Psychologia

Psychologia

Psychologia

22.06.2022

Psychologia – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku psychologia w UWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 100
 • studia niestacjonarne jednolite magisterskie: 220

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 8100 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia społeczna
 • biologiczne mechanizmy zachowania
 • filozofia
 • psychologia kulturowa
 • psychologia procesów poznawczych
 • komunikacja niewerbalna z elementami obserwacji
 • psychologia rozwoju człowieka

 

Od wielu lat Psychologia zajmuje czołowe miejsca w rankingach popularności. Trudno dziwić się takiej tendencji, ponieważ człowiek i mechanizmy jego zachowania zawsze będą stanowić niezwykle interesujący obszar badań. Łatwo zauważyć, że Psychologia poszerza obszar swoich działań i znacznie wykracza poza niegdyś przyjęte ramy. Służy nie tylko odkrywaniu i tłumaczeniu emocji, ale pomaga funkcjonować w grupie, zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej. Wszyscy zainteresowani tą szczególnie ważną dziedziną powinno zwrócić uwagę na Uniwersytet Wrocławski, gdzie Psychologia prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Psychologia oferowany przez Uniwersytet Wrocławski zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci poznają metodologiczne podstawy diagnostyki psychologicznej, uczą się kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Ponadto, rozwijają kompetencje metodologiczne oraz zaznajamiają się z teoriami opisującymi i wyjaśniającymi zachowanie człowieka. Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim jest kierunkiem realizowanym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim charakteryzują się szerokim programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: psychologia społeczna, biologiczne mechanizmy zachowania, filozofia, psychologia kulturowa, psychologia procesów poznawczych, komunikacja niewerbalna z elementami obserwacji, psychologia rozwoju człowieka, psychologia emocji i motywacji, metodologia, psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychiatria, metody badania osobowości, psychopatologia.

Psychologia prowadzona na Uniwersytecie Wrocławskim jest kierunkiem dostarczającym szerokiej wiedzy. Studenci poznają zagadnienia związane z psychologią procesów i zjawisk grupowych, zarządzaniem zasobami ludzkimi, doradztwem zawodowym, wczesną interwencją kryzysową, przeciwdziałaniem uzależnieniom u dzieci i młodzieży. To naturalnie tylko część ogromnej całości, jaką jest psychologiczna wiedza. Co warto zaznaczyć, studenci mogą rozwijać swoje umiejętności także poprzez uczestnictwo w licznych kołach naukowych. W Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego działają: KN Neuropsychologii „Cerebro”, SKN Genderówka, KN Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej, KN Psychologii Sportu Olimpia, KN Psychologii w Biznesie, Kole Inicjatyw Twórczych, SKN Psychologii Odżywiania i Psychodietetyki PONAD. Z obfitym bagażem wiedzy i wachlarzem umiejętności absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach wychowawczych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach diagnostycznych, służbie zdrowia, służbach mundurowych i cywilnych, działach HR.

 

Opinie

Wrocław jest istotnym punktem na edukacyjnej mapie naszego kraju i jednym z najważniejszych ośrodków akademickich. Nic dziwnego, że każdego roku przybywa do miasta rzesza młodych ludzi pragnących zdobyć wysokiej jakości wykształcenie w tutejszych uczelniach. Planując studiować Psychologię warto zwrócić uwagę na omawianą przez nas szkołę wyższą. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Karolina, studentka Psychologii mówi:

„Wybrałam Psychologię, ponieważ zawsze chciałam pomagać innym. Ale żeby robić to profesjonalnie i na najwyższym poziomie musiałam kształcić się w najlepszym miejscu. Dlatego wybrałam studia na Uniwersytecie Wrocławskim, jednej z najlepszych uczelni w kraju.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Wrocław

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biologicznych podstaw zachowania,
 • procesów poznawczych,
 • procesów powstawania emocji,
 • odróżniania emocji spontanicznych od udawanych,
 • psychologii różnić indywidualnych,
 • diagnozowania sytuacji społecznej,
 • psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • diagnozy psychologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach wychowawczych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • ośrodkach diagnostycznych,
 • służbie zdrowia,
 • służbach mundurowych i cywilnych,
 • działach HR.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

HARMONOGRAM REKURTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na Psychologię wydaje się niezwykle proste i nikt nie powinien mieć z nim problemu. Tak naprawdę wystarczy mieć dostęp do Internetu i wykonać skrupulatnie kilka wytyczonych zadań. Od czego należ zacząć? Kandydaci na studia na Uniwersytecie Wrocławskim zobligowani są do utworzenia indywidualnego profilu w specjalnym systemie IRK, czyli systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W systemie tym wprowadzają niezbędne dane osobowe, dołączają aktualną fotografię, wpisują uzyskane wyniki maturalne. Poprzez indywidualny profil odbierają także wiadomości o postępie w przebiegu rekrutacji, a co najważniejsze dowiadują się o powodzeniu procesu kwalifikacyjnego. Rekrutacja na studia startuje zwykle w połowie maja, ale żeby poznać dokładną datę należy trzymać rękę na pulsie i co jakiś czas sprawdzać aktualności z życia uczelni. Wtedy nic nie umknie uwadze.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zbiór kilku dokumentów, które należy złożyć, aby potwierdzić chęć studiowania na Uniwersytecie Wrocławskim. Po otrzymaniu stosownej informacji w systemie IRK kandydaci zobowiązani są do zebrania i dostarczenia między innymi takich dokumentów jak:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu,
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z systemu IRK,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty, bądź laureata olimpiad i konkursów wiedzy.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć na uczelnię osobiście, a jeśli nie ma takiej możliwości, może to zrobić ktoś inny w naszym imieniu. Dokumenty można również przesłać pocztą albo kurierem. Należy pamiętać o dotrzymaniu wyznaczonego terminu. Spóźnienie może skutkować usunięciem z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to obowiązek każdego kandydata, niezależnie od wybranego kierunku kształcenia. Wnosząc ją opłacamy tak naprawdę możliwość przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego. Opłata powinna być dokonana w systemie gwarantującym jak najszybszy jej wpływ na indywidualne konto kandydata wygenerowane przez system IRK. Z opłaty rekrutacyjnej mogą zostać zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad, branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Z racji tego, że Psychologia jest szeroką dziedziną, przedmioty kwalifikacyjne tworzą dość długą listę. Aby dostać się na omawiany kierunek należy pochwalić się jak najlepszymi wyniki z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Niejeden kandydat nerwowo zastanawia się nad tym, czy faktycznie posiada szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów. Można to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Służy do tego przelicznik punktów kwalifikacyjnych, czyli specjalna tabela, dzięki której można oszacować swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Wystarczy tylko postępować zgodnie ze wskazówkami i podstawić do wzoru uzyskane wyniki maturalne.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Kandydaci, którzy w roku rekrutacji zostali laureatami albo finalistami różnorodnych konkursów i olimpiad mogą liczyć na specjalne uprawnienia w postępowaniu kwalifikacyjnym, a nawet zniesienie obowiązku wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Warto zatem sprawdzić, czy w procesie rekrutacyjnym na Psychologię przysługują jakieś ulgi.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.


 

Idź do strony uczelni

Komentarze (0)