firmach branży IT, w administracji biurowej, w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania informatyczne, w agencjach reklamowych, instytucjach państwowych, bankach i wielu innych placówkach. Przemysł, nauka i kultura rozwijają się tak prężnie, że nieustannie jest zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu informatyki.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU JEST KIERUNEK INFORMATYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka w Toruniu?

     Kierunek informatyka w Toruniu uchodzi za jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów XXI wieku. Kandydatów na studia zawsze jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka czy język obcy nowożytny, musisz zdawać dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz matematykę, fizykę lub informatykę. Pamiętaj, że maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Zweryfikuj wymogi kwalifikacyjne na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     POPULARNE KIERUNKI INFORMATYCZNE W TORUNIU

     Jak wyglądają studia na kierunku informatyka w Toruniu?

     Uczelnie w Toruniu dążą do komfortu studentów. Właśnie dlatego kierunek informatyka możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularny tryb studiowania i systematyczna nauka, warto wziąć pod uwagę studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na spotkania w tygodniu, możesz wybrać tryb weekendowy. Pamiętaj o tym, że studia zaoczne są płatne nawet na uczelniach publicznych.
     Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:
     • algebra liniowa z geometrią analityczną,
     • wprowadzenie do systemów wielozadaniowych,
     • elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
     • systemy operacyjne,
     • podstawy projektowania stron www,
     • inżynieria oprogramowania,
     • sieci komputerowe,
     • teoria języków formalnych,
     • algorytmy i metody skalowanego przetwarzania danych,
     • modelowanie i analiza systemów informatycznych
     • i wiele innych.

      

     Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Warto także zweryfikować na stronach uczelni w Toruniu ofertę specjalności przewidzianych na danych rok akademicki, ponieważ zależy ona od zainteresowań studentów.
     Studenci podczas całego toku kształcenia uczą się, jak praktycznie posługiwać się narzędziami informatycznymi, przygotowują się do projektowania i implementowania baz danych, kształcą w zakresie programowania w językach i środowiskach, które stosowane są w praktyce informatycznej, a także przygotowują się do administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi. Absolwenci szczycą się umiejętnością pracy w grupie, zdolnością analitycznego myślenia, rozwijają także kompetencje językowe, niezwykle przydatne w przypadku zaangażowania w projekty obcojęzyczne lub współpracę z firmami działającymi na arenie międzynarodowej.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     INFORMATYKA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

     INFORMATYKA TORUŃ STUDIA ZAOCZNE

      

      
     informatyka studia Toruń kujawsko pomorskie
      

     Ile trwają studia na kierunku informatyka w Toruniu?

     Kierunki studiów w Toruniu takie jak informatyka podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów, czyli trzy lata w przypadku studiów licencjackich lub siedem semestrów, czyli trzy i pół roku w przypadku studiów inżynierskich. Pierwszy stopień przygotowuje absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na stopniu drugim.
     Stopień drugi trwa analogiczni dwa lata w przypadku kontynuacji studiów licencjackich bądź półtora roku w przypadku kontynuacji studiów inżynierskich. Trzy lub cztery semestry studiów drugiego stopnia kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają i systematyzują wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może podjąć absolwent informatyki stopnia pierwszego bądź absolwent kierunków pokrewnych.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     INFORMATYKA TORUŃ STUDIA I STOPNIA

     INFORMATYKA TORUŃ STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek informatyka w Toruniu?

     Studia informatyczne w Toruniu uchodzą za jedne z najciekawszych propozycji wśród aktualnych kierunków studiów, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie specjalistów na rynku pracy. Nie jest to jednak kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
     • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
     • Czy komputery, programowanie i świat Internetu mieszczą się w zakresie Twoich zainteresowań?
     • Czy jesteś osobą kreatywną, a swoje pomysły pragniesz realizować na rzecz cyfrowego świata?

      

     Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek informatyka w Toruniu może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, które zostaną przyjęte jest ograniczona. Postaraj się o najlepsze wyniki i zadbaj o miejsce na listach przyjętych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdać wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym: matematykę, fizykę lub informatykę. Maksymalną ilość punktów zapewnić Ci może udział w olimpiadach i konkursach, ponieważ laureaci i finaliści zawsze cieszą się przywilejami w zakresie rekrutacji. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Matematycznej lub Olimpiadzie Fizycznej.
     Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dokumentów. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, jeśli brałeś/aś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Toruniu.

      

     informatyka studia Toruń kujawsko pomorskie
      

     Jaka praca po kierunku informatyka w Toruniu?

     Studia w Toruniu na kierunku informatyka zapewniają absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci przygotowywani są do pełnienia funkcji programisty aplikacji mobilnych, programisty aplikacji webowych, programisty, administratora systemów i sieci komputerowych, inżyniera oprogramowania, projektanta systemów decyzyjnych, projektanta czy też analityka systemów bazodanowych, wdrożeniowca systemów informatycznych, konsultanta w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw.
     Abiturienci zatrudniani są chętnie jako projektanci i twórczy sieci teleinformatycznych i komputerowych, specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych, projektanci i twórcy oprogramowania, administratorzy sieci komputerowych, administratorzy złożonych systemów informatycznych, specjaliści z zakresu grafiki komputerowej, specjaliści do spraw systemów multimedialnych, specjaliści do spraw systemów mobilnych, twórcy aplikacji internetowych. Abiturienci pracują w firmach, które zajmują się bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych; w firmach zajmujących się doradztwem i konsultingiem lub badaniami i rozwojem; w organizacjach pozarządowych; w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania informatyczne; w administracji biurowej i administracji publicznej; w instytucjach państwowych; w bankach; w biznesie; w agencjach reklamowych.
     Najczęściej absolwenci zajmują się projektowaniem oprogramowania, projektowaniem systemów informatycznych, administrowaniem platformy obsługi sprzedaży internetowej, grafiką komputerową, administrowaniem sieci komputerowych i systemów informatycznych, aplikacji webowych i mobilnych, programowaniem stron www i aplikacji multimedialnych, programowaniem gier komputerowych. Specjalistów w zakresie IT potrzeba w niemal każdej branży, przemyśle, nauce i kulturze, dlatego studenci nie muszą martwić się o brak zatrudnienia.
      

     Jakie opinie mają studia na kierunku informatyka w Toruniu?

     Studia informatyczne uchodzą za jedne z najbardziej popularnych w XXI wieku.

     Łukasz, student trzeciego roku studiów inżynierskich, wyznał:

     Mój wybór jak w przypadku wielu studentów informatyki wziął się z zainteresowania światem Internetu, aplikacji mobilnych czy komputerów po prostu. W przyszłości chciałbym zająć się programowaniem. Jak wiemy w obecnych czasach jest to bardzo praktyczny i niezwykle opłacalny zawód. Kierunek ciekawy. Polecam.

     KIERUNKI INFORMATYCZNE W TORUNIU

     POZOSTAŁE UCZELNIE W TORUNIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK INFORMATYKA

     4 Uczelnie w Toruniu

     Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

      


     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)