Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo – Politechnika Gdańska 2021

Studia na kierunku budownictwo na Politechnice Gdańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Kierunek Budownictwo na Politechnice Gdańskiej to kierunek w stronę kariery zawodowej. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska posiada ponadprzeciętne powiązania z przemysłem. Partnerami wydziały, a co za tym idzie kierunku są znaczące firmy budowlane w Polsce. Dzięki organizowanym przez nich praktykom zawodowym można przekonać się, że kariera nie musi czekać na dyplom. Najzdolniejsi i najwytrwalsi mają olbrzymie szanse zatrudnić się u swojego praktyko dawcy.

Studia w Gdańsku na kierunku Budownictwo to zbudowanie wykształcenia, które absolwent będzie mógł wykorzystać, między innymi w biurze projektowym, firmie wykonawczej, nadzorze budowlanym, instytutach naukowo- badawczych.

Politechnika Gdańska kierunki to wyrazy, od których zazwyczaj rozpoczyna się myślenie o studiach inżynierskiech w Gdańsku. Jaki kierunek wybrać, jaką obrać potem specjalność, jakie ma Politechnika Gdańska opinie? Krótką odpowiedzią niechaj będą słowa jednego z absolwentów uczelni:

„Studia to na szczęście nie tylko czas nauki, ale też zawierania nowych znajomości, czasami nawet przyjaźni na całe życie. Okazji do integrowania się jest wiele – otrzęsiny, Rejs Budowlańca, wyjścia na lodowisko, Bal Inżyniera, Dni Wydziału. Dyplom jest miłą pamiątką, ale atmosfera panująca na wydziale- jeszcze lepszą.” O jakim wydziale mowa? O Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Politechnice Gdańskiej:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego,
  • projektowania obiektów budowlanych,
  • kierowania robotami budowlanymi,
  • nowoczesnych technologii,
  • technik komputerowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po studiach na kierunku Budownictwo:

Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunku Budownictwo może znaleźć zatrudnienie:

  • w biurach projektowych,
  • firmach wykonawczych,
  • nadzorze budowlanym,
  • produkcji materiałów budowlanych,
  • instytutach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

 

 


 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne i budownictwo wybrać

Studia na kierunku budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektura i budownictwo w Gdańsku

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG

Studia na Politechnice Gdańskiej 

Politechnika Gdańska kierunki

Kierunki studiów w Gdańsku

Komentarze (0)